O Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego (PUBS) w Strzelinie i jego kolejnych szefach pisałem w „Słowie” nr 30 z 2020r. Przypomnę, że funkcję tę (oficjalna nazwa – kierownik PUBP) od maja 1945r. aż do października 1956r., tj. do likwidacji UB w Polsce i zastąpienia go przez SB, sprawowali w Strzelinie kolejno: chorąży Kazimierz Kisiel, który urzędował w rezydencji mjr. Pachonowicza, radzieckiego komendanta Strzelina przy ul. Kolejowej (dziś Bolka I Świdnickiego) nr 4.
Następnym szefem UB był chorąży Jerzy Sztuka, kolejnym ppor. Eugeniusz Grendecki, który nadzorował sfałszowane tzw. Referendum Ludowe z 30 VI 1946 r. Po nim był ppor. Roman Koziołek, który odpowiadał za równie sfałszowane „wybory” do Sejmu Ustawodawczego z 19 I 1947r. Jego następcą w l. 1949-52 był por. Józef Leśniak. Po nim był por. Henryk Kol. Za jego czasów, latem 1954r., wysadzono w powierzę piękny kościół luterański w Karczynie, aby nie dopuścić do przejęcia go przez katolików. W maju 1955r. kierownikiem PUBP został kpt. Franciszek Oleniak. Kancelarię adwokacką w Strzelinie miał wówczas komunistyczny zbrodniarz, zwany „bestią” - płk Włodzimierz Ostapowicz, który wcześniej jako sędzia wojskowy w innych miastach wydał ponad 200 wyroków śmierci na patriotów polskich i nie poniósł za to żadnej odpowiedzialności (patrz: „Słowo nr 40 z 2020r.). Ostatnim szefem UB i zarazem pierwszym, utworzonej przez Wł. Gomułkę SB w naszym powiecie był por. Jan Krochmalczyk. Zajmował się on m.in. „rozpracowaniem” ks. Pawła Szuflata, grekokatolika i wikariusza w strzelińskiej parafii św. Krzyża w latach 1947-62.
Dokumenty źródłowe, z ktrórych korzystałem przy pisaniu wyżej wym. tekstów pochodzą głównie z biuletynów Instytut Pamięci Narodowej. Dokumenty te wciąż są na etapie dokładnego archiwizowania. Mają jeszcze charakter mocno rozproszony. Stąd i moje ewentualne poprawki. Okazało się np., że wymieniając kierowników PUBP w Strzelinie, jednego pominąłem (drugiego z kolei). Po chorążym Kisielu, który zakończył urzędowanie na początku września 1945r. jego miejsce zajął, jeszcze przed Jerzym Sztuką, Leon Sobczyk, ur. w 1923r. w Łodzi. Sobczyk służbę w UB zaczął w wieku 22 lat w Łasku koło Łodzi, w marcu 1945r. Miał rekomendację lokalnego koła Związku Walki Młodych, organizacji młodych komunistów będącej zapleczem rządzącej Polską z nadania Stalina – Polskiej Partii Robotniczej. Kandydaci na funkcjonariuszy UB przechodzili ostrą weryfikację. O ile wśród milicjantów w 1945r. było wielu bezpartyjnych, a członkowie PPR byli w mniejszości, służba w UB podległa twardym rygorom politycznym. Sobczyk pochodził z komunistycznej rodziny, a do Strzelina przywiozła go osobiście por. Leonarda Opałko (prawdziwe nazwisko – Lorka Nadler), szefowa Wydziału Personalnego, Kadr i Szkolenia Wojew. Urzędu Bezp. Publicznego we Wrocławiu. Nowy kierownik PUBP w