Jak wspomina swoje kadencje były burmistrz Strzelina Jerzy Matusiak piszemy poniżej. A jak praca burmistrz wygląda dzisiaj? O tym, jakie priorytety ma obecny strzeliński samorząd, mówi obecna burmistrz Dorota Pawnuk.
W tym roku obchodzimy trzydziestolecie funkcjonowania w Polsce gmin samorządowych. To stosunkowo krótki, ale bardzo ważny czas historii Polski, Strzelina i naszych sołectw. W związku z tym, że jesteśmy gminą miejsko - wiejską, do władz samorządowych od samego początku należało zrównoważenie zadań i sprawiedliwe dzielenie środków, w celu realizacji potrzeb mieszkańców zarówno miasta, jak i wsi. Wciąż jest sporo zaległości do nadrobienia, a wraz z rozwojem gminy pojawiają się też nowe zadania.
Pozyskujemy środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł zewnętrznych, pamiętając, że z każdym kolejnym okresem programowania budżetu UE tych środków jest, niestety, coraz mniej.
Do podstawowych zadań gminy należy transport, a przede wszystkim budowa i remonty dróg gminnych. Konsekwentnie od 9 lat budujemy drogi w Strzelinie, np.: na Osiedlu na Skarpie, Osiedlu Wschodnim, Osiedlu Piastowskim. W tym roku, po wielu latach starań lokalnych firm, wyremontujemy ulicę Energetyków. Remontujemy ulice Brzegową i Marii Konopnickiej. Budujemy również drogi gminne w sołectwach. Partycypujemy finansowo przy remontach i budowie dróg i chodników przy drogach wojewódzkich i powiatowych.
Stworzyliśmy i utrzymujemy gminny transport publiczny, dzięki czemu mieszkańcy każdej wsi mają zapewniony dojazd do miasta. Dopłacamy również do połączeń kolejowych do Wrocławia.
Nadrabiamy zaległości związane z gospodarką wodno-kanalizacyjną, kanalizując kolejne duże miejscowości. Jednocześnie, w związku z rozwojem budownictwa mieszkalnego, rozbudowujemy sieć wodociągową oraz wymieniamy starą wyeksploatowaną sieć na terenie miasta.
Priorytetem jest też poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy. Dobudowujemy nowe oświetlenie, wymieniamy oprawy na przyjazne środowisku, energooszczędne. Chcemy poprawić bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych, wyznaczać i budować nowe ścieżki rowerowe.
Od wielu lat apelujemy o budowę obwodnicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 39. To zadanie, szacowane na kwotę kilkuset milionów złotych, nie jest zadaniem samorządu, tylko władz krajowych. Niestety, nie mamy swojego przedstawiciela w polskim parlamencie, a nasze apele, powołujące się na niepodważalne fakty i dane, pozostają bez echa. Mimo opublikowania rządowej listy 100 obwodnic, na których, niestety, nie ma Strzelina, nie przestaniemy naciskać na decydentów. Zachęcam mieszkańców do aktywnego włączenia się w te działania. To nie jest tylko problem władz miasta, ale wszystkich mieszkańców całego powiatu. Strzelin powinien mieć obwodnicę. Wynika to z danych natężenia ruchu, działalności kopalni i innych firm na terenie miasta. Będziemy nadal upominać się o obwodnicę oraz o przebudowę strzelińskiego ronda. Po remoncie dworca PKP widać, że konsekwentne staranie się, często wręcz nachalność, przynosi wyczekiwany efekt.
Konsekwentnie odbudowujemy Stare Miasto. Kończymy przebudowę już drugiej pierzei w Rynku. W 2003 roku gmina przystąpiła do odbudowy strzelińskiego ratusza. W 2010 roku postawiono 70-metrową wieżę na starych kamiennych murach, które nie mają żadnego wsparcia. Odbudowa pozostałej części ratusza jest koniecznością. Nie ma już na co czekać. W związku z tym, że budynek dotychczasowego urzędu wymaga sporych nakładów finansowych i nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w 2022, na 730 - lecie lokacji Strzelina, planujemy przenieść strzeliński magistrat do ratusza w Rynku.
Bardzo ważna jest też oświata. Mamy już w miarę ustabilizowaną sie szkół. Ich budynki wciąż wymagają remontów i termomodernizacji, a po budowie sali gimnastycznej przy szkole w Białym Kościele kolej na boisko wielofunkcyjne.
Należy kontynuować rewitalizację Parku Miejskiego i Wzgórza Maryjnego, inwestować w bazę sportową. Po rewitalizacji ośrodka wypoczynkowego w Białym Kościele, należy zmodernizować basen miejski. Nasz aquapark też już wymaga drogich remontów.
Priorytetem jest też tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości. W naszej gminie warto inwestować, co potwierdza fakt rozbudowy już funkcjonujących firm, a także pojawianie się nowych inwestorów.
Do dużych wyzwań należy: rozbudowa strzelińskiej przychodni, budowa nowych świetlic, budowa mieszkań w ramach TBS, budowa nowego budynku w celu przeniesienia lokatorów z tzw. strzelińskiego „belwederu”. Ten piękny, ale zaniedbany obiekt w centrum miasta wymaga rewitalizacji i nowego przeznaczenia, być może na Centrum Aktywności Społecznej.
Nie można również zapominać o nowym priorytecie, jakim jest walka ze smogiem. Programy wspierające mieszkańców przy wymianie źródeł ciepła, przyjazna środowisku komunikacja publiczna, sprawne działanie systemu gospodarki odpadami, wpieranie odnawialnych źródeł energii, a także inne działania proekologiczne wysuwają się na czołówkę priorytetów każdego samorządu – powiedziała burmistrz Dorota Pawnuk.