Pracom komisji przewodniczy radny Serwicki, obok radna KowalskaTrzy godziny zajęło radnym zapoznanie się ze sprawą ewentualnego wygaszenia mandatu dwóch radnych. Członkowie komisji doraźnej zgodnie odrzucili niemal wszystkie wnioski złożone przez radnych opozycyjnych.
Strzelińska rada zdominowana jest przez jedno ugrupowanie polityczne, które dysponuje 13 przysłowiowymi szablami. Biorąc pod uwagę, że faktycznym koalicjantem Porozumienia Samorządowego jest klub Platformy Obywatelskiej, liczący 5 radnych, to okaże się, że te dwa kluby dysponują razem 18 głosami na 21 możliwych. Z arytmetyki wynika więc, że PS+PO mogą przegłosować wszystko, co tylko liderzy tych ugrupowań, a może nawet szeregowi radni, uznają za stosowne. Czy tak jest, a może w codziennej samorządowej aktywności koalicja wsłuchuje się w głos opozycji? Opozycji, czyli radnych wybranych w demokratycznych wyborach przez mieszkańców gminy Strzelin. Odpowiedzi na to pytanie szukaliśmy na posiedzeniu komisji doraźnej, której zadaniem jest wyjaśnienie przesłanek wygaśnięcia mandatu radnego Andrzeja Grondysa i radnego Daniela Jurewicza.
W przypadku radnego Jurewicza chodziło o dzierżawioną przez niego od gminy działkę, na której funkcjonował jakiś czas temu kiosk spożywczy. Prawo zabrania radnym prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której sprawuje mandat. Radny nie pojawił się na komisji. Swój udział w pracach komisji ograniczył – póki co – do przesłania pisemnego oświadczenia. Z przesłanych dokumentów wynika, że wprawdzie radny dzierżawił działkę gminną, na której prowadził działalność, ale po wyborze na radnego rozwiązał umowę z CUKiT. Obecnie działkę tę dzierżawi osoba powiązana więzami rodzinnymi z radnym Jurewiczem. Po krótkiej dyskusji członkowie komisji doraźnej odrzucili wnioski dotyczące uzupełnienia dokumentów w tej sprawie. Przepadł wniosek radnej Dobuckiej, żeby sprawdzić czy osoba rozwiązująca umowę z radnym Jurewiczem miała ku temu pełnomocnictwo. Przepadł również wniosek tej samej radnej, żeby zapoznać się z treścią umowy dzierżawy. Nie zajmowano się trybem, w jakim działka zyskała nowego dzierżawcę w przetargu czy bezprzetargowo. Komisja ograniczyła się do przyjrzenia się datom na dostarczonych przez zainteresowanego dokumentach.
Bardziej skomplikowaną kwestią prawną są podstawy do ewentualnego wygaszenia mandatu Andrzeja Grondysa. Zainteresowany spóźnił się na posiedzenie komisji, ale zdążył złożyć oświadczenie, odpowiedzieć na pytania kolegów partyjnych z Porozumienia Samorządowego, zadeklarować, że nie będzie odpowiadał na pytania innych radnych i... wyszedł. Komisja obradowała dalej.
W przypadku radnego Grondysa ewentualną przesłanką do wygaszenia mandatu może być brak biernego prawa wyborczego w dniu wyborów samorządowych w 2014 roku. Radny Szałajko (po lewej) i radny Furdykoń w trakcie posiedzenia komisji doraźnej
Sporny jest przepis art. 11 §1, p.5 w związku z art. 10 §1, p.3a Kodeksu wyborczego. Chodzi o to, że ustawodawca przyznał bierne prawo wyborcze osobom, które poza innym warunkami muszą „stale zamieszkiwać na obszarze tej gminy”. Radny Grondys w złożonym oświadczeniu stwierdził, że w dniu wyborów był na stałe zameldowany w Strzelinie, i że jego nazwisko znajdowało się w spisie wyborców, tym samym – w jego opinii – miał prawo kandydować w wyborach do Rady Miejskiej Strzelina. Nic nie zmienia w jego sytuacji prawnej – jego zdaniem – że jednocześnie jest zameldowany na pobyt czasowy w gminie Kondratowice. Paradoksalnie, w poprzedniej kadencji radny Grondys był również strzelińskim radnym, a jego żona… była radną w gminie Kondratowice. Ani sam zainteresowany, ani członkowie komisji nie próbowali ustalić, gdzie mieszka radny Grondys, choć wnioskowali o to obecni na sali radni Renata Dobucka i Julian Kaczmarek. Wchodzący w skład komisji doraźnej zgodnie odrzucali kolejne wnioski radnych opozycyjnych. Upadł np. wniosek o wystąpienie o niezależną opinię prawną w tej sprawie. Wnioskodawczyni, radna Dobucka, argumentowała, że skoro żona radnego Grondysa pełni funkcję wiceburmistrza, to radcy prawni pobierający wynagrodzenie z kasy gminy Strzelin, z powodów natury etycznej, nie powinni wypowiadać się w kwestii dotyczącej wiceburmistrz Strzelina. Radny Grondys odczytał oświadczenie i po chwili opuścił salę
Jedynym wnioskiem, który ku zaskoczeniu radnego Szałajki i Furdykonia, zyskał aprobatę komisji dotyczył zasięgnięcia opinii prawnej w sprawie prawomocności powołania tejże komisji doraźnej. Zdaniem Juliana Kaczmarka, wnioskodawcy, rada naruszyła § 50 Statutu gminy Strzelin, który reguluje tryb powoływania komisji doraźnych. W jego 2 punkcie widnieje zapis, że powołany uchwałą rady „skład osobowy (komisji), uwzględnia reprezentacje w komisji przedstawicieli klubów radnych i niezrzeszonych, chyba że sami z reprezentacji zrezygnują (podkreślenie – red.)”. Tymczasem rada głosowała przeciw udziałowi w pracach komisji, na prawach członków, radnych niezrzeszonych i opozycyjnych. Wybrała jednocześnie w skład komisji 5 radnych z klubu Porozumienie Samorządowe: Franciszka Cygala, nieobecnego na komisji, Stanisława Furdykonia, Iwonę Kowalską, Damiana Serwickiego, powierzając mu jednocześnie funkcję przewodniczącego komisji oraz Ireneusza Szałajkę.
Komisja doraźna w takim składzie zgodnie odrzuciła najistotniejsze zdaniem radnych Dobuckiej i Kaczmarka wnioski w sprawie ewentualnego wygaszenia mandatu radnego Grondysa.
Jak już wspomnieliśmy na początku dyskusja trwała prawie 3 godziny i obfitowała w emocjonalne wystąpienia radnych. Skomplikowana materia prawna spowodowała, że dziś przedstawiamy jedynie tło sporu o wygaszanie mandatów dwóch strzelińskich radnych.
Do dyskusji i argumentów stron wrócimy za tydzień.Komentarze   