Strzelinie szybko przeszedł z ZWM do PPR, a Hannę Sawicką, szefową ZWM w czasie okupacji, uczynił patronką jednej ze strzelińskich ulic (dziś ul. Królowej Jadwigi). Sobczyk, wzorem poprzednika, chorążego Kisiela, ściśle współpracował z radzieckim komendantem Strzelina i czynnie wspierał powołanie w październiku 1945r. Komitetu Powiatowego PPR w Strzelinie z I sekretarzem Janem Gaśkiewiczem na czele. Jak wszyscy strzelińscy komuniści, z wielkim niepokojem przyjął opuszczenie naszego powiatu przez garnizon Armii Radzieckiej w październiku 1945r. Niepokój ten musiały podzielać też władze wojew. we Wrocławiu, gdyż 22 X 45r. pojawił się w Strzelinie mjr Włodzimierz Zacharewicz, zast. kierownika WUBP we Wrocławiu (agent NKWD i drugi najważniejszy ubek na Dolnym Śląsku). Major przywiózł ze sobą ubeka do zadań specjalnych. Był to Ignacy Mirosław (Mirosław to nazwisko!), ur. w 1915 we wsi Sporniak koło Lublina. W PUBP w Strzelinie oficjalnie objął stanowisko starszego referenta, lecz jego faktyczna rola musiała był szersza. Często przebywał we Wrocławiu, a w naszym powiecie przedstawiał się czasem jako p.o (pełniący obowiązki) kierownika PUBP, choć formalnie funkcję tę pełniły osoby, które wymieniłem wyżej. Mirosław był na liście płac PUBP w Strzelinie aż do maja 1947r.! Z jego inicjatywy wzmocniono w 1945r. siły milicyjne w Komendzie Powiatowej MO w Strzelinie do 91 funkcjonariuszy. Umocniono posterunki w Wiązowie i w Prusach oraz utworzono nowe w Borku Strzelińskim (wtedy Duży Borek), Dankowicach i w Gnojnej (wieś ta wchodziła w skład naszego powiatu do 1954r.). Posterunki wiejskie w 1945r. liczyły 8 milicjantów. Z czasem przyjęło się, że zastępcą każdego komendanta posterunku, również w Strzelinie i Wiązowie, był pracownik UB. „Nowy” strzeliński ubek Ignacy Mirosław wciąż jest postacią dość tajemniczą. Nad jego życiorysem pracuje obecnie działająca przy IPN – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Podejrzane jest to, że Mirosław był protegowanym kpt. Zygmunta Bartolda, naczelnika Wydziału V WUBP we Wrocławiu w latach 1946-47. Wydział V, do walki z bandytyzmem i dywersją, w rzeczywistości zwalczał podziemie niepodległościowe i brutalną siłą umacniał „władzę ludową” na Dolnym Śląsku. Jesienią 1946r. Mirosław brał udział w rozbiciu PSL (St. Mikołajczyka) w naszym powiecie. 10 X 46r. aresztowany został w Strzelinie Stanisław Baszczyński, lokalny szef tej partii. Położyło to kres legalnej opozycji w powiecie strzelińskim. Badania pionu śledczego IPN być może odkryją przeszłość Mirosława. Kim był przed 1939r.? Co robił w czasie wojny i okupacji? Oficjalnie zakończył karierę w resorcie bezpieczeństwa we Wrocławiu w 1952 r. w stopniu porucznika MO. Czy rzeczywiście tak było? Jakie jeszcze tajemnice dotyczące naszego miasta i powiatu mogą kryć „rozproszone” źródła stale gromadzone przez IPN?Komentarze   

