Decyzją polskiego rządu, od 18 maja umożliwiony został częściowy powrót uczniów do szkół podstawowych. Nie jest jednak obligatoryjny, a podstawa programowa nadal realizowana jest zdalnie. Czy gminne placówki są przygotowane na przyjęcie dzieci, a ich powrót będzie bezpieczny?
Zgodnie z ministerialnymi wytycznymi, od 18 maja istnieje możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych w szkołach podstawowych, tj. zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju. Od 25 maja uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, a uczniowie VIII klas uczęszczać na konsultacje z nauczycielami na terenie szkoły. Od 1 czerwca udział w konsultacjach zostanie umożliwiony wszystkim uczniom.
Jak informuje burmistrz Dorota Pawnuk, z zajęć rewalidacyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Strzelinie oraz w Szkole Podstawowej nr 4 w Strzelinie korzysta trzech uczniów. W Szkole Podstawowej w Białym Kościele takie zajęcia odbywają się dla jednego ucznia. Zajęcia rewalidacyjne w Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie rozpoczęły się 25 maja, a w Szkole w Kuropatniku trwają od 18 maja. We wszystkich tych placówkach pojedyncze osoby deklarują chęć udziału dziecka w zajęciach opiekuńczych lub bezpośrednich konsultacjach z nauczycielami. Dyrektorzy gminnych szkół wprowadzili procedury, określające sposób pracy z uczniem w czasie pandemii COVID-19.
Gmina Strzelin, chcąc zapewnić bezpieczeństwo uczniom, zdecydowała o sfinansowaniu testów na obecność przeciwciał COVID-19 wszystkim nauczycielom, którzy będą mieć bezpośredni kontakt z dziećmi. – W związku z uruchomieniem od 18 maja placówek oświatowych na terenie gminy Strzelin, została skierowana do dyrektorów tych placówek oferta wykonania testów przesiewowych (koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała Total IgG oraz IgM) dla ich pracowników, prowadzących zajęcia z dziećmi – informuje burmistrz Dorota Pawnuk.
Tekst ukazał się w 20 (1009) wydaniu "Słowa Regionu". Cały artykuł przeczytasz tu lub tutaj.


Dodaj komentarz. Przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.