Zapytaliśmy sekretarz gminy Przeworno Urszulę Iżykowską-Mroczko o kilka spraw, którymi zainteresowani są mieszkańcyZapytaliśmy sekretarz gminy Przeworno Urszulę Iżykowską-Mroczko o kilka spraw, którymi zainteresowani są mieszkańcy.
Czy znany jest już termin rozruchu oczyszczalni ścieków?

- Nie. Aktualnie jesteśmy w trakcie programu przyłączeń kanalizacyjnych. Na tę chwilę nie mogę powiedzieć nic więcej.

Czy pojawiały się nowe informacje związane z budową podstrefy ekonomicznej pod Sarbami?
- Nie. W dalszym ciągu czekamy na decyzję ministra w kwestii wyłączeń gruntów z produkcji rolnej.
Czy wszystkie wnioski, dotyczące rozdysponowania funduszu sołeckiego, które przyjęto na zebraniu wiejskim w Przewornie, będą zrealizowane?
- Wnioski z zebrania wiejskiego to propozycja zmian w rozdysponowaniu funduszu sołeckiego, którą mieszkańcy przedstawiają wójtowi. Z tego co wiem, to zmiany polegały na tym, żeby przewidzieć pieniądze na budowę placu, a pozostałą część funduszu przeznaczyć na budowę siedzisk dla publiczności na boisku w Przewornie. W części wniosek był już zaplanowany w budżecie, zmiany dotyczyły tylko placu w centrum Przeworna i ten element na pewno zostanie wcielony w życie.

Czym aktualnie zajmuje się urząd gminy?
- W tej chwili jesteśmy skupieni na przyłączach kanalizacyjnych. Pracujemy nad zakończeniem projektu dotyczącego oczyszczalni ścieków. Złożyliśmy również wniosek o dofinansowanie budowy placu w centrum Przeworna. Skorzystaliśmy z możliwości, bo pojawiła się okazja, do pozyskania pieniędzy z konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

Dziękuję za rozmowę
Justyna Pijanka-Borowicz

 

Kilka słów o konkursie „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”

Celem konkursu jest wspieranie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi. Środki finansowe przeznaczone są na realizację konkursu dotyczącego zagospodarowania przestrzeni publicznej wsi. Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów projektu. Maksymalna wysokość pomocy nie może przekroczyć 25 000 zł. Dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego wynosi maksymalnie 50% kosztów. Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w naborze. Projekt może być realizowany tylko w jednym etapie. Ostateczny termin odbioru prac objętych konkursem, rozliczenia zadania i złożenia wniosku o płatność upływa 6 listopada 2015 roku. Beneficjent zobowiązany jest zapewnić w budżecie gminy 100% środków finansowych potrzebnych na realizację zadania. Środki pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego stanowią refundację.

Komentarze   

Anita Permalink2 -3 Anita
Kanalizacja
Cała gmina rozlicza projekt? Tak mały projekt... Nie wierzę w ogóle co ta Pani ośmiela się mówić... Termin w którym ma ruszyć oczyszczalnia nie określony?! Co to za bzdury... Przecież gdyby ta data nie była by określona co do dnia nie było by dofinansowania... Przecież to nie remont prywatnego mieszkania gdzie "pan henio" nie wie kiedy skończy, unijne środki wymagają precyzji, nawet jeśli pierwszy termin nie mógł być zrealizowany to wydłużenie terminu też jest ściśle określone... Ta Pani albo jest taka głupia albo myśli że w gminie mieszkają kretyni?! Wstyd!
2015-06-28 22:43 Cytować Zgłoś administratorowi
Widz Permalink1 -12 Widz
Nie
NIe, nie, nie. Brawo!!!
2015-06-12 08:31 Cytować Zgłoś administratorowi
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.