spajker. Permalink17 -1 spajker.
RE: Zapomniani strzelińscy ubecy
Cytuję Gali:
Cytuję spajker.:
Cytuję Gość:
Z tego co starsi ludzie mówili wynika, że strzelińskie UB kryje jeszcze wiele tajemnic ... personalnych też.

europoseł PO handlował walutą we wrocłąwskim hotelu monopol 500 metrów od siedziby komendy wojewódzkiej milicji i nic mu nie zrobili pomimo tego że handelek ścigano tak jak ulotki. dzisiaj ten dzielny europoseł opowiada o tym jak to pokonał komunę a karierę na plecach dzieci z celestyna buduje.


No widzisz... sa ludzie którzy czegoś dokonali, coś w życiu zrobili, z czegoś moga być dumni, z czegoś może mniej - jak to w życiu...
ten europoseł dokonał tego że współpracował z SB i prowadził obserwacje klientów dewizowego hotelu i miał na oku większe transakcje dewizowe do raportowania w SB. z dokonań wyszło mu jeszcze opowiadanie przed wyborami o tym że bardzo leży mu na sercu los dzieci z celestyna i on ten los poprawi. SBkom obniżyli emerytury a ich współpracownicy eurodiety dostają. są z tego dumni.
są też takie miernoty yntelektualne które swoje kompleksy leczą plując anonimowo jadem we wszystkie strony (oczywiście na konfrontacje bezpośrednią takich osobniki nie stać...) jesteś Srajker właśnie przykładem takiej gnidy internetowej...
szkoda mi ciebie bo życie z kompleksami jest trudne...
2021-11-09 19:58 Cytować Zgłoś administratorowi
Gali Permalink16 +1 Gali
RE: Zapomniani strzelińscy ubecy
Cytuję spajker.:
Cytuję Gość:
Z tego co starsi ludzie mówili wynika, że strzelińskie UB kryje jeszcze wiele tajemnic ... personalnych też.

europoseł PO handlował walutą we wrocłąwskim hotelu monopol 500 metrów od siedziby komendy wojewódzkiej milicji i nic mu nie zrobili pomimo tego że handelek ścigano tak jak ulotki. dzisiaj ten dzielny europoseł opowiada o tym jak to pokonał komunę a karierę na plecach dzieci z celestyna buduje.


No widzisz... sa ludzie którzy czegoś dokonali, coś w życiu zrobili, z czegoś moga być dumni, z czegoś może mniej - jak to w życiu...

są też takie miernoty yntelektualne które swoje kompleksy leczą plując anonimowo jadem we wszystkie strony (oczywiście na konfrontacje bezpośrednią takich osobniki nie stać...) jesteś Srajker właśnie przykładem takiej gnidy internetowej...
szkoda mi ciebie bo życie z kompleksami jest trudne...
2021-11-09 10:17 Cytować Zgłoś administratorowi
spajker. Permalink15 0 spajker.
RE: Zapomniani strzelińscy ubecy
Cytuję Gość:
Z tego co starsi ludzie mówili wynika, że strzelińskie UB kryje jeszcze wiele tajemnic ... personalnych też.

europoseł PO handlował walutą we wrocłąwskim hotelu monopol 500 metrów od siedziby komendy wojewódzkiej milicji i nic mu nie zrobili pomimo tego że handelek ścigano tak jak ulotki. dzisiaj ten dzielny europoseł opowiada o tym jak to pokonał komunę a karierę na plecach dzieci z celestyna buduje.
2021-11-08 15:51 Cytować Zgłoś administratorowi
spajker. Permalink14 +2 spajker.
RE: Zapomniani strzelińscy ubecy
Cytuję HDMI:
Cytuję Jon Kowalsky:
Dobrze, że tym ubekom i sbekom zabrali te emerytury sute. PO z jakiegoś powodu tego nie zrobiło, a niektórzy z partii przekonywali, że komuna nie była taka zła. Widać jak na dłoni kto z kim trzyma i cóż więcej powiedzieć. I żeby nie było, że jestem zwolennikiem PiS, bo nie jestem. Tylko przedstawiam fakty.

