Od marca uchodźcy wojenni z Ukrainy muszą, przynajmniej częściowo, opłacić swój pobyt w miejscach zbiorowego zakwaterowania. Ile osób przebywa jeszcze w gminnych budynkach?
Mija ponad rok od wybuchu wojny na Ukrainie. W tym czasie w naszym kraju schronienie znaleźli uchodźcy wojenni. Od lutego 2022 roku polsko-ukraińską granicę przekroczyło ponad 10,4 mln osób. Do kraju wróciło już ponad 8,5 mln Ukraińców. Część uchodźców jednak w Polsce została i tu zaczyna układać sobie życie na nowo. Dotychczas osoby, które przebywały w zakwaterowaniu instytucjonalnym, miały darmowy pobyt. Jednak na podstawie nowych przepisów dorośli uchodźcy od dnia 1 marca są zobowiązani do partycypowania w kosztach swojego zakwaterowania i wyżywienia. Ma to pomóc w usamodzielnieniu się tych osób w naszym kraju. Sprawdziliśmy więc, jak sytuacja wygląda w gminach powiatu strzelińskiego. Czy w budynkach gminnych przebywają jeszcze uchodźcy z Ukrainy?
– Na dzień 16 marca na terenie gminy Strzelin w instytucjonalnym, tj. gminnym, miejscu zbiorowego zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy przebywa 19 uchodźców, z czego 11 to dzieci, a pozostałe 8 osób, to osoby dorosłe – informuje burmistrz Dorota Pawnuk. – Na chwilę obecną komisja ds. oceny sytuacji życiowej obywateli Ukrainy przebywających w punktach zbiorowego zakwaterowania powołana zarządzeniem Burmistrza prowadzi prace mające na celu zweryfikowanie możliwości partycypacji w kosztach swojego pobytu przez uchodźców, którzy nie są zwolnieni ustawowo z ich ponoszeniu. Wnioski z prac tej komisji pozwolą na ustalenie, ilu uchodźców zobowiązanych będzie do 50% udziału w kosztach ich pobytu i wyżywienia – dodaje nasza rozmówczyni.
Na ten temat pisaliśmy w 12 (1150) wydaniu papierowym Słowa Regionu. Cały artykuł przeczytasz również na portalu egazety.pleprasa.pl, a także e-kiosk.pl