W sali obrad Urzędu Gminy Kondratowice miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Druhowie z OSP Kondratowice Denis Tomaluk i Mateusz Zieleniewski otrzymali podziękowania od wójta gminy, ...

Najważniejszą uchwałą na ostatniej sesji gminnej rady w Kondratowicach było ustalenie stawek za wywóz nieczystości. Ile zapłacą mieszkańcy za śmieci? Jedna z radnych skrytykowała ...

Wiosną 1988 roku odbyły się wybory uzupełniające na sołtysa Czerwieńca. Wówczas tę funkcję objął Ludwik Białkowski i sprawuje ją po dziś ...

Niedawno pisaliśmy o złym stanie poboczy na drodze powiatowej w kierunku Prus. Zarządca drogi jakiś czas temu uzupełnił ubytki kruszywem. - Prace związane z naprawą poboczy realizowane są w ...

Gmina Kondratowice w budżecie na rok 2019 zapisała środki na sporządzenie dokumentacji projektowych. - Po dokonaniu analizy rynku, wyłoniliśmy wykonawców, którzy przygotują ...

Nie jest odkrywcze, że stan dróg na terenie powiatu strzelińskiego pozostawia wiele do życzenia. Nie inaczej jest z drogą dojazdową do Prus (jadąc z Karszowa). Niszczejące pobocze ...

Okazuje się, że prawdziwi bohaterowie są wśród nas. Przekonała się o tym pochodząca z Księginic Wielkich Paulina Wieczorek, która weszła niedawno w dorosłe życie. Dzięki ...

Awarie sieci kanalizacyjnej zdominowały ostatnią sesję Rady Gminy Kondratowice. Kierownik ZUK-u podała koszty naprawy pompowni w Prusach. Ustalono też, że przeprowadzi się audyt wykonania ...

Gmina Kondratowice otrzymała 622 374, 57 zł dofinansowania na wyposażenie przedszkola przy ul. Chmielowej. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ...
Load More