Skarbnik Zbigniew Szul (z lewej) przedstawił propozycje wykorzystania dodatkowych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 2 888 418,57 zł. Obok wójt Andrzej Łuczak
Radni z Przeworna dyskutowali o możliwym wykorzystaniu dodatkowych środków, które wpłynęły na konto gminy. Wśród propozycji znalazło się wykonanie instalacji fotowoltaicznej czy pokrycie rosnących kosztów opału i energii. Pojawił się też temat dofinansowywania remontów dróg powiatowych.
We wtorek, 18 października, odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Przeworno. W porządku obrad nie znalazły się żadne projekty uchwał. Tego dnia radni mieli zapoznać się z nowym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeworno”, a także omówić propozycje zmian do budżetu na 2022 rok. Gmina Przeworno otrzymała bowiem dodatkowe dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 2 888 418,57 zł. Środki wpłyną na konto gminy w trzech transzach i muszą zostać ujęte w uchwale budżetowej w roku bieżącym.
Skarbnik Zbigniew Szul wyjaśnił, że jest to rekompensata środków, które zostały przyznane w mniejszej ilości we wcześniejszym okresie oraz środki dodatkowe na pokrycie zwiększonych wydatków w zakresie ogrzewania i oświetlenia. Co ważne, co najmniej 15% tej kwoty musi zostać wykorzystane na działania związane z odnawialnymi źródłami energii. Skarbnik Szul poinformował także radnych, że otrzymał już informację o subwencji na przyszły rok. – Będzie (w 2023 roku – red.) o 350 tys. zł mniej niż w roku obecnym, a w bieżącym było już ponad 560 tys. mniej środków w stosunku do roku poprzedniego (2021 – red.), dlatego jest ta rekompensata. Czy będzie w przyszłym roku? Nie wiadomo… – mówił skarbnik, który następnie przedstawił plan na wykorzystanie wspomnianych wcześniej środków. Podkreślił, że zostaną one wykorzystane głównie na pokrycie kosztów energii i opału.

Koszty energii zmaleją o około 80%
Wójt Andrzej Łuczak zaznaczył, że przedstawione zmiany to tylko propozycje. – Po to jest to spotkanie, żeby wspólnie zdecydować – podkreślił. Wśród planowanych wydatków pojawiło się m.in. 200 tys. zł na pokrycie wzrostu opłat, związanych z dostawą energii elektrycznej do Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Krzywinie i Karnkowie oraz oczyszczalni ścieków w Przewornie, a także zwiększenie o 110 tys. zł wydatków na modernizację i odwiert studni w SUW w Krzywinie. Zaproponowano także wprowadzenie nowego zadania, tj. wykonanie instalacji fotowoltaicznej w SUW w Krzywinie i Karnkowie oraz oczyszczalni ścieków za 800 tys. zł o łącznej mocy 150 kW (po 50 kW na każdy punkt). Przewodniczący Kamil Kamiński chciał wiedzieć, jakie oszczędności będzie generowała ta inwestycja. Justyna Białecka, kierownik Zakładu Usług Komunalnych, wyjaśniła, że instalacja fotowoltaiczna przyczyni się do obniżenia kosztów dostarczenia energii do 80%. Odpowiadając na pytania radnych, poinformowała, że obecnie jest to koszt około 100 tys. zł miesięcznie.
Na ten temat pisaliśmy w 42 (1130) wydaniu papierowym Słowa Regionu. Cały artykuł przeczytasz również na portalu egazety.pleprasa.pl, a także e-kiosk.pl

UWAGA!

Gdy liczba negatywnych głosów na dany komentarz osiągnie 15, zostanie on automatycznie ukryty, niemniej pokazywać się będzie przy nim opcja "kliknij, aby wyświetlić". Kiedy jednak dany komentarz osiągnie 20 negatywnych głosów, zostanie automatycznie wycofany z publikacji na stronie i już nikt nie będzie mógł go zobaczyć (poza administratorem strony).
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów nie zamieszczaj obraźliwych wpisów. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, kliknij choragiewka875zieloną chorągiewkę i zgłoś swoje uwagi administratorowi.

Ukryj formularz komentarza

2500 Pozostało znaków


Gravatar
Cześ
RE: Jak wykorzystać prawie 3 mln zł?
spajker. powiedziała :
pieniądze należy zainwestować a nie przepalić w piecu. instalacja fotowoltaniki zostanie na dziesięciolecia a za 8 mcy każdy zapomni o zimowych chłodach. wywalanie 3 milionów na ogrzewanie to przepalanie pieniędzy, to wkładanie banknotów do pieca.
Żeby inwestować to trzeba umieć! Trzeba być gospodarzem!!!

0
Gravatar
spajker.
RE: Jak wykorzystać prawie 3 mln zł?
pieniądze należy zainwestować a nie przepalić w piecu. instalacja fotowoltaniki zostanie na dziesięciolecia a za 8 mcy każdy zapomni o zimowych chłodach. wywalanie 3 milionów na ogrzewanie to przepalanie pieniędzy, to wkładanie banknotów do pieca.
0

Przeczytaj także