W poprzednim numerze Słowa Regionu zamieściliśmy relację z sesji Rady Miejskiej Strzelina, która odbyła się pod koniec kwietnia. Omówiliśmy uchwałę budżetową, którą przyjęła rada.
Zajmowano się też skargą na burmistrz Dorotę Pawnuk, a ta dotyczyła niezałatwienia przez nią wniosku w terminie. Przewodniczący Ireneusz Szałajko poprosił o zreferowanie tego wniosku przez przewodniczącego komisji skarg, wniosków i petycji Tadeusza Jandę.
31 marca do urzędu wpłynęła skarga jednego z mieszkańców gminy w sprawie niezałatwienia w terminie wniosku z 23 lutego. Dotyczyła ona obowiązków ustawowych nałożonych na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.
- Odpowiedź została przygotowana 22 marca i przekazana do wysłania 25 marca. Zgodnie z datą na zwrotnym potwierdzeniu odbioru, została odebrana, przez osobę do tego umocowaną, w dniu 30 marca. Pracownik merytoryczny dołożył wszelkich starań, by dotrzymać ustawowego terminu na udzielenie odpowiedzi w przedmiotowej sprawie, co wynika z przebiegu całej procedury realizacji wniosku - czytamy w uzasadnieniu.
Wobec tego radni uznali skargę za bezzasadną. Za podjęciem uchwały było 18 radnych, 2 radnych głosowało przeciwko, a jeden wstrzymał się od głosu.
Tekst ukazał się w nr 17 (1056) wydaniu "Słowa Regionu". Cały artykuł przeczytasz na portalu egazety.pl, eprasa.pl, a także e-kiosk.pl
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.