PZLA w Strzelinie pracuje w zmienionej formule ze względu na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 (korona wirus). Zgodnie z zaleceniami NFZ Podstawowa Opieka Zdrowotna zostaje ograniczona do niezbędnego minimum. Pacjenci mogą korzystać w zwiększonym zakresie z tele-porad, e-recept, wizyt domowych ( w uzasadnionych przypadkach). Jeżeli stan zdrowia pacjenta tego wymaga zostanie on przyjęty przez lekarza po wcześniejszej rejestracji w przychodni przy ul. A. Mickiewicza w Strzelinie.

W Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej, Stomatologii, Psychiatrii i Poradni Leczenia Uzależnień wizyty zostają ograniczone. Część z nich zostanie przesunięta w czasie a lekarze będą przyjmować tylko osoby wymagające pilnej wizyty u lekarza. W AOS będą udzielane teleporady i wystawiane e-recepty.
Całkowicie odwołuję się wizyty związane z badaniami profilaktycznymi, bilansami zdrowia i planowanymi szczepieniami. Nie będzie działała pracownia USG.
Czasowe ograniczenie działalności PZLA zostało zgłoszone do NFZ i zostanie w miarę możliwości odwołane.
Wszyscy pacjenci dla własnego bezpieczeństwa powinni ograniczyć do minimum kontakt z każdą placówką ochrony zdrowia w tym również PZLA w Strzelinie. Wszelkie konsultacje lekarskie, wyciągi z dokumentacji medycznej, skierowania do sanatorium należy odłożyć w czasie ponieważ w tej chwili nie będą realizowane.
Kontakt z rejestracją powinien odbywać się poprzez telefon a nie osobiście. Jeżeli ktoś potrzebuje recepty na leki przy chorobie przewlekłej powinien skorzystać z zamówienia przez rejestrację lub drogą elektroniczną. Zlecenia na wyroby medyczne i ortopedyczne również będą wystawiane zleceniem elektronicznym a kod do realizacji będzie przekazany mailowo lub sms.
Codziennie, przez najbliższy czas, będą uruchomione bezpośrednie konsultacje z lekarzami dla pacjentów POZ. W godzinach 11.00 – 13.00 lekarze będą udzielali porady swoim pacjentom i pomagali im w różnych problemach zdrowotnym.

Dodaj komentarz. Przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.