Rada sołecka Szczawina (od lewej): Karolina Wróbel, Piotr Boguś, Tomasz Dudziak, Tadeusz Dudziak i Michał BorowiczZebranie wiejskie, na którym 16 lutego mieszkańcy Szczawina wybrali sołtysa oraz radę sołecką, przebiegało spokojnie. Pojawiło się za to kilka konkretnych wniosków od osób niezadowolonych z poczynionych w wiosce inwestycji. Zebranie wiejskie poprowadził z ramienia gminy Jan Maćkała z pomocą Alicji Arkitek. Stawiło się 36 mieszkańców wsi i dla kilkorga z nich zabrakło miejsc w małej świetlicy, a trzeba wziąć pod uwagę fakt, że uprawnionych do głosowania było 451 osób.

Gdyby frekwencja była wyższa wybory musiałyby się odbyć chyba na zewnątrz. 36 mieszkańców nie stanowiło kworum dla pierwszego terminu zebrania, więc po 15 minutach zwołano kolejne – ważne (pełnoprawne) już bez względu na ilość przybyłych osób. Pojawili się też goście specjalni: radna sejmiku wojewódzkiego Anna Horodyska oraz radni Rady Miejskiej Stanisław Furdykoń i Piotr Litwin.
Po przedstawieniu przez Bartosza Horodyskiego sprawozdania ze swojej 3-letniej kadencji (zastąpił poprzedniego sołtysa po rocznym okresie sprawowania przez niego tej funkcji) zebrani wybrali komisję skrutacyjną. W jej skład weszli: Ewa Pelc, Stanisław Dudziak i Stanisław Furdykoń. Mieszkańcy zaproponowali jedną kandydaturę na stanowisko sołtysa, Bartosza Horodyskiego, który pozbawiony jakiejkolwiek konkurencji otrzymał 100%-owe poparcie. W podobny sposób zgromadzeni w świetlicy wiejskiej potwierdzili w wyborach skład rady sołeckiej, którą aktualnie tworzą: Karolina Wróbel, Tomasz Dudziak, Piotr Boguś, Michał Borowicz oraz Tadeusz Dudziak. Przewodniczącą rady została Karolina Wróbel. Jak skwitował Jan Maćkała:
- Tylko jedna pani, a tak was, chłopy, zdominowała.

Rondo?
Mieszkańcy wykorzystali obecność tak licznego grona reprezentującego władze samorządowe gminy, a także Jana Maćkały, osoby odpowiedzialnej w gminie za inwestycje. Zapytali o newralgiczne skrzyżowanie ulicy Borowskiej z aleją Lipową, na którym doszło do kilku niebezpiecznych (w tym ze skutkiem śmiertelnym) zdarzeń drogowych. Informacji na ten temat udzielił Jan Maćkała. W tym miejscu nie powstanie rondo, którego budowę popiera radny Stanisław Furdykoń. Skrzyżowanie zostanie przebudowane. Położona zostanie nowa nawierzchnia na ulicy Energetyków. Odcinek aleja Lipowa – ulica Energetyków będzie drogą główną (aktualnie obie ulice są podporządkowane). Umożliwi to szybki przejazd ze Szczawina do ulicy Dzierżoniowskiej, gdzie znacznie łatwej i z lepszą widocznością będzie można włączyć się do ruchu, niż z aktualnie wykorzystywanego do tego celu skrzyżowania tuż przed wiaduktem.
Były radny Antoni Pita spytał o przewidywany termin dokończenia budowy ulicy Koralowej, placu i nowej wiaty przystanku. Jan Maćkała udzielił informacji, że inwestycja zostanie zakończona w późniejszym terminie. Nie udało się jej kompleksowo zrealizować (przy okazji położenia samej nawierzchni na Koralowej), gdyż pozostałe prace wymagają opracowania dokumentacji projektowej, której gmina jeszcze nie posiada.

Kiedy chodniki?
Mieszkańcy poruszyli także temat budowy chodników w Szczawinie. Jak się okazuje, gmina czeka już 3 tygodnie na uzgodnienia z zarządem powiatu, który jest zarządcą drogi przez wieś. Temat poruszył szczególnie radnego Piotra Litwina, który dodał, że inwestycja została zapisana 2 miesiące temu w budżecie gminy.
- Dlaczego powiat jeszcze nie odpowiedział? Dlaczego to tak długo trwa? Przecież potrzebna będzie dokumentacja, a sporządzenie jej wymaga czasu. Inwestycja ma się rozpocząć we wrześniu. Czy zdążymy? - pytał.
Jan Maćkała poinformował również, że w tej sprawie interweniowała tego dnia (w poniedziałek 16 lutego – red.) burmistrz Dorota Pawnuk, która miała nadzieję przekazać dobrą informację mieszkańcom. Interwencja okazała się jednak bezskuteczna, gdyż porozumienia z powiatem wciąż brak.
- Dokumentacja będzie trudna. Przyjedziemy z projektantem i jego koncepcją na uzgodnienia. Sołtysa i radę sołecka czeka praca. Największy problem stanowi wiadukt. Najprawdopodobniej trzeba będzie także wykupić część zawalonej posesji w centralnej części Szczawina. Sporządzenie samych map do celów projektowych to kwestia kilku miesięcy. Jest opóźnienie, ale mam nadzieję, że damy radę – zapewniał Jan Maćkała.

Zjazdy z 395
Istotną kwestią okazały się ponadto zjazdy z remontowanej ponad rok temu drogi 395. Korzystający z nich rolnicy skarżyli się, że zjazdy są za wąskie i podczas remontu pominięto niektóre z nich. Sprawą zajmuje się radna Anna Horodyska, która poinformowała mieszkańców, że poprzedni dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu zgodził się na zmiany, natomiast aktualny, Leszek Loch, wstrzymał procedurę i ani ustne, ani pisemne wnioski radnej nie odnoszą efektu. Jan Maćkała wtrącił:Świetlica wioski, w której uprawnionych do głosowania jest 451 osób, ledwo pomieściła 36 przybyłych
- Bezspornie to zarządca drogi w przypadku przebudowy (a taka nastąpiła, gdyż zmieniono jej parametry m.in. szerokość pobocza) ma obowiązek wykonać zjazdy. Nie ma co się certolić. Nie ma sensu zgłaszać kolejnych wniosków. Należy wystąpić o kontrolę!
Wniosek zgłosił także radny Stanisław Furdykoń. Dotyczył on wykonania lewoskrętu na Szczawin z drogi wojewódzkiej nr 395. W tym miejscu doszło już do kilku kolizji (o ostatniej informowaliśmy w nr 747 Słowa – red.). Dołączył się również Jan Maćkała:
- Popieram wniosek. Dodam nawet wykonanie lewoskrętów.
Po czym zaapelował do mieszkańców w sprawie składnia wniosków o budowę gazociągu w wiosce:
- Nie chcesz gazu – pomóż sąsiadowi – złóż wniosek. Nikt nikogo nie zmusi do przyłączenia, ale, aby wniosek był rozpatrywany, potrzeba minimum 25 zgłoszeń. Szczawin złożył 8. W przypadku wniosków ekonomicznie uzasadnionych zostaje rozpoczęta budowa. Proszę pomóc sobie nawzajem.
Zebranie zakończyło się w przyjaznej, miłej atmosferze. Rada sołecka i sołtys odebrali gratulacje, zobowiązując się do aktywnej działalność na rzecz Szczawina.
 

 

Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.