Reprezentanci poszczególnych klas odbierali dyplomy za wygraną w konkursie „Wiedzy o patronie”Od ponad 5 lat patronem Zespołu Szkół Publicznych w Prusach są Bohaterowie Armii Krajowej. 14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych, gen. Władysław Sikorski przemianował istniejący wówczas Związek Walki Zbrojnej na Armię Krajową. Z tej okazji w ZSP Prusy w piątek, 13 lutego, odbył się uroczysty apel.

Dyrektor szkoły Jacek Matusiewicz powitał przybyłych gości i słowami „Chwała bohaterom Armii Krajowej” zaprosił zebranych na przedstawienie. Występ przygotowali uczniowie podstawówki oraz gimnazjum pod bacznym okiem nauczycieli. Część artystyczna składała się z kilku pojedynczych występów, które utworzyły spójną całość. Najpierw uczniowie przedstawili portrety bohaterów AK, oddając im tym samym hołd. Kolejna część miała wymiar symboliczny. Młodzież wyszła na scenę ze spętanymi rękami i zakneblowanymi ustami na znak braku szeroko rozumianej wolności. Następnie przy akompaniamencie muzyki z filmu „Ostatni dzwonek” uczniowie przedstawili scenę inspirowaną właśnie tym filmem. Inscenizację przeplatały fragmenty kazań Jana Pawła II. Na koniec dziewczynki w jednakowych kolorowych spódniczkach zatańczyły do utworu Chłopców z Placu Broni pt. „Kocham wolność”. Całość występu sprawiała futurystyczne wrażenie i stawiała raczej na symbolikę.Uczniowie dumnie trzymali portrety Bohaterów Armii Krajowej
Przed końcem apelu rozdano jeszcze dyplomy zwycięzcom szkolnego konkursu wiedzy o patronie. I miejsce zajęła klasa 3a gimnazjum, II – 3b, III – 2b.
Po części artystycznej głos zabrali wójt Kondratowic Wojciech Bochnak, proboszcz parafii w Prusach ks. Krzysztof Romaniuk, a także kapitan Józef Oleksiewicz. Następnie dyrektor poprosił wszystkich, by uroczystość przenieść pod pomnik na Skwerze Jana Pawła II, gdzie złożono kwiaty i odbył się Apel Poległych.
***
ZSP Prusy dziękuje serdecznie ogniwu ruchu drogowego KPP Strzelin za zabezpieczenie przejścia pod pomnik żołnierzy poległych

Na uroczystościach pojawili się (od lewej): dyrektor szkoły Jacek Matusiewicz, wicedyrektor Ewa Majewska, kapitan Józef Oleksiewicz, przewodniczący rady gminy Tadeusz Woszczak, wójt Wojciech Bochnak oraz ks. Krzysztof Romaniuk