Komisja skrutacyjna: Janusz Wachowski, Maria Kozłowska (w środku) i Elżbieta KundermanMieszkańcy Cierpic w tajnym głosowaniu zdecydowali, kto został sołtysem i jaki jest skład rady sołeckiej. Poruszyli też w dyskusji z wójtem kilka ciążących im spraw. W świetlicy wiejskiej w Cierpicach odbyły się wybory sołtysa i rady sołeckiej. Przewodniczącym zebrania był wójt Jarosław Taranek.

Na 191 osób uprawnionych do głosowania na zebraniu stawiło się 40 mieszkańców. Po oficjalnym rozpoczęciu wójt oddał głos dotychczasowej sołtys (aktualnie także radnej gminy Przeworno) Annie Filitowskiej, która swą funkcję pełniła 8 miesięcy.
- Sołtys, podobnie jak wójt, jest dla ludzi, a nie odwrotnie – mówiła Anna Filitowska.
- Nie mogę mówić, że to sama zrobiłam to czy tamto. Wszystko zrobiliśmy razem, dzięki wspólnemu zaangażowaniu.
Sołtys przedstawiła listę inwestycji w wiosce, które przez okres jej działania udało się zrealizować. Są to m.in. ogrodzenie wokół krzyża (powstało dzięki dobrowolnym składkom mieszkańców), pomalowanie przystanku autobusowego, wieniec dożynkowy i 1 miejsce na dożynkach gminnych oraz kilka sporych imprez (andrzejki, mikołajki, sylwester czy dożynki).
- Pozostaje niedosyt. Spraw i zadań oczekujących jest naprawdę bardzo dużo – ciągnęła Anna Filitowska. - Wszystkim i każdemu z osobna serdecznie dziękuję za te 8 fajnych miesięcy.
Po nagrodzonym brawami przemówieniu dotychczasowej sołtys, mieszkańcy wybrali komisję skrutacyjną, którą utworzyli Janusz Wachowski, Maria Kozłowska i Elżbieta Kunderman. Następnie podali jedną kandydaturę na sołtysa – Annę Filitowską. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, zdobywając 37 głosów poparcia, włodarzem wioski została dotychczasowa sołtys.
- Jeszcze nie dokończyła wszystkich spraw – mówili mieszkańcy.
Z kolei sołtys, dziękując za zaufanie, dodała:
- Mam nadzieję, że grono osób zaangażowanych w pracę dla dobra naszej miejscowości się zwiększy i że wspólnie będziemy dążyć do tego, by żyło nam się lepiej i zgodniej.
Wybrano także 3 członków rady sołeckiej. Zostali nimi: Agata Wachowska, Rafał Kasprzyk i Grażyna Oszust.

Apel wójta
Następnie głos zabrał wójt. Przyznał, że sołtysowanie nie jest łatwą pracą. Poinformował, że została opracowana koncepcja rozwoju gminy (szerzej przedstawiona zostanie na konferencji 13 marca w GOK). Opowiedział również o kierunkach rozwoju gminy Przeworno. Priorytetem jest utworzenie wałbrzyskiej podstrefy ekonomicznej w Sarbach, której największą zaletą (dzięki obwodnicy Grodkowa) jest odległość 25km od autostrady A4. Prowadzone są już rozmowy z dwoma zainteresowanymi firmami, wójt nie może jednak na temat ich wyników podać żadnej oficjalnej informacji. Jarosław Taranek przyznał, że aktualnie 80% czasu pracy urzędu gminy pochłaniają sprawy związane z kanalizacji i budową oczyszczalni. Uzgodnienia trwają bez końca. Podkreślił, że szczególnie w mniejszych miejscowościach, zaangażowanie jest bardzo ważne. Cierpice leżą bardzo blisko Przeworna, co stanowi zaletę i jednocześnie wadę. Wójt zaapelował do mieszkańców o dobrą artykulację i argumentację swych potrzeb, tak by mogły być przez gminę, właśnie dzięki dobremu uzasadnieniu, jak najszybciej zrealizowane. Obiecał też, że jeśli gmina w danym roku zatwierdzi wykonanie określonych zadań, na pewno tak się stanie.

