W czasie II wojny światowej przeszedł najcięższy dla polskich żołnierzy szlak bojowy. Zdobył tzw. Wał Pomorski, gdzie zginęło wiele osób. W walkach o Kołobrzeg cudem uszedł z ...

Agencja Nieruchomości Rolnych zgodziła się na udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej na wykonanie kontenerowej oczyszczalni ścieków w Karszowie. ...

Od kilku miesięcy w Ulicy trwa budowa chodnika. W ostatnim czasie próżno było szukać tam pracowników. Dlaczego przerwano prace? W maju rozpoczęła się budowa chodnika w Ulicy ...

Gmina Strzelin przeznaczyła blisko 65 tys. zł na remont drogi ppoż przy Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie. Chodzi o plac przed głównym wejściem do placówki. Prace w czasie ...
Load More