Gmina Kondratowice w budżecie na rok 2019 zapisała środki na sporządzenie dokumentacji projektowych. - Po dokonaniu analizy rynku, wyłoniliśmy wykonawców, którzy przygotują ...

Nie jest odkrywcze, że stan dróg na terenie powiatu strzelińskiego pozostawia wiele do życzenia. Nie inaczej jest z drogą dojazdową do Prus (jadąc z Karszowa). Niszczejące pobocze ...

Okazuje się, że prawdziwi bohaterowie są wśród nas. Przekonała się o tym pochodząca z Księginic Wielkich Paulina Wieczorek, która weszła niedawno w dorosłe życie. Dzięki ...

Awarie sieci kanalizacyjnej zdominowały ostatnią sesję Rady Gminy Kondratowice. Kierownik ZUK-u podała koszty naprawy pompowni w Prusach. Ustalono też, że przeprowadzi się audyt wykonania ...

Gmina Kondratowice otrzymała 622 374, 57 zł dofinansowania na wyposażenie przedszkola przy ul. Chmielowej. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ...

Do szkoły chodzą na boso, a lekcje odbywają się tam w barakach pokrytych blachą. Na zajęciach siedzą po kilka osób w jednej ławce, bez dostępu do wody i prądu. Z takimi problemami ...

Niedawno odbyło się spotkanie wójta Tomasza Gracza z nowo wybranymi sołtysami. Włodarz gminy zwrócił uwagę na nieocenioną rolę sołtysa, który jest łącznikiem pomiędzy ...

Pani Cecylia Michta, z domu Kaczmarek, urodziła się w 1931 roku we wsi Ostoja koło Bełchatowa. Chociaż ma już 88 lat, a od czasów II wojny światowej minęło ponad siedemdziesiąt, to ...

Niedawno mieszkańcy Prus zmienili sołtysa. Od niedawna tę funkcję sprawuje Monika Janowska. Jakie potrzeby są, jej zdaniem, najpilniejsze? Jakie ma pomysły na poprawę integracji wśród ...
Load More