Ubek też człowiek i z czegoś musi żyć. Nie można do końca życia ludzi karać za błędy młodości. Może dziś taki ubek jest np. ministrantem bo poznał swój błąd. Tylko jednego nie wiem dlaczego większość ludzi solidarności walczącej ma nadal mniejszej emerytury niż ubecy po obniżkach emerytur??????

jak taki koleś z solidarności walczącej siedział to nie miał czasu wyrobić sobie emerytury a poza tym takich nie przyjmowano do pracy. zabranie emerytury nie jest karą ale jest zaniechaniem nagradzania przestępcy. jeżeli ubek się nawrócił to niech odda emeryturę na cel społeczny. kiedyś opłacało się prześladować ludzi a dzisiaj opłaca się opowiadać o tym że jest się nawróconym.
2021-11-08 09:25 Cytować Zgłoś administratorowi
Gość Permalink13 +3 Gość
Tajne
Z tego co starsi ludzie mówili wynika, że strzelińskie UB kryje jeszcze wiele tajemnic ... personalnych też.
2021-11-08 09:00 Cytować Zgłoś administratorowi
HDMI Permalink12 -4 HDMI
RE: Zapomniani strzelińscy ubecy
Cytuję Jon Kowalsky:
Dobrze, że tym ubekom i sbekom zabrali te emerytury sute. PO z jakiegoś powodu tego nie zrobiło, a niektórzy z partii przekonywali, że komuna nie była taka zła. Widać jak na dłoni kto z kim trzyma i cóż więcej powiedzieć. I żeby nie było, że jestem zwolennikiem PiS, bo nie jestem. Tylko przedstawiam fakty.

Ubek też człowiek i z czegoś musi żyć. Nie można do końca życia ludzi karać za błędy młodości. Może dziś taki ubek jest np. ministrantem bo poznał swój błąd. Tylko jednego nie wiem dlaczego większość ludzi solidarności walczącej ma nadal mniejszej emerytury niż ubecy po obniżkach emerytur??????
2021-11-08 00:12 Cytować Zgłoś administratorowi
STALIN Permalink11 +3 STALIN
RE: Zapomniani strzelińscy ubecy
Cytuję PUTIN:
i dzieci i wnuki takich ubeków do teraz pracują w urzędach państwa

I MIASTACH
2021-11-07 22:48 Cytować Zgłoś administratorowi
Jon Kowalsky Permalink10 +1 Jon Kowalsky
RE: Zapomniani strzelińscy ubecy
Dobrze, że tym ubekom i sbekom zabrali te emerytury sute. PO z jakiegoś powodu tego nie zrobiło, a niektórzy z partii przekonywali, że komuna nie była taka zła. Widać jak na dłoni kto z kim trzyma i cóż więcej powiedzieć. I żeby nie było, że jestem zwolennikiem PiS, bo nie jestem. Tylko przedstawiam fakty.
2021-11-07 22:14 Cytować Zgłoś administratorowi
spajker. Permalink9 0 spajker.
RE: Zapomniani strzelińscy ubecy
Cytuję Beli:
Cytuję spajker.:
patrzę na to zdjęcie z podpisem ulica wrocławska (jp2) przed powojennym zdjęciem bruku.
wojna rozwaliła strzelin. powojenna swołocz zamiast coś zbudować to zaczęła od rozbiórki dewastacji i od szabru. ci ubecy to nie jedyne powojenne szkodniki w okolicy. wrocłąw w latach powojennych dawał miliony cegieł z robiórki dziennie. rozbierano budynki uszkodzone i nieuszkodzone i miliony metrów sześciennych cegieł wysyłano do warszawy. porównano że wrocław był dostawcą cegieł równym pracy 24ech cegielni. władza ludowa i swołocz ludowa niszczyła nie tylko opozycję ale i miasta. sam ksiądz michałkiewicz - ikona strzelina- był uprzejmy zrobić sobie urlop od przestrzegania przykazania - nie kradnij oraz przykazania miłuj bliźniego swego - i w biały dzień na oczach właścicieli był uprzejmy zabrać sobie cudzą własność. szaber czyli szkodnictwo było tego rodzaju że z wrocławskiej hali stulecia po wojnie rozkradziono organy z 64 000 piszczałek i rozdzielono je na budowę ( odbudowę) organów w kościołach na dolnym śląsku. rozliczne mamurowe płyty z tej hali poszły na pałac kultury w warszawie. dobrze jest na bieżąco zbierać materiały o współczesnych hienach i o współczesnych szkodnikach aby przyszli historycy mieli co badać. dobrze jest też pamiętać że gdyby taki frasyniuk morawiecki wałęsa i inni nie dostali odsiadu za komuny to dzisiaj frasyniuk kierowałby tramwajem morawiecki byłby nauczycielem historii a wałęsa wymieniałby akumulatory w wózkach widłowych. co ta komuna narobiła!


