Po tym jak kilka miesięcy temu Łukasz Kunderman zrezygnował z funkcji kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Przewornie, ogłoszono konkurs na to stanowisko. W trzech naborach nie udało się jednak wyłonić odpowiedniego kandydata.
W związku z tym wójt Andrzej Łuczak zdecydował o powierzeniu obowiązków kierownika Zakładu Usług Komunalnych Justynie Białeckiej, która wcześniej pracowała w strzelińskim urzędzie na stanowisku ds. gospodarki wodnej w Wydziale Nieruchomości, Urbanistyki, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej.
Tekst ukazał się w nr 43 (1082) wydaniu "Słowa Regionu"