VII edycja Filmowego Konkursu Historycznego objęła swoim zasięgiem 16 województw, dzięki czemu wzięła w niej udział młodzież z całej Polski. Rekrutacja podzielona została na cztery regiony Polski: wschód, zachód, północ i południe. Gale Finałowe dla poszczególnych regionów odbyły się w Warszawie, Poznaniu, Krakowie oraz po raz pierwszy w Gdańsku. 
Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży, kształtowanie postaw patriotycznych i aktywności obywatelskiej. Formuła Konkursu sprzyja rozwojowi umiejętności animacji komputerowej i montażu filmowego, a także pozwala uczniom na zdobycie wiedzy o zagadnieniach pomijanych w obowiązkowych programach szkolnych. Realizacja prac konkursowych pozwala na wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji historycznej oraz utrwalaniu tradycji i dziedzictwa narodowego.
Prace wykonane w ramach Filmowego Konkursu Historycznego Patria Nostra to krótkie 60-sekundowe filmy i animacje prezentujące ważne wydarzenia z historii naszego kraju, wykonane różnymi technikami- poczynając od statycznych, ręcznie rysowanych plansz, poprzez animację poklatkową.
Region zachodni reprezentował m.in. film o powstaniu pieśni pt.”Czerwone maki na Monte Casino” przygotowany przez grupę uczestników z Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Świętego Celestyna w Mikoszowie w składzie: Marta Konecka, Natalia Niedojadło, Daniel Mysior i opiekun grupy: Klaudia Woźniak. Ogrom pracy włożonej w przygotowanie i realizację tego projektu przyniósł fantastyczny efekt w postaci 10. miejsca na 120 prac konkursowych. To dla nas wielki sukces, bo konkurs był otwarty zarówno dla osób pełno- i niepełnosprawnych. Udział w Gali Finałowej w Poznaniu wzbudził w nas jakże aktualne dzisiaj przesłanie o honorze, godności i umiłowaniu Ojczyzny.