Oświata i jedna z dróg gminnych zdominowały dyskusję na ostatniej sesji w Borowie. Budżet poniesie dodatkowe koszty, a nauczyciele zyskają możliwość dokształcania się. ...

Wracamy do absolutoryjnej sesji w gminie Borów. Czy radni sprzeciwili się skwitowaniu pracy wójta w ubiegłym roku? A jeżeli tak, to kto głosował przeciw? Punktem wyjścia do ...

Radni zdecydowali o absolutorium i wotum zaufania dla wójta. Raport przygotowany przez wójta nie przekonał kilkorga radnych, ale nie wiadomo dlaczego. Głosowanie się odbyło, ale ...

Można było potańczyć i nauczyć się robić kubki. Plastyczno-artystyczne warsztaty odbyły się w ramach projektu współfinansowanego przez Euroregion ...

Wybory sołtysów i rad sołeckich w gminie Borów odbywały się na przełomie maja i czerwca. Informowaliśmy już na naszych łamach o wynikach wyborów w sześciu pierwszych ...
Load More