Radni usłyszeli od pracowników urzędu wiele informacji na temat zasobów mieszkaniowych gminy StrzelinPodczas ostatniego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska RMS radni, poza omówieniem pomysłu budowy obwodnicy oraz przebudowy drogi krajowej nr 39, debatowali na temat zasobów mieszkaniowych gminy Strzelin.

Informacje przedstawiła Renata Waśkowiak z Referatu Spraw Społecznych i Mieszkaniowych. W sumie w zasobach gminy mieszka 1077 osób. Średnio mieszkanie socjalne ma ok. 38 m2 i w przeliczeniu na jednego lokatora wychodzi mniej-więcej 14,35 m2. Gmina posiada także udziały w 84 wspólnotach mieszkaniowych na terenie miasta i 14 na terenach wiejskich. W 2013 r. Agencja Nieruchomości Rolnych z oddziałem terenowym we Wrocławiu przekazała nieodpłatnie gminie 8 lokali, a w 2014 r. uzyskano kolejne 4 mieszkania. Obecnie gmina przygotowuje się do remontu niektórych lokali.
Stawka czynszowa w lokalach komunalnych wynosi 3,80 zł za 1 m2, a w lokalach socjalnych – 1,36 zł za 1 m2.
Renata Waśkowiak wyjaśniła także, na jakich zasadach odbywa się wynajmowanie lokali. Należy złożyć wniosek ze stosownymi dokumentami. O wynajem mogą starać się osoby, które spełniają ustalone kryteria. Jednym z nich są dochody, a także tzw. przegęszczenie (mniej, niż 5 m2 na jedną osobę). Obecnie na liście oczekujących na przydział lokalu komunalnego są 34 osoby (mówiąc osoba, należy rozumieć osoby samotne oraz rodziny), natomiast na przydział lokalu socjalnego – 54.
W 2014 r. sprzedano 8 lokali mieszkalnych i jeden użytkowy. Z tego tytułu gmina osiągnęła zysk w wysokości 111.936 zł. W skład zasobu gminnego wchodzą także lokale użytkowe, czyli garaże, komórki, pomieszczenia biurowe itp. Z tego 66 lokali objętych jest umowami odpłatnymi.

Dodaj komentarz. Przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.