micha122 Permalink54 +1 micha122
RE: Porozumienie Samorządowe pokazało siłę!
Jeżeli chcesz ocenić radnego,to wystarczy już tylko wizualnie a jeżeli ktoś chce głębiej szukać czy radny nadaje się żeby mu zaufać Wystarcz porozmawiać z nim prywatnie i oczywiście nie żądając od niego wpływania na problemy.które trapią miasto czy osobiste.Wtedy zauważysz co góruje na "inteligencja" radnego. A najlepiej przy piwie.Jest tyle młodych kreatywnych ludzi,a ciągle są wybierani wapniaki ze skłonnościami
2017-03-20 15:37 Cytować Zgłoś administratorowi
... Permalink53 -2 ...
RE: Porozumienie Samorządowe pokazało siłę!
Cytuję UFKA:
Cytuję jasio:
Cytuję kolo:
Pani Burmistrz jest na celowniku wyłącznie ludzi z PO. To samo Pan Raba i świta robią w starostwie. Zmoczyli lata swoich rządów a teraz pokazują jaka są "skuteczną" opozycją. No właśnie. Nadają się tylko do bycia opozycją. I to ich już przerasta. Zieją jadem, skłócą wszystkich. Całe PO żeruje na straszeniu PIS-em. Nie jestem wyborca PIS-u zaznaczam. Ale nie boję się ani PIS-u ani SLD ani Nowoczesnej. Może tej Partii z kosmosu "Szczęść Boże: Brauna i oczywiście PO. Ocenie to tak. Uczciwie pracuję, płacę podatki ale tak jak PO to żadna inna partia nie dała w kość zwykłym ludziom. Ich rządy to głównie nietrafione i obalone ustawy. Przez te 8 lat afera goni aferę. Teraz nikt im nie uwierzy. Nawet ich Prezydent "zagubił" dzieła sztuki w Pałacu Prezydenckim. Katechetka pojechała głosować w sprawie uchodźców. Wybaczcie ale mógłbym tak wymieniać bez końca. Po prostu wstyd. A nasi lokalni działacze PO niech już wezmą się za uczciwą pracę i dadzą sobie spokój. Za miesiąc sami powinni się martwić o swoje posadki. Może warto czymś się wykazać a nie tylko liczyć na układy.

