Nie milkną echa ostatniej sesji strzelińskiej rady. Na jednoznaczne wypowiedzi burmistrz pod adresem wojewody w jego imieniu odpowiada Joanna Trojan-Klęsk. Radni i burmistrz obstają przy swoim, a czy nadzór prawny wojewody zmienił zdanie?
Przypuszczamy, że nie ma wśród mieszkańców gminy Strzelin przeciwników idei tworzenia budżetu obywatelskiego. O ile spierać się można, które zadanie powinno zostać zrealizowane w ramach tej inicjatywy, a które nie, to sam pomysł zasługuje na uwagę. Gorąca dyskusja, jaką na ostatniej sesji wywołała skarga wojewody na uchwałę rady w sprawie przeprowadzenia konsultacji budżetu obywatelskiego, sprowokowała nas do postawienia kilku pytań. I dlatego, za pośrednictwem służ prasowych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zwróciliśmy się do wojewody z prośbą o ustosunkowanie się do dyskusji, jaka miała miejsce na sesji. W imieniu wojewody odpowiedziała nam Joanny Trojan-Klęsk, z nadzoru prawnego wojewody. Ze względu na obszerność odpowiedzi, trzy strony maszynopisu, dokonaliśmy pewnych skrótów. Pełny tekst pisma wojewody dostępny jest w redakcji „Słowa Regionu”.

Czy prawdą jest, że Wojewoda Dolnośląski zamierza lub zamierzał storpedować inicjatywę burmistrz Strzelina co do wyodrębnienia z budżetu gminy Strzelińskiego Budżetu Obywatelskiego?
- Wojewoda Dolnośląski w dniu 19 maja 2015 r. skierował skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (…) na uchwałę Rady Miejskiej Strzelina (…) w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Strzelina konsultacji dotyczących Strzelińskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu gminy na 2016 rok, ze względu na istotne naruszenie przepisów prawa (podkreślenie jak w oryginale pisma – red.): art. 5a ust. 1 i ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 4 ust 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (…), art. 88 i art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1977 roku (…). (Po czym na dwóch stronach maszynopisu wymienionych jest kilkanaście naruszeń prawa, do jakich zdaniem wojewody doszło – red.)

Czy Wojewoda Dolnośląski zgadza się z opinią wyrażoną przez radnego Piotr Litwina, że WSA we Wrocławiu rozpatrując skargę wojewody będzie rozstrzygał: „czy wojewoda ma zawsze rację”?
- Sąd rozpoznając skargę zajmuje się kwestiami merytorycznymi i proceduralnymi związanymi ze złożoną skargą i nie rozstrzyga „czy wojewoda ma zawsze rację”. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 24 października 2007 r., SK 7/06 „Wszystkie sprawy (za wyjątkiem tych, które podlegają kognicji trybunałów) powinny być rozpatrywane przez właściwe, niezależne, bezstronne i niezawisłe sądy wskazane w Konstytucji. Niezależność, niezawisłość i bezstronność sądu i sędziego są ze sobą ściśle powiązane. Niezależność sądów oznacza przede wszystkim oddzielenie pod kątem organizacyjnym i funkcjonalnym sądownictwa od organów innych władz, w celu zagwarantowania pełnej samodzielności tych organów w zakresie rozpoznawania spraw i orzekania. Z kolei niezawisłość sędziego charakteryzuje się działaniem jedynie w oparciu o prawo, zgodnie z własnym sumieniem i wewnętrznym przekonaniem. Z niezawisłością związane są liczne elementy: bezstronność wobec uczestników postępowania, niezależność w stosunku do organów pozasądowych, samodzielność sędziego wobec władz i innych organów sądowych, niezależność od wpływu czynników politycznych oraz wewnętrzną niezależnością sędziego.”

Czy w związku z przedstawionymi przez burmistrz Pawnuk argumentami i faktem, że rada niemal jednogłośnie (17 głosów ZA) przyjęła uchwałę o oddaleniu skargi, Wojewoda Dolnośląski zamierza wycofać swoją skargę?
- Wojewoda Dolnośląski – Organ Nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego nie zamierza wycofywać skargi (…) na uchwałę Rady Miejskiej Strzelina (…) w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Strzelińskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu gminy na 2016 rok, skierowanej w dniu 19 maja 2015 r., za pośrednictwem Rady Miejskiej Strzelina, do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego.
Pod pismem znajduje się pieczątka i podpis Joanny Trojan-Klęsk, dyrektor wydziału (nadzoru i kontroli – red.).Komentarze   

aa Permalink5 +3 aa
RE: Czy wojewoda wycofa skargę?
"Czas na zmiany - postaw na rzetelność" Czyje to hasło?
2015-07-29 23:04 Cytować Zgłoś administratorowi
.... Permalink4 +12 ....
RE: Czy wojewoda wycofa skargę?
Cytuję ?:
"Czy w związku z przedstawionymi przez burmistrz Pawnuk argumentami i faktem, że rada niemal jednogłośnie (17 głosów ZA) przyjęła uchwałę o oddaleniu skargi, Wojewoda Dolnośląski zamierza wycofać swoją skargę?"

Dobre, a kim jest rada że mogą oddalać skargę Wojewody?
To jak rada zagłosuje za odłączeniem gminy Strzelin od Państwa Polskiego to też wszyscy mają się podporządkować?

Jezus kogo wyście wybrali na tych radnych... Żal wstyd i nieudolność.. Oby się napchac
2015-07-24 15:54 Cytować Zgłoś administratorowi
aa Permalink3 +16 aa
RE: Czy wojewoda wycofa skargę?
Nieudolność władz gminy razi po oczach nawet we Wrocławiu.
2015-07-24 14:42 Cytować Zgłoś administratorowi
? Permalink2 +15 ?
RE: Czy wojewoda wycofa skargę?
"Czy w związku z przedstawionymi przez burmistrz Pawnuk argumentami i faktem, że rada niemal jednogłośnie (17 głosów ZA) przyjęła uchwałę o oddaleniu skargi, Wojewoda Dolnośląski zamierza wycofać swoją skargę?"

Dobre, a kim jest rada że mogą oddalać skargę Wojewody?
To jak rada zagłosuje za odłączeniem gminy Strzelin od Państwa Polskiego to też wszyscy mają się podporządkować?
2015-07-24 14:08 Cytować Zgłoś administratorowi
wykonam_wyrok Permalink1 0 wykonam_wyrok
RE: Czy wojewoda wycofa skargę?
"Storpedować". Nic dodać, nic ująć.
2015-07-24 12:13 Cytować Zgłoś administratorowi
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.