Pół miliona złotych przeznaczy gmina Strzelin na realizację budżetu obywatelskiego w 2016 roku. Idea Strzelińskiego Budżetu Obywatelskiego jest prosta i przejrzysta. Chodzi o wzmocnienie aktywności obywatelskiej strzelinian, którzy będą sami decydować o części miejskich inwestycji. Konsultacje społeczne dotyczące Strzelińskiego Budżetu Obywatelskiego rozpoczną się już 1 czerwca 2015 roku.

Gmina Strzelin jest pierwszym samorządem z powiatu strzelińskiego, który zdecydował się na wdrożenie budżetu obywatelskiego. Warto podkreślić, że takie rozwiązanie z powodzeniem funkcjonuje już w większych ośrodkach miejskich takich jak m.in. Wrocław i Łódź. O wprowadzenie budżetu obywatelskiego wnioskowała do Rady Miejskiej Strzelina burmistrz Dorota Pawnuk, która jest inicjatorką tego przedsięwzięcia. Ze środków Strzelińskiego Budżetu Obywatelskiego będą realizowane projekty inwestycyjne lub remontowe z zakresu zadań własnych gminy, zgłoszone przez pełnoletnich mieszkańców stale zamieszkałych na terenie miasta Strzelina. Zgłoszony projekt będzie musiał uzyskać poparcie co najmniej 30 uprawnionych osób. Każdy uprawniony mieszkaniec Strzelina będzie mógł poprzeć w głosowaniu powszechnym dowolną liczbę zgłaszanych projektów inwestycyjnych. Wszystkie propozycje projektów muszą mieć ogólnodostępny charakter i dotyczyć wyłącznie terenów należących do gminy Strzelin. Wartość jednego projektu nie może przekroczyć kwoty 300 tysięcy złotych.
Konsultacje społeczne, które poprzedzi intensywna kampania promocyjna, rozpoczną się już 1 czerwca 2015 roku. Do końca czerwca br. mieszkańcy oraz przedstawiciele lokalnych organizacji będą mogli składać propozycje swoich projektów. W lipcu, powołany przez burmistrza Zespół ds. Strzelińskiego Budżetu Obywatelskiego przeprowadzi wstępną weryfikację projektów, w ramach której będą składane ewentualne uzupełnienia oraz prowadzone konsultacje z liderami - wnioskodawcami projektów. Od 1 sierpnia do 15 września Zespół zweryfikuje projekty pod względem formalno-prawnym, sprawdzi możliwość ich realizacji oraz przeanalizuje skutki finansowe. Lista zweryfikowanych projektów zostanie upubliczniona we wrześniu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. W październiku odbędzie się głosowanie w lokalu wyborczym usytuowanym w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie. Głosować będzie można również w formie elektronicznej. Głosujący wskażą jeden projekt z listy zweryfikowanych projektów.

Ostateczne wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości 23 października 2015 r. Do realizacji będą zakwalifikowane te projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania kwoty przeznaczonej na Strzeliński Budżet Obywatelski.

Szczegółowe zasady wdrażania Strzelińskiego Budżetu Obywatelskiego, harmonogram konsultacji społecznych, formularz zgłoszeniowy oraz karta do głosowania są dostępne TUTAJ

Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.