Nieprawidłowy zapis strzelińskiego regulaminu dotyczy „oczyszczania przez właścicieli nieruchomości chodników bezpośrednio przylegających do nieruchomości oraz usuwanie niezwłocznie po opadach: błota, śniegu i lodu z powierzchni chodników, bram przejść oraz podwórzy, a także posypywanie chodnika piaskiem. Nadzór prawny wojewody czuwa, żeby lokalne prawo było zgodne z tym ogólnopolskim. A w przypadku gminy Strzelin tej zgodności nie było. Rada stanowiła prawo po swojemu. Pisaliśmy już na naszych łamach o rozstrzygnięciach nadzoru prawnego wojewody dotyczących uchwał podejmowanych przez lokalne samorządy.

Zwykle informowaliśmy, że wojewoda dopatrzył się wprawdzie naruszenia prawa, ale było to nieistotne naruszenie. Tak było na przykład w przypadku rad Wiązowa i Przeworna. Po takim rozstrzygnięciu uchwała nabierała mocy prawnej i stawała się częścią prawa lokalnego. Tym razem wojewoda stwierdził nieważność uchwały nr V/55/15 Rady Miejskiej Strzelina z dn. 24 lutego 2015 r, ze względu na fakt, ze została przyjęta z istotnym naruszeniem prawa.
Rozstrzygnięcie wojewody dotyczy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzelin. Postanowienie wraz z uzasadnieniem mieści się na 22 stronach maszynopisu.
Nieprawidłowy zapis strzelińskiego regulaminu dotyczy „oczyszczania przez właścicieli nieruchomości chodników bezpośrednio przylegających do nieruchomości oraz usuwanie niezwłocznie po opadach: błota, śniegu i lodu z powierzchni chodników, bram przejść oraz podwórzy, a także posypywanie chodnika piaskiem. Uprzątnięte błoto, śnieg i lód z terenu chodnika, można złożyć na jego skraju” – czytamy w uzasadnieniu postanowienia wojewody. Powołując się na odpowiednią ustawę nadzór prawny napisał: „właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych”. I nieco dalej: „nieuzasadnione poszerzenie (uchwałą rady – red.) tego obowiązku do każdego chodnika przylegającego do nieruchomości, do bram, przejść i podwórzy stanowi naruszenie zakresu upoważnienia ustawowego”.
Poza tym wprowadzenie do Regulaminu utrzymania czystości definicji nieruchomości nie ma uzasadnienia w obowiązujących w Polsce aktach prawnych. Kolejna uwaga dotyczy obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Również w tym przypadku rozwiązanie zaproponowane przez strzelińską radę wykracza poza zapisy odpowiednich ustaw, czyli aktów prawnych wyższego rzędu. A chodzi o warunki, jakie musi spełniać właściciel nieruchomości, żeby nie przyłączać (!) się do sieci.
Kolejnym przekroczeniem kompetencji przez radę było nałożenie na właściciela nieruchomości obowiązku zgłaszania posiadania kompostownika na swojej posesji. Inna wada regulaminu utrzymania czystości dotyczy zasad prowadzenia deratyzacji, (odszczurzania) nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi i jednorodzinnymi. W sumie nadzór prawny wojewody wskazał 20 uchybień prawnych regulaminu. Naprawdę sporo i trudno się dziwić, że wojewoda musiał unieważnić cały regulamin.
Niebawem rada pochyli się nad projektem nowego dokumentu regulującego zasady i normy utrzymania czystości na terenie gminy Strzelin. Jeżeli do tego dojdzie, to mieszkańcy całej gminy zapewne zostaną poinformowani o zmianach, o swoich obowiązkach w tym zakresie i tym razem zgodnie z ustawami obowiązującymi w całym kraju.

Komentarze   

lulu Permalink3 +7 lulu
RE: Czystość niezgodna z prawem?
Cytuję wykonam_wyrok:
Pragnę tylko przypomnieć, iż ów projekt wniosła pod obrady Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin, bo o tym nie wspomniano.

Noo coo tyyy - to rzetelna gazeta i chybaaa przez przypadek o tym zapomniano :lol:
2015-04-29 09:57 Cytować Zgłoś administratorowi
wykonam_wyrok Permalink2 +9 wykonam_wyrok
RE: Czystość niezgodna z prawem?
Pragnę tylko przypomnieć, iż ów projekt wniosła pod obrady Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin, bo o tym nie wspomniano.
2015-04-29 09:29 Cytować Zgłoś administratorowi
AK Permalink1 +9 AK
bubel
A rada już raz wzięła pieniądze ,,diety'' za bubla którego stworzyła i co? i wezmą jeszcze raz.
2015-04-29 08:12 Cytować Zgłoś administratorowi
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.