Kolo - nie wiem co bierzesz ale masz dobrego dilera. Masz niezły masz idlot. Takiego steku bzdur nie czytałem już dawno.

Czytać to nie sztuka,ale przeczytać ze zrozumieniem to trzeba pobierać nauki w szkołach!!!

Jak widać z twojego postu, pisanie w języku polskim wyraźnie sprawia ci trudności. Może zacznij pobierać nauki w szkole?
2015-09-26 22:53 Cytować Zgłoś administratorowi
UFKA Permalink52 -4 UFKA
RE: Porozumienie Samorządowe pokazało siłę!
Cytuję jasio:
Cytuję kolo:
Pani Burmistrz jest na celowniku wyłącznie ludzi z PO. To samo Pan Raba i świta robią w starostwie. Zmoczyli lata swoich rządów a teraz pokazują jaka są "skuteczną" opozycją. No właśnie. Nadają się tylko do bycia opozycją. I to ich już przerasta. Zieją jadem, skłócą wszystkich. Całe PO żeruje na straszeniu PIS-em. Nie jestem wyborca PIS-u zaznaczam. Ale nie boję się ani PIS-u ani SLD ani Nowoczesnej. Może tej Partii z kosmosu "Szczęść Boże: Brauna i oczywiście PO. Ocenie to tak. Uczciwie pracuję, płacę podatki ale tak jak PO to żadna inna partia nie dała w kość zwykłym ludziom. Ich rządy to głównie nietrafione i obalone ustawy. Przez te 8 lat afera goni aferę. Teraz nikt im nie uwierzy. Nawet ich Prezydent "zagubił" dzieła sztuki w Pałacu Prezydenckim. Katechetka pojechała głosować w sprawie uchodźców. Wybaczcie ale mógłbym tak wymieniać bez końca. Po prostu wstyd. A nasi lokalni działacze PO niech już wezmą się za uczciwą pracę i dadzą sobie spokój. Za miesiąc sami powinni się martwić o swoje posadki. Może warto czymś się wykazać a nie tylko liczyć na układy.

Kolo - nie wiem co bierzesz ale masz dobrego dilera. Masz niezły masz idlot. Takiego steku bzdur nie czytałem już dawno.

Czytać to nie sztuka,ale przeczytać ze zrozumieniem to trzeba pobierać nauki w szkołach!!!
2015-09-26 14:04 Cytować Zgłoś administratorowi
jasio Permalink51 -1 jasio
RE: Porozumienie Samorządowe pokazało siłę!
Cytuję kolo:
Pani Burmistrz jest na celowniku wyłącznie ludzi z PO. To samo Pan Raba i świta robią w starostwie. Zmoczyli lata swoich rządów a teraz pokazują jaka są "skuteczną" opozycją. No właśnie. Nadają się tylko do bycia opozycją. I to ich już przerasta. Zieją jadem, skłócą wszystkich. Całe PO żeruje na straszeniu PIS-em. Nie jestem wyborca PIS-u zaznaczam. Ale nie boję się ani PIS-u ani SLD ani Nowoczesnej. Może tej Partii z kosmosu "Szczęść Boże: Brauna i oczywiście PO. Ocenie to tak. Uczciwie pracuję, płacę podatki ale tak jak PO to żadna inna partia nie dała w kość zwykłym ludziom. Ich rządy to głównie nietrafione i obalone ustawy. Przez te 8 lat afera goni aferę. Teraz nikt im nie uwierzy. Nawet ich Prezydent "zagubił" dzieła sztuki w Pałacu Prezydenckim. Katechetka pojechała głosować w sprawie uchodźców. Wybaczcie ale mógłbym tak wymieniać bez końca. Po prostu wstyd. A nasi lokalni działacze PO niech już wezmą się za uczciwą pracę i dadzą sobie spokój. Za miesiąc sami powinni się martwić o swoje posadki. Może warto czymś się wykazać a nie tylko liczyć na układy.

