Radni przyjęli na XIX sesji Rady Gminy Przeworno szereg uchwał, a dyskusja na temat spraw bieżących była ożywiona. Rozmawiano między innymi o spisie rolnym, wodociągu w Mnikowie i nowych latarniach w Kaczowicach-Miłocicach. Podjęto także temat skargi na jednego z radnych…

Sesja rozpoczęła się punktualnie o godzinie 10. Przewodniczący Kamil Kamiński otworzył obrady i stwierdził kworum, trzynastu radnych. Po przedstawieniu porządku obrad radni przeszli do procedowania uchwał. Wójt Andrzej Łuczak przybliżył projekt uchwały w sprawie sporządzenia Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia. Mówił, że do programu przystąpiło trzydzieści osiem gmin, a jego celem jest dążenie do podnoszenia jakości życia mieszkańców w zakresie transportu. Wcześniej szczegółowo omawiano program na komisji, która odbyła się przed sesją.Pisaliśmy o tym w ostatnim numerze Słowa. W głosowaniu radni przyjęli tę uchwałę, a w kolejnym głosowaniu jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie nadania nazwy, ulica Spokojna, drodze wewnętrznej w Przewornie. Następnie Mieczysław Zacierka, kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska, przedstawił uchwałę w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska dla gminy Przeworno w latach 2020-25. Projekty uchwał, dotyczące zmian w budżecie gminy, przedstawił skarbnik Zbigniew Szul. Radni dyskutowali nad nimi podczas wcześniejszej komisji, a w trakcie sesji radny Tomasz Błażejewski pytał, dlaczego gmina nie otrzymała dofinansowania do punktów świetlnych. Kierownik Anna Drąg odpowiedziała, że złożonych zostało dziewięćdziesiąt osiem wniosków, a dofinansowanie otrzymało tylko dwadzieścia siedem gmin. Kamiński dopytywał, czy lista była pozycjonowana. Kierownik potwierdziła – gmina Przeworno znalazła się na sześćdziesiątym piątym miejscu.
Przewodniczący Kamil Kamiński zaproponował, że zostanie mediatorem pomiędzy radnym Józefem Tomerą (z lewej), a pracownikami gminnego Referatu Inwestycji
Mieszkańcy nie chcą latarni?
Sołtys Mnikowa, Ryszard Przyszlak, pytał o wodociąg w tej miejscowości. – Obiecuję, że w tym roku woda popłynie. Jesteśmy na etapie uzyskania pozwolenia i przystąpimy do realizacji zadania – odpowiedział wójt. Sołtys Leszczyńska powiedziała radnym, że planowane ustawienie nowych latarni w wiosce nie ma sensu. Argumentowała, że nie ma na nie miejsca, ich montaż może uszkodzić drogę, a lokalizacja lamp jest planowana w miejscach, gdzie latarnie już są. Ustalono, że temat zostanie poruszony na kolejnej komisji. Obecny na sali radny powiatowy Ludwik Hrycak zapowiedział, że w czwartek (3 września – red.) starosta, wicestarosta i dyrektor PZD skontrolują stan dróg w gminie Przeworno. Na zakończenie wójt przypomniał, że do biura rady wpłynęło pismo, które zobowiązuje wiceprzewodniczącego Józefa Tomerę do przeprosin pracowników Referatu Inwestycji. Wójt chciał wiedzieć, jakie jest stanowisko przewodniczącego w tej sprawie. Kamiński odparł, że jest to kwestia sporna z obu stron i sugeruje, aby zasiąść do rozmów i wyjaśnić sprawę. Wójt odpowiedział, że nie rozumie, kto kogo ma zapraszać do rozmów. Wspólnie ustalono, że przewodniczący Kamiński zorganizuje w gminie spotkanie w celu wyjaśnienia sprawy. Na tym zakończono obrady.
Tekst ukazał się w 35 (1024) wydaniu "Słowa Regionu". Cały wywiad przeczytasz tu lub tutaj.Dodaj komentarz. Przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.