Jakby nie Frasyniuk i Wałęsa to dalej byś się nadstawiał I Sekretarzowi ... i stał 2 tyg w kolejce po lodówkę...

komuna zbankrutowała ekonomicznie a nie na skutek tego że jakiś analfabeta prowadzony przez sb albo jakiś tramwajarz poradzili sobie ze 120 000 sztuk milicji i z 350 000 sztuk zołnierzy i z zsrr. w innych demoludach wałęsy nie było i demoludy padły. demoludy padły bo gorbaczow zrobił priejestrojkę a nie dlatego że analfabeta nosił matkę boska w klapie. morawiecki- historyk został prezesem banku i premierem z racji dobrych stopni w szkole? z racji obalenia komuny jako 14to latek? komuna czerwona zrobiła się różowa a ilość lodówek to sprawa producentów a nie polityków. gdyby sb solidnie spałowało elektryka zamiast robić go słupem to nie byłoby lotniska jego imieniem. komuchy opowiadały że gdyby nie bierut po 4 klasach podstawówy to polacy pasaliby sanacyjne krowy boso.
2021-11-07 17:40 Cytować Zgłoś administratorowi
Beli Permalink8 -1 Beli
RE: Zapomniani strzelińscy ubecy
Cytuję spajker.:
patrzę na to zdjęcie z podpisem ulica wrocławska (jp2) przed powojennym zdjęciem bruku.
wojna rozwaliła strzelin. powojenna swołocz zamiast coś zbudować to zaczęła od rozbiórki dewastacji i od szabru. ci ubecy to nie jedyne powojenne szkodniki w okolicy. wrocłąw w latach powojennych dawał miliony cegieł z robiórki dziennie. rozbierano budynki uszkodzone i nieuszkodzone i miliony metrów sześciennych cegieł wysyłano do warszawy. porównano że wrocław był dostawcą cegieł równym pracy 24ech cegielni. władza ludowa i swołocz ludowa niszczyła nie tylko opozycję ale i miasta. sam ksiądz michałkiewicz - ikona strzelina- był uprzejmy zrobić sobie urlop od przestrzegania przykazania - nie kradnij oraz przykazania miłuj bliźniego swego - i w biały dzień na oczach właścicieli był uprzejmy zabrać sobie cudzą własność. szaber czyli szkodnictwo było tego rodzaju że z wrocławskiej hali stulecia po wojnie rozkradziono organy z 64 000 piszczałek i rozdzielono je na budowę ( odbudowę) organów w kościołach na dolnym śląsku. rozliczne mamurowe płyty z tej hali poszły na pałac kultury w warszawie. dobrze jest na bieżąco zbierać materiały o współczesnych hienach i o współczesnych szkodnikach aby przyszli historycy mieli co badać. dobrze jest też pamiętać że gdyby taki frasyniuk morawiecki wałęsa i inni nie dostali odsiadu za komuny to dzisiaj frasyniuk kierowałby tramwajem morawiecki byłby nauczycielem historii a wałęsa wymieniałby akumulatory w wózkach widłowych. co ta komuna narobiła!


Jakby nie Frasyniuk i Wałęsa to dalej byś się nadstawiał I Sekretarzowi ... i stał 2 tyg w kolejce po lodówkę...
2021-11-07 11:01 Cytować Zgłoś administratorowi
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.