Anna Umińska-Woroniecka, prezes strzelińskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

O planach inwestycyjnych na 2024 rok, nowych studniach, kanalizacji, a także oszczędzaniu wody rozmawiamy z Anną Umińską-Woroniecką, prezes strzelińskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Jakie inwestycje planuje zrealizować strzeliński Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 2024 roku?
– Przygotowując plany, bierzemy pod uwagę przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody naszym mieszkańcom. To jest dla naszej spółki priorytet. Musimy w tym zakresie podejmować działania inwestycyjne i modernizacyjne, co jest ze sobą nierozerwalnie związane. Plany inwestycyjne na ten rok przewidują wybudowanie pompowni wody na ul. Wichrowej. Jesteśmy przygotowani do realizacji tej inwestycji i jeżeli pogoda pozwoli, to od tego zadania rozpoczniemy. Projekt budowlany obejmuje plan zagospodarowania działki wraz z posadowieniem kontenerowej przepompowni wody z zestawem pompowym i przyłączem energetycznym. Dokumentacja także zakłada budowę przyłącza wodociągowego do obiektu przepompowni oraz sieci wodociągowej tłocznej w ul. Wichrowej. Realizacji tej inwestycji pozwoli na dalszą rozbudowę sieci wodociągowej i zapewnienie dostaw wody dla terenów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę. Zainicjowane prace projektowe stanowią pierwszy etap realizacji szerszej koncepcji rozbudowy sieci wodociągowej na terenach zlokalizowanych poza obszarem oddziaływania zbiorników wyrównawczych w Gościęcicach, co dotyczy również poprawy zaopatrzenia wody w Kuropatniku i Gościęcicach.

Czy będą Państwo modernizować sieć wodociągową w bieżącym roku i jakie inne inwestycje są przewidziane do realizacji?
– Kolejne zadanie związane jest z planami inwestycyjnymi gminy, ponieważ w swoich działaniach musimy się uzupełniać. W tej chwili trwa przebudowa dawnego lodowiska. W związku z tym chcemy wymienić sieć wodociągową w ul. Kruczej, która przylega do lodowiska Podejmujemy także prace projektowe mające na celu wymianę sieci w ul. Chrobrego i Poniatowskiego. W bieżącym roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje przebudowę ronda im. Zesłańców Sybiru. Współpracujemy z wykonawcą, ponieważ będziemy częściowo modernizować sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki do ronda. W ubiegłym roku wymieniliśmy sieć wodociągową w części ul. Oławskiej, Wolności i Wrocławskiej przy okazji modernizacji tego skrzyżowania. Planujemy także dalsze działania, które wykraczają poza zakres budowy, tj. wymianę wodociągu od ulicy Targowej do skrzyżowania Okulickiego, Wrocławskiej i Piłsudskiego. Tym samym w celu obniżenia kosztów naszych działań modernizacyjnych i inwestycyjnych współpracujemy z administratorami dróg gminnych, wojewódzkich i krajowych. Planujemy także wykonanie dokumentacji na zbiornik wyrównawczy w Gościęcicach.

Czy w bieżącym roku lub w najbliższych latach planowana jest modernizacja istniejących ujęć wody lub poszukiwanie nowych i budowa studni?
– Pracujemy nad strategią wieloletnią i przewidujemy szereg działań związanych z modernizacją naszych ujęć. Przygotowaliśmy dokumentację na wiercenie nowych studni w Karszowie i Dankowicach. Myślę, że te inwestycje będą musiały być zrealizowane w ciągu najbliższych lat. Dokumentacja jest gotowa. Pozostaje kwestia przetargów i konkretnych działań. Jako Zakład Wodociągów i Kanalizacji jesteśmy świadomi, że jest to priorytet dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody naszym mieszkańcom.

Domyślam się, że problemem mogą być pieniądze. Jak kosztowne są to inwestycje i czy będą państwo ubiegać się o dofinansowanie do tych zadań?
– Jak najbardziej. Będziemy chcieli pozyskiwać środki zewnętrzne przede wszystkim z funduszy europejskich. Jeśli chodzi o wiercenie nowych studni, to bardzo wiele zależy od ich głębokości. W Karszowie planujemy studnię powyżej 100 metrów, co istotnie podwyższa koszty. To jest milionowa inwestycja, którą trzeba zrealizować.

Cały wywiad zamieściliśmy w 4 (1192) wydaniu papierowym Słowa Regionu. Materiał ten, w całości, przeczytasz  również na portalu egazety.pleprasa.pl, a także e-kiosk


Komentarze chwilowo wyłączone

Przeczytaj również