Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Druhowie ze wszystkich gminnych OSP dostali nowy sprzęt. Będzie przedświąteczny jarmark i święto na rynku.
W ostatni poniedziałek września odbyła się kolejna sesja wiązowskiej rady. W porządku obrad, w części uchwałodawczej, znalazły się trzy punkty. Radni zajęli się projektem zmian w budżecie gminy na bieżący rok, w wieloletnim planie finansowym gminy i planem przestrzennego zagospodarowania dla części Wiązowa. Zanim jednak przystąpiono do dyskusji i głosowania, radni, sołtysi i zaproszeni na sesję goście wysłuchali informacji burmistrza. Sprawozdanie z działalności Jerzego Krochmalnego pomiędzy sesjami odczytała w imieniu burmistrza Agnieszka Puzyniak, sekretarz gminy.
Wystąpienie sekretarz zajęło kilkanaście minut, co wynikało z faktu, że poprzednia sesja wiązowskiej rady odbyła się na początku sierpnia br. Stąd obszerność sprawozdania. Jeszcze w sierpniu rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ujęć wód podziemnych w gminie Wiązów. Obowiązek powstania takiej analizy nakłada na samorządy lokalne Ustawa Prawo Wodne. Przygotowane za ok. 30 tys. zł opracowanie będzie zawierało m.in. analizę potencjalnych zagrożeń dla zdrowia mieszkańców. Gmina Wiązów pozyskała środki na uruchomienie komunikacji publicznej na trasie Wiązów - Wawrzęcice, przez Gułów. Uzyskano miesięczne dofinansowanie w maksymalnej, dopuszczalnej prawem wysokości, czyli 500 zł. Połączenie, o które zabiegali mieszkańcy nie cieszy się jednak większym zainteresowaniem. - Prawdopodobnie po nowym roku bus nie będzie kursował. Na dzień dzisiejszy tylko dwie osoby korzystają z połączenia. Jedna wykupuje bilet miesięczny, a druga korzysta z przewozu doraźnie – powiedziała Agnieszka Puzyniak. Środowe kursy do Wiązowa, w ramach gminnej komunikacji, zapewne zostaną zachowane.
Cały artykuł dostępny jest tutaj
Dodaj komentarz