Wnioski i pytania mieszkańców
Jedna z mieszkanek zapytała, gdzie należy składać wnioski i zażalenie, związane z powiększaniem koryta rzeki. Okazuje się, że prowadzone przy pogłębianiu Krynki prace powoduje tak duże podniesienie poziomu przepływu pod mostem, stanowiącym wjazd do posesji, że mieszkanka Cierpic boi się podtopienia. Wójt udzielił informacji, że to należy zgłosić Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu.
Z kolejnym wnioskiem zwrócił się starszy mieszkaniec wioski, który ma problem z dojazdem do Przeworna i związanym z tym dodatkowym kosztem, więc poprosił o uproszczenie zasad pobierania opłat za wodę i śmieci. Osoby w podeszłym wieku, także z innych miejscowości, muszą się z tym borykać co miesiąc. Zaproponował, by sołtys zbierała należności i przekazywała je do właściwych instytucji. Jarosław Taranek odpowiedział, że musi o tej sprawie porozmawiać z kierownikiem ZUK. Dodał także:
- To, co nam się wydaje proste i logiczne, nie zawsze jest możliwe w świetle prawa.Na 191 osób uprawnionych do głosowania na zebraniu stawiło się 40 mieszkańców
Mieszkańcy poprosili o zbiorczy kosz na papier, gdyż w są funkcjonują kosze na szkło i tworzywo sztuczne, a na makulaturę nie ma. Jedna z pań obecnych na zebraniu, nauczycielka ze szkoły w Przewornie, zaapelowała wtedy, by zbędną makulaturą przywozić do nich – do szkoły. Szkoła ją zbiera, następnie sprzedaje i ma środki na drobne potrzeby. Wójt dodał, że w gminie 2 razy do roku będzie prowadzona zbiórka objazdowa śmieci o dużych gabarytach. Terminy zbiórki będą wcześniej ogłaszane, by mieszkańcy mogli się do nich przygotować.
Na spotkaniu dyskutowano o planowanych farmach wiatrowych. Kiedy i czy będą? Jarosław Taranek zapewnił, że Cierpice są wytypowane do pierwszego etapu, który powinien rozpocząć się w połowie 2017r. Natomiast to sami mieszkańcy muszą o tym zadecydować. Czy powstaną tutaj wiatraki, zależy tylko od nich. W gminie założono zbudowanie 25 wiatraków i jeśli nie staną one w jednej miejscowości, to zostaną przeniesione do innej. Omawiano problem braku polskich norm odległości dla takich farm, typowe możliwe niekorzystne efekty a także czynniki sprzyjające. Na koniec wójt dodał, że w Cierpicach może powstać 4 lub 5 wiatraków, na co jeden z mieszkańców szybko zareagował - 5 wiatraków chcemy.
 


 

Komentarze   

x Permalink6 -1 x
RE: 5 wiatraków chcemy...
A swoją drogą, winszuję dobrego samopoczucia "jednemu z mieszkańców". Może zanim następnym razem powie "My" pokusi się, żeby sprawdzić co ci, którzy pod "My" się kryją myślą o niezmierzonym szczęściu posiadania za płotem "wiatraka".
2015-04-13 14:57 Cytować Zgłoś administratorowi
x Permalink5 -2 x
RE: 5 wiatraków chcemy...
Cytuję Taranek:
W gminie założono zbudowanie 25 wiatraków i jeśli nie staną one w jednej miejscowości, to zostaną przeniesione do innej.

Nie tak szybko proszę pana:
1. Wiatraki nie są lokalizowane w miejscowości
2. Zmiana lokalizacji wymagazmiany
a) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przeworno
b) Planu zagospodarowania przestrzennego
2015-04-13 14:48 Cytować Zgłoś administratorowi
wiatrak Permalink4 +9 wiatrak
5 wiatraków chcemy
Weżcie nie 5 ale 10 to już wszyscy z Cierpic się wyprowadzicie
2015-03-30 05:19 Cytować Zgłoś administratorowi
Lola Permalink3 -1 Lola
RE: 5 wiatraków chcemy...
Też też gratulacje.
2015-03-28 22:39 Cytować Zgłoś administratorowi
d........ Permalink2 +1 d........
5 wiatraków chcemy
Gratulację Pani Aniu sprawdza się Pani jako Sołtys i Radna
2015-03-28 18:04 Cytować Zgłoś administratorowi
Ja Permalink1 -1 Ja
RE: 5 wiatraków chcemy...
Jedni chcą inni nie chcą wiatraków
2015-03-28 01:59 Cytować Zgłoś administratorowi
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.