Kolo - nie wiem co bierzesz ale masz dobrego dilera. Masz niezły masz idlot. Takiego steku bzdur nie czytałem już dawno.
2015-09-26 13:56 Cytować Zgłoś administratorowi
kolo Permalink50 -1 kolo
do tow.Moczar
Pani Burmistrz jest na celowniku wyłącznie ludzi z PO. To samo Pan Raba i świta robią w starostwie. Zmoczyli lata swoich rządów a teraz pokazują jaka są "skuteczną" opozycją. No właśnie. Nadają się tylko do bycia opozycją. I to ich już przerasta. Zieją jadem, skłócą wszystkich. Całe PO żeruje na straszeniu PIS-em. Nie jestem wyborca PIS-u zaznaczam. Ale nie boję się ani PIS-u ani SLD ani Nowoczesnej. Może tej Partii z kosmosu "Szczęść Boże: Brauna i oczywiście PO. Ocenie to tak. Uczciwie pracuję, płacę podatki ale tak jak PO to żadna inna partia nie dała w kość zwykłym ludziom. Ich rządy to głównie nietrafione i obalone ustawy. Przez te 8 lat afera goni aferę. Teraz nikt im nie uwierzy. Nawet ich Prezydent "zagubił" dzieła sztuki w Pałacu Prezydenckim. Katechetka pojechała głosować w sprawie uchodźców. Wybaczcie ale mógłbym tak wymieniać bez końca. Po prostu wstyd. A nasi lokalni działacze PO niech już wezmą się za uczciwą pracę i dadzą sobie spokój. Za miesiąc sami powinni się martwić o swoje posadki. Może warto czymś się wykazać a nie tylko liczyć na układy.
2015-09-25 18:14 Cytować Zgłoś administratorowi
cyrk strzeliński Permalink49 +17 cyrk strzeliński
RE: Porozumienie Samorządowe pokazało siłę!
Cytuję tow. Moczar:
Cytuję kolo:
Cytuję polo:
[quote name="kolo"]Tak czytam i mam wrażenie, że niektórzy radni to powinni sobie odpuścić. Nie znam Pani Burmistrz. Ale nie widzę nikogo lepszego od niej.

"kolo" z kogo ty głupków chcesz zrobić - nie znasz Pani Burmistrz, ale nie widzisz nikogo lepszego? Ty wiesz co piszesz? Uważaj kto i co ci dyktuje! Myślę, że ogarnęła cię "czerwona gorączka"

Gorączka i to krytyczna raczej ogarnia cale PO. wiedzą, że za chwile potracą stołeczki i posadki. Skończy się sielanka. Wiedzą, że PIS ich rozliczy z każdej złotówki. Wiedzą, że PIS ich powymienia. Ja po prostu mam nadzieję, że w końcu nastąpi pozytywna zmiana. To całe PO jest bandą niekompetentnych ludzi, którzy robią z nas idiotów. A moja ocena Pani Burmistrz jest pozytywna. To, że jej nie znam nie oznacza, że nie jestem w stanie jej ocenić. Dla mnie jest szefową gminy i wykonuje swoje zadania prawidłowo. Na tym forum siedzi banda ludzi opozycji Pani Burmistrz. Ba. Nawet się z tym nie kryją (wiem to od jednej z nich). Mają za zadanie wyłącznie oceniać negatywnie Panią Burmistrz i jej otoczenie na forach. A każdą pozytywną opinię ripostować. Więc dajcie sobie spokój. Ludzie mają dość tanich zagrywek ze strony skompromitowanych włodarzy naszego miasta. Paniom i Panom z PO mówię "żegnajcie".

O czym ty bajdurzysz chłopczyku??? PO wspiera panią burmistrz w radzie gminy. Działalność pani burmistrz i jej radnych ocenił NSA w sprawie budżetu obywatelskiego.

PO ,wspiera każdego kto daje stołki i kasę.Podobnie jak PSL ,SLD , są to partie BEZIDEOWE.
2015-09-25 11:12 Cytować Zgłoś administratorowi
tow. Moczar Permalink48 +13 tow. Moczar
RE: Porozumienie Samorządowe pokazało siłę!
Cytuję kolo:
Cytuję polo:
[quote name="kolo"]Tak czytam i mam wrażenie, że niektórzy radni to powinni sobie odpuścić. Nie znam Pani Burmistrz. Ale nie widzę nikogo lepszego od niej.

"kolo" z kogo ty głupków chcesz zrobić - nie znasz Pani Burmistrz, ale nie widzisz nikogo lepszego? Ty wiesz co piszesz? Uważaj kto i co ci dyktuje! Myślę, że ogarnęła cię "czerwona gorączka"

Gorączka i to krytyczna raczej ogarnia cale PO. wiedzą, że za chwile potracą stołeczki i posadki. Skończy się sielanka. Wiedzą, że PIS ich rozliczy z każdej złotówki. Wiedzą, że PIS ich powymienia. Ja po prostu mam nadzieję, że w końcu nastąpi pozytywna zmiana. To całe PO jest bandą niekompetentnych ludzi, którzy robią z nas idiotów. A moja ocena Pani Burmistrz jest pozytywna. To, że jej nie znam nie oznacza, że nie jestem w stanie jej ocenić. Dla mnie jest szefową gminy i wykonuje swoje zadania prawidłowo. Na tym forum siedzi banda ludzi opozycji Pani Burmistrz. Ba. Nawet się z tym nie kryją (wiem to od jednej z nich). Mają za zadanie wyłącznie oceniać negatywnie Panią Burmistrz i jej otoczenie na forach. A każdą pozytywną opinię ripostować. Więc dajcie sobie spokój. Ludzie mają dość tanich zagrywek ze strony skompromitowanych włodarzy naszego miasta. Paniom i Panom z PO mówię "żegnajcie".

