Sołtysi z gminy Przeworno stanęli przed nowymi wyzwaniami. Są społecznikami, wkrótce staną się menedżerami, liderami, ekonomistami, a nawet „szeryfami i motorami”, jak wyraził się wójt Jarosław Taranek.

9 stycznia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Przeworno spotkali się przedstawiciele wszystkich sołectw. Celem zebrania było nakreślenie idei współpracy między nimi i wójtem oraz zaopiniowanie jego pomysłu. Nowe zasady zaowocują dobrą koordynacją działań i pozwolą na zbudowanie spójnej Strategii Promocji Gminy. Jak dokonają tego wszystkiego sołtysi? Według Jarosława Taranka, kluczem do sukcesu jest inwestowanie, a nie konsumowanie funduszy sołeckich. By tak się stało, poszczególni przedstawiciele wsi muszą zmobilizować mieszkańców, żeby wspólnie działali na korzyść gminy, np. organizując imprezy, w sposób przemyślany kupując środki trwałe. Każde wykorzystanie publicznych środków musi być celowe i ekonomiczne. Wójt sugerował, by sołtysi stali się motorami działań, mobilizowali ludzi i podejmowali współpracę zarówno z jednostkami podległymi urzędowi, np. szkołami, GOPS-em, jak również między sołectwami. Kooperacja ma dotyczyć nie tylko organizacji imprez, ale także porozumienia co do kolejności gminnych inwestycji. Nowością w projekcie jest „punktowanie” działalności sołectw. Ocena ta ma wpłynąć na wysokość późniejszego ich finansowania. Jak podkreślił Jarosław Taranek, nie będą nagradzane takie wsie, które są pasywne i nie zaangażowane w życie gminy. Trudność polega na tym, że pierwsze działania muszą być inwestycjami z funduszy sołeckich. Dopiero po pierwszym okresie rozliczeniowym, najbardziej aktywni, zostaną „wynagrodzeni”. Wójt zaznaczył, iż zdaje sobie sprawę, że spowoduje to więcej pracy, jednak w dalszej perspektywie należy spodziewać się korzyści. Doprecyzowanie zasad rywalizacji i zbierania punktów nastąpi wkrótce. Mają być one klarowne i nie pozostawiać wątpliwości co do słuszności oceny.

W drugim punkcie zebrania wójt prosił, by sołtysi zgłosili osoby, które mogłyby stać się przedstawicielami i reprezentantami gminy. Wśród nich mogą pojawić się rzemieślnicy, artyści, wyrobnicy itp. Gmina zapewni im opiekę i możliwość prezentowania swoich wyrobów na zewnątrz, np. na targach. Jednocześnie osoby te staną się wizytówką tych okolic. Powyższe działania mają na celu stworzenie nowego wizerunku gminy - turystycznej, rolniczej, aktywnej i przyjaznej.

 

Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.