Pozytywne opinie organów kontrolnych przeważyły szalę na korzyść Waldemara Grochowskiego. Radni nie byli jednomyślni w sprawie wykonania budżetu.
Ostatnia sesja borowskiej rady odbyła się w sali widowiskowej w Borku Strzelińskim. Przeniesienie sesji z sali konferencyjnej UG w Borowie do GCK-E spowodowane było panującą w Polsce pandemią. XVIII sesja Rady Gminy Borów była tzw. sesją absolutoryjna, tzn. radni przyjmowali w trakcie obrad uchwałę o udzieleniu wójtowi Waldemarowi Grochowskiemu absolutorium z wykonania budżetu za rok 2019. W innym miejscu tego wydania „Słowa Regionu” piszemy o Raporcie o stanie gminy w 2019 r., który był również omawiany. Przyjęcie przez radnych raportu było jednoznaczne z udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Przyjęcie wykonania budżetu za ubiegły rok skutkowało udzieleniem wójtowi absolutorium z tego tytułu. Przed głosowaniem radni zapoznali się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu i komisji rewizyjnej borowskiej rady w sprawie wykonania budżetu. Obie opinie były pozytywne. W głosowaniu jawnym radni udzielili wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za 2019 r.
Za udzieleniem absolutorium głosowało 9 radnych: Maciej Bagiński, Anna Budna, Krzysztof Chaberski, Krzysztof Golec, Grażyna Kosińska, Wiesław Lechowski, Waldemar Nowicki, Adam Szczepankiewicz i Piotr Zasłucki. Nikt z obecnych nie głosował przeciw, a 4 radnych (Barbara Chrzan, Ryszard Górniak, Justyna Olanin i Jan Przyszlak) wstrzymało się od głosu. W sesji nie uczestniczyły Ewa Darecka i Anna Skulska.

Dodaj komentarz. Przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.