O czym ty bajdurzysz chłopczyku??? PO wspiera panią burmistrz w radzie gminy. Działalność pani burmistrz i jej radnych ocenił NSA w sprawie budżetu obywatelskiego.
2015-09-25 08:37 Cytować Zgłoś administratorowi
Inżynier Mamoń Permalink47 +13 Inżynier Mamoń
RE: Porozumienie Samorządowe pokazało siłę!
Cytuję Inżynier Mamoń:
Czy ta dyskusja dotyczy dwóch radnych na wylocie Grondysa i Jurewicza? Komisji śledczej powołanej z naruszeniem prawa? Kolejnych bzdurnych uchwał uwalonych przez Nadzór i WSA? Trzynastu nieudolnych czerwonych szabelek i naginaniu przez nich prawa?
Jeżeli ktoś się zagubił i nie wie gdzie jest, to niech o drogę pyta "przyjaciółkę" albo wszechwiedzącego przewodniczącego D. Serwickiego!


Po niektórych wpisach widzę, że autor artykułu ma całkowitą rację. Co więcej trzynaście czerwonych szabelek działa zmodyfikowanymi metodami przypisywanymi dotychczas celebrytom z PIS-u, przy cichej akceptacji przedstawicieli PO w Radzie! Jakaś totalna masakra!! Ale dla tych pozostałych ważne jest, że została powołana komisja doraźna (oczywiście z naruszeniem prawa - co też wszyscy wiedzą) przeciwko Grondysowi i Jurewiczowi i ewidentnym jest (co też wszyscy wiedzą), że tym Panom trzeba już podziękować. Oczywiści Pan Grondys nie powinien zasiadać już w poprzedniej radzie!
2015-09-25 08:08 Cytować Zgłoś administratorowi
kolo Permalink46 -9 kolo
do polo
Cytuję polo:
[quote name="kolo"]Tak czytam i mam wrażenie, że niektórzy radni to powinni sobie odpuścić. Nie znam Pani Burmistrz. Ale nie widzę nikogo lepszego od niej.

"kolo" z kogo ty głupków chcesz zrobić - nie znasz Pani Burmistrz, ale nie widzisz nikogo lepszego? Ty wiesz co piszesz? Uważaj kto i co ci dyktuje! Myślę, że ogarnęła cię "czerwona gorączka"

Gorączka i to krytyczna raczej ogarnia cale PO. wiedzą, że za chwile potracą stołeczki i posadki. Skończy się sielanka. Wiedzą, że PIS ich rozliczy z każdej złotówki. Wiedzą, że PIS ich powymienia. Ja po prostu mam nadzieję, że w końcu nastąpi pozytywna zmiana. To całe PO jest bandą niekompetentnych ludzi, którzy robią z nas idiotów. A moja ocena Pani Burmistrz jest pozytywna. To, że jej nie znam nie oznacza, że nie jestem w stanie jej ocenić. Dla mnie jest szefową gminy i wykonuje swoje zadania prawidłowo. Na tym forum siedzi banda ludzi opozycji Pani Burmistrz. Ba. Nawet się z tym nie kryją (wiem to od jednej z nich). Mają za zadanie wyłącznie oceniać negatywnie Panią Burmistrz i jej otoczenie na forach. A każdą pozytywną opinię ripostować. Więc dajcie sobie spokój. Ludzie mają dość tanich zagrywek ze strony skompromitowanych włodarzy naszego miasta. Paniom i Panom z PO mówię "żegnajcie".
2015-09-25 07:45 Cytować Zgłoś administratorowi
polo Permalink45 +9 polo
do "kolo"
[quote name="kolo"]Tak czytam i mam wrażenie, że niektórzy radni to powinni sobie odpuścić. Nie znam Pani Burmistrz. Ale nie widzę nikogo lepszego od niej.

"kolo" z kogo ty głupków chcesz zrobić - nie znasz Pani Burmistrz, ale nie widzisz nikogo lepszego? Ty wiesz co piszesz? Uważaj kto i co ci dyktuje! Myślę, że ogarnęła cię "czerwona gorączka"
2015-09-24 23:05 Cytować Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz. Przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.