Dziś, 14 lipca, o godz. 14 rozpoczęła się XLII sesja Rady Powiatu Strzelińskiego. Podczas obrad radni będą głosowali m.in. nad projektem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Strzelinie oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu. Jaki będzie wynik głosowania w tych ważnych kwestiach? O tym napiszemy w najbliższym wydaniu Słowa. A tymczasem przedstawiamy ciąg dalszy relacji z ostatniej sesji, na której radni dyskutowali nie tylko o powołaniu etatowego członka zarządu. Rozmowa dotyczyła również wydatków powiatu i smrodu pod Wiązowem.
Wracamy do relacji z ostatniej sesji rady powiatu. W poprzednim wydaniu „Słowa Regionu” skupiliśmy się na stanowisku Marka Warcholińskiego, radnego, a wcześniej starosty. Ponadsześciogodzinne obrady obfitowały jednak w wystąpienia, do których warto wrócić.Radny Marek Warcholiński mówił o korupcji politycznej, o czym pisaliśmy w pierwszej części relacji z obrad Rady Powiatu Strzelińskiego
Przypomnijmy, że osią dyskusji był zgłoszony przez starostę Annę Horodyska zamiar powołania etatowego członka zarządu powiatu. Radni mieli zdecydować, czy zaakceptują radnego Artura Gulczyńskiego w tej roli. Informowaliśmy już, że ostatecznie uchwała przeszła większością 9 głosów „za” wobec 8 „przeciw”. Nikt nie wstrzymał się od głosu, a rada obradowała w ustawowym składzie. W dyskusji pojawił się jeszcze wątek współpracy z KPP w Strzelinie.Obrady otworzyła przewodnicząca rady Magdalena Krupa
Zanim jednak radni zajęli się uzupełnieniem składu zarządu debatowano m.in. o zmianach w budżecie. - Nie można stawiać radnych pod murem mówiąc, że uzbieraliśmy 180 podpisów i będziemy realizować budowę chodnika w Ludowie Śląskim. – powiedział radny Marek Czerwiński. - Jeżeli pójdziemy w tym kierunku, to do przyszłego budżetu będziemy musieli tych chodników robić więcej, a do wniosku zbierze się po 300 i więcej podpisów. Jest czas, żeby nakreślić priorytety wyboru zadań do realizacji - wyjaśnił radny Czerwiński.
Innym wątkiem podjętym przez tego samego radnego była pomoc finansowa udzielona komendzie powiatowej policji. - Jestem sceptyczny co do naszego wkładu w auto dla policji – rozpoczął radny. - Biedny musi pomagać bogatemu. W tym przypadku tak to wygląda, biedny powiat strzeliński ma pomagać bogatemu państwu. Państwo polskie, jeżeli chodzi o policję, bardzo dobrze sobie radzi. Osobiście, nie jestem przeciwny policji, wręcz przeciwnie. Mając na uwadze ostatnie zajścia w naszym kraju, uważam, że służby policyjne powinny mieć większe uprawnienia (…). Siłę policji trzeba wzmacniać, ale w inny sposób – przekonywał radny.Mariusz Majewski, radny i członek zarządu powiatu krótko odwołał się do słów przedmówców i zacytował słowa z książki pt. „W pustyni i w puszczy”: – Jeśli ktoś Kalemu zabrać krowy, to jest zły uczynek. Dobry, to jak Kali zabrać komuś krowy
Przeciwny dofinansowywaniu strzelińskiej policji był również radny Aleksander Ziółkowski.
Radni uchwalili zmiany w budżecie powiatu w kształcie zaproponowanym przez zarząd powiatu.
Radny Zbigniew Michułka zaproponował, żeby dostosować liczbę zadań realizowanych we współpracy z gminami do posiadanych przez powiat środków i gwarancji finansowych gmin. Wynik głosowania: 14 głosów „za”, 0 – „przeciw” i 3 – „wstrzymujące się” (Zbigniew Michułka, Piotr Rozenek i Aleksander Skorupski).
Jeden z punktów porządku obrad został przeniesiony na kolejną sesję. Chodziło o sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych, które miał przedstawić radnym prezes Aleksander Skorupski. Radny Majewski zwrócił uwagę, że otrzymał wprawdzie dokument, ale za 2019r. prezes Skorupski nie potrafił rozstrzygnąć, czy jest to tylko pomyłka pisarska, czy rzeczywiście sprawozdanie dotyczy 2019r. W związku z tym, na wniosek prezesa przełożono dyskusję o dokumencie.
Natomiast radny Zbigniew Michułka zwrócił uwagę na smród wydobywający się z punktu przeładunku śmieci w Starym Wiązowie. Temat jest na tyle ważny dla mieszkańców gminy Wiązów, że zajmiemy się nim po wizji lokalnej w... Starym Wiązowie.
Starosta Anna Horodyska wyjaśniła, że powołanie nowego członka zarządu nie spowoduje zwiększenia wydatków przewidzianych na płace w tym roku
Casus Gulczyński
Radni opozycyjni mieli wiele pytań do starosty w związku z kandydaturą radnego Artura Gulczyńskiego na wakujące miejsce w zarządzie. Kontrowersje budziło to, że byłby to wybór etatowego, czyli pobierającego wynagrodzenie członka zarządu.Po długiej wymianie zdań ostatecznie przystąpiono do tajnego głosowania nad projektem uchwały dotyczącym powołania etatowego członka zarządu. Za było 9 radnych, przeciw 8. Tym samym radny Artur Gulczyńskie będzie zatrudniony jako etatowy członek zarządu powiatu
Radny Aleksander Skorupski podjął wątek skutków finansowych zatrudnienia Artura Gulczyńskiego. Wątpliwości pojawiły się w kontekście opiniowania odpowiedniej uchwały przez komisje budżetu. Starosta wyjaśniła, że powołanie nowego członka zarządu nie spowoduje zwiększenia wydatków przewidzianych na płace w tym roku. Radny Marek Czerwiński domagał się podania konkretnej kwoty, jaką będzie pobierał etatowy członek zarządu. - Nie ma jeszcze decyzji co do wysokości wynagrodzenia Artura Gulczyńskiego – powiedziała starosta.
Dyskusja o powołaniu Artura Gulczyńskiego toczyła się również wokół innych wątków. Radnych interesowało czym w zarządzie będzie zajmował się radny. Czy radny zdecydowałby się na pracę w zarządzie bez wynagrodzenia? Dlaczego zdecydował się kandydować? Odpowiedzi, jakie padały w trakcie sesji, nie były wyczerpujące. Biorąc ponadto pod uwagę fakt, że sesja trwała ponad 6 godzin a pytania padały w różnych jej częściach, zwróciliśmy się do zainteresowanego, żeby wypowiedział się w interesujących radnych kwestiach. Wywiad publikujemy w dzisiejszym wydaniu „Słowa Regionu” nr 26 (1065).

Komentarze   

Bujk Permalink2 +1 Bujk
Koniec
Panie Marku. Oglądałam sesję. Wszystko w punkt. Gratuluję!
2021-07-15 23:27 Cytować Zgłoś administratorowi
kkk Permalink1 0 kkk
RE: Biedny musi pomagać bogatemu...
Absolutorium udzielone, wotum zaufania też . To już wiecie i możecie dalej nie czytać.
2021-07-15 08:42 Cytować Zgłoś administratorowi
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.