Na ostatniej, XXIII sesji Rady Powiatu Strzelińskiego, która odbyła się 28 maja br., po raz kolejny zmieniono Uchwałę Budżetową. Budżet powiatu został zwiększony o 1.622.955 złotych zarówno po stronie wydatkowej, jak i dochodowej, co w obecnej sytuacji jest dość zaskakujące.
Większość tych środków to pieniądze przyjęte do budżetu w wyniku porozumień związanych z utrzymaniem dróg wojewódzkich. Na bieżące utrzymanie tych dróg od maja do końca roku powiat strzeliński, w wyniku zawartego porozumienia, otrzyma prawie 865 tysięcy złotych. Ponadto podpisano porozumienie na realizację remontów na drogach wojewódzkich w kwocie 500 tysięcy złotych. W ramach działań na drogach powiat przyjął również pomoc finansową z gminy Przeworno w wysokości 20 tysięcy. Innym, znaczącym wpływem było przyjęcie pomocy od Województwa Dolnośląskiego na zwalczanie skutków wystąpienia choroby Covid-19, w wysokości 167.344 złotych, którą przeznaczono na dokapitalizowanie Strzelińskiego Centrum Medycznego. Oprócz innych, drobnych zmian, do budżetu przyjęto także 55 tysięcy złotych, które zostaną przeznaczone na finansowanie zadań Powiatowego Urzędu Pracy, w związku ze zwalczaniem skutków pandemii.
Tekst ukazał się w 22 (1011) wydaniu "Słowa Regionu".
Dodaj komentarz. Przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.