26 maja br. odbyła się XX sesja Rady Miejskiej Strzelina. Na wstępie burmistrz Dorota Pawnuk poinformowała, że z uwagi na przewidywane mniejsze o ponad dwa miliony złotych wpływy do budżetu, części zaplanowanych wydatków nie będzie można zrealizować. Gdzie gmina Strzelin będzie szukała oszczędności?
Budżet gminy Strzelin został mocno uszczuplony zarówno w wyniku zmiany w opodatkowaniu osób do 26. roku życia, jak i z uwagi na pandemię. – Przy tworzeniu budżetu w grudniu liczyliśmy się z większymi wydatkami bieżącymi, w związku z decyzją o podniesieniu minimalnej pensji – informuje burmistrz Dorota Pawnuk. – Z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli podatek CIT, na podstawie informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów dochody planowane były na poziomie ponad 22 milionów. To jest bardzo duża pozycja w naszym budżecie. Natomiast tzw. podatek PIT, czyli udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych to prawie 1.600.000 złotych. W związku z tym, że nastąpił kryzys (związany z pandemią– red.) nie będzie ta pozycja wykonana, ponieważ widać po wpływach do budżetu, które nam przekazuje Ministerstwo, że jest to już 600 tysięcy złotych mniej z CIT-u, a z PIT-u 400 tysięcy mniej – wyjaśnia.
Poza mniejszymi wpływami z podatków, gmina Strzelin nie otrzymała także dofinansowania na projekty, na które składała wnioski. Przebudowa ulicy Energetyków nie otrzyma wsparcia z Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina Strzelin, ze względu na wysoki poziom dochodów swoich mieszkańców, nie mogła złożyć wniosku do Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2020 w Urzędzie Marszałkowskim na budowę bieżni. W kwietniu gmina Strzelin zwolniła przedsiębiorców z opłat za dzierżawę mienia komunalnego, co spowodowało około 300 tysięcy złotych mniejsze wpływy do budżetu. Ponadto przez pewien czas nie działało targowisko miejskie, więc ubytki w opłacie targowej wynoszą około 100 tysięcy złotych. Wielu przedsiębiorców już zwróciło się z wnioskami o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości i środków transportu. Z pewnością, ze względu na suszę, pojawią się podobne wnioski od rolników, którzy poniosą straty.

Szukają oszczędności
O ponad dwa miliony złotych mniejsze wpływy do budżetu wymusiły na gminie Strzelin dostosowanie planu wydatków. – Nie chcę dopuścić do większego zadłużania się – tłumaczy burmistrz Pawnuk. – Co prawda, czwarta tarcza antykryzysowa pozwala samorządom na większe zadłużanie, na zwiększanie deficytów, ale ja wolałabym tego uniknąć. Chciałabym planować realizację wydatków w obszarze, który mamy do dyspozycji, czyli musimy planować jakieś oszczędności – dodaje. W tym roku zrezygnowano więc między innymi z organizacji dużych imprez masowych, Dożynki czy Święto Miasta będą miały skromniejszą formułę niż w latach poprzednich. Pozwoli to zaoszczędzić nawet 200 tysięcy złotych.
Tekst ukazał się w 21 (1010) wydaniu "Słowa Regionu". Cały artykuł przeczytasz tu lub tutaj.
Dodaj komentarz. Przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.