Niedawno doświadczyliśmy w gminie Przeworno skutków bardzo intensywnych opadów deszczu. Podtopione zostały niektóre posesje, a woda wystąpiła z koryta Krynki. Na ...

Gminę Przeworno obiegła wiadomość, że doktor Piotr Wieszaczewski ma pracować tylko do końca bieżącego roku. Na emeryturę ma odejść z końcem roku także doktor Ryszard Kowalik. Poza tym z ...

Na temat budowy ścieżek rowerowych typu single track w gminie Przeworno pisaliśmy już wielokrotnie. W końcu projekt doczekał się realizacji. Pod Gromnikiem ruszyły już pierwsze ...

W miniony czwartek, 24 września, w GOK-u w Przewornie mieszkańcy zgłaszali zadania do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. Padło 7 propozycji, ale tylko 4 uzyskały powyżej 10 ...

Przez wiele lat podczas zebrań wiejskich, na których rozdysponowano fundusz sołecki, mieszkańcy Przeworna wnioskowali o remont końcowego odcinka ulicy Kościelnej. I ich oczekiwaniom ...

Sprawa fatalnego stanu dróg powiatowych wraca jak bumerang. Chociaż w ostatnich latach przebudowano niektóre odcinki, to i tak skala problemu jest ogromna. Zdecydowana ich większość ...

We wtorek, 22 września, rozpoczęli, a dzisiaj (25 września) już przekazali do użytku. Mowa o nowym placu zabaw w Przewornie, który usytuowany jest przy kompleksie szkolnym. ...

Komisja w Przewornie zajęła stanowisko w sprawie skargi na dyrektora szkoły. Okazało się, że skarżący sporządził dokument nierzetelnie, a radni musieli stracić czas, aby uporać się z ...

Wczoraj, 22 września, przy kompleksie szkolnym ruszyła budowa nowego placu zabaw w Przewornie. Montowane są urządzenia rekreacyjne dla dzieci. ...

Radni przyjęli na XIX sesji Rady Gminy Przeworno szereg uchwał, a dyskusja na temat spraw bieżących była ożywiona. Rozmawiano między innymi o spisie rolnym, wodociągu w Mnikowie i nowych ...