W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyła się wyjątkowa uroczystość. W związku z przejściem na emeryturę komendant KP PSP mł. bryg. Krzysztof Dobrowolski zdał oficjalnie swoje obowiązki służbowe. Wśród obecnych w sali znalazło się wielu gości.
Obecni byli m. in.: przedstawiciele komendy wojewódzkiej z komendantem Markiem Kamińskim na czele, strażacy zawodowi i strażacy ochotnicy z powiatu strzelińskiego, samorządowcy z terenu powiatu, a także inni zaproszeni goście.
- Odbyłem łącznie 33 lata służby w pożarnictwie. 15 lat pracowałem w oddziale bojowym, czyli brałem udział bezpośrednio w zdarzeniach, a 18 lat na stanowiskach biurowych (dowódca jednostki, zastępca komendanta KP PSP, komendant KP PSP). Przez ten czas udało się uratować niejedno mienie, niejedno zdrowie i niejedno życie ludzkie. Przyszło mi współpracować z wieloma wspaniałymi osobami, którym chciałbym serdecznie podziękować - powiedział Krzysztof Dobrowolski.
Podczas uroczystości odbyło się też mianowanie nowego komendanta KP PSP, którym został st. kpt. Michał Pięta (dotychczasowy zastępca komendanta). - Powołanie mnie na to stanowisko to ogromne wyróżnienie, ale również duże wyzwanie i odpowiedzialność. Wszelkie działania, jakie podejmę, ukierunkuję na jak najlepszą realizację zadań, które będą nam powierzone - zaznaczył nowy komendant.
Po oficjalnej części zaproszono zgromadzonych na poczęstunek. Nie zabrakło także podziękowań, wzajemnych gratulacji i uścisków.