Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Wybory sołtysów i końcowe prace budowlane w rynku zdominowały obrady wiązowskiej rady. Dyskutowano również o stanie dróg powiatowych w gminie... Który to już raz?
W ubiegłym tygodniu odbyła się kolejna sesja Rady Miasta i Gminy Wiązów. Porządek obrad przewidywał dokonanie zmian w budżecie gminy na bieżący rok, przyjęcie programu opieki nad zwierzętami oraz uchwalenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego jednej z miejscowości gminy. Ponadto radni podjęli siedemnaście uchwał w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich. W siedmiu sołectwach takie wybory się już odbyły a z uwagi na fakt, że funkcje sołtysów objęły osoby, które nie pełniły tej funkcji w poprzedniej kadencji, należało przyjąć odpowiednią uchwałę. Konieczna była zmiana załącznika do uchwały z 2015 r., gdzie wymieniono osoby, które były uprawnione do poboru podatków lokalnych. Inkasentami tych opłat są sołtysi. Kosmetycznym zmianom, wynikającym z przepisów prawa, poddano również stanowiącą uchwałę Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
Po odczytaniu przez Ewę Schütterly, przewodniczącą rady, wykazu pism, jakie wpłynęły do biura rady, głos zabrał burmistrz Jerzy Krochmalny. - Termin sesji zwyczajnej planowany był na przyszły tydzień – powiedział burmistrz. - Jednak w związku z tym, że wykonawcy, którzy mają wprowadzić prace związane z renowacją ratusza, fontanny, również z kuźnią (pomieszczenia w centrum miasta, w których mieścił się wcześniej klub młodzieżowy – red.) zgłosili gotowość do pracy, w związku z tym w takim trybie (nadzwyczajnym – red.) została zwołana ta sesja. Żeby nie tracić kolejnego tygodnia, są to zadania jednoroczne i każdy tydzień jest tu bardzo ważny – tak mówca uzasadnił konieczność zwołania nadzwyczajnej sesji. W dalszej części wystąpienia poinformował radnych, że remont pomieszczeń i najbliższego otoczenia tzw. kuźni będzie kosztował 276 tys. zł. Do przetargu zgłosiło się trzech wykonawców i wybrano najniższą ofertę. Wyłoniono również inspektora nadzoru, co będzie kosztowało nieco ponad 5 tys. zł. W przypadku renowacji ratusza wybrano ofertę firmy P.P.H.U. DOMUS Kazimierz Sewioło z Grodkowa, za ok. 1,35 mln. zł. W tym przetargu uczestniczyło trzech wykonawców, a najwyższa oferta przekraczała 2 mln zł. Koszt nadzoru inwestorskiego to 9,5 tys. zł.
Trzeci rozstrzygnięty przetarg dotyczył budowy fontanny przed ratuszem. Tutaj wybrano ofertę firmy ZBYLBRUK Ryszard Zbyl z Bobolic. Była to najniższa ze zgłoszonych ofert. Najwyższa opiewała na ok. 700 tys. zł. Burmistrz przypomniał radnym zakres prac, jakie będę wykonywane w ramach wymienionych trzech inwestycji. Pisaliśmy o tym w relacji z poprzedniej sesji, kiedy mówiła na ten temat Agnieszka Puzyniak, sekretarz gminy. Warto zaznaczyć, że wykonawcy udzielili 5 letniej gwarancji na prace objęte zamówieniem. Innym przetargiem, rozstrzygniętym w ostatnim czasie, było wyłonienie biura świadczącego usługi urbanistyczne.
W budżecie na ubiegły rok wpisane były środki na zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Wiązowie. Jak już informowaliśmy, nie udało się wtedy znaleźć dostawcy na te urządzenia. Zamówienie ponowiono w tym roku.
Cały artykuł dostępny jest tutajKomentarze   

dzwonek Permalink3 0 dzwonek
Ścieżki rowerowe
Są pieniądze gmina kupi 15 rowerów i w drogę.
2019-03-24 08:47 Cytować Zgłoś administratorowi
Tytus Permalink2 0 Tytus
RE: Są pieniądze na dokończenie inwestycji
Cytuję @Ścieżki Rowerowe:
Ścieżki Rowerowe Wiązów zapraszam wszystkich którzy chcieli by w gminie Wiązów zrewitalizowano choć część dróg śródpolnych tak aby można bez obawy, rodzinnie, samotnie gromadą, wybrać się pieszo, biegiem lub rowerem na aktywny wypoczynek na łonie natury.
Jest to inicjatywa oddolna, społeczna, z postawą "błagalną" wobec włodarzy gminy Wiązów aby ta choć wyrównała drogi śródpolne w naszej gminie tak aby nie było to wyzwaniem dla małych dzieci osób starszych tak aby rodziny mogły spędzić razem czas na terenie naszej gminy. Cieszymy się z tego że rynek nam wypiękniał cieszymy się że będzie fontanna. Ale co potem, Obszary Natura 2000 szlak do którego nie można dojechać z wiązowa nie włączając się do ruchu na drodze krajowej 39. Tereny nad rzeką gdzie trawa ma ponad metr wysokości.
To my znamy i wybieramy naszych Radnych, Burmistrza więc kto może niech przekaże to tym których wybraliśmy. Razem wszyscy możemy więcej :) jesteśmy na Facebooku @Ścieżki Rowerowe Wiązów

Brawo jestem za ścieżkami rowerowymi. Trzeba wyrównać drogi śródpolne i na rowery. Brawo Wy!
2019-03-23 22:20 Cytować Zgłoś administratorowi
@Ścieżki Rowerowe Permalink1 0 @Ścieżki Rowerowe
Wiązów
Ścieżki Rowerowe Wiązów zapraszam wszystkich którzy chcieli by w gminie Wiązów zrewitalizowano choć część dróg śródpolnych tak aby można bez obawy, rodzinnie, samotnie gromadą, wybrać się pieszo, biegiem lub rowerem na aktywny wypoczynek na łonie natury.
Jest to inicjatywa oddolna, społeczna, z postawą "błagalną" wobec włodarzy gminy Wiązów aby ta choć wyrównała drogi śródpolne w naszej gminie tak aby nie było to wyzwaniem dla małych dzieci osób starszych tak aby rodziny mogły spędzić razem czas na terenie naszej gminy. Cieszymy się z tego że rynek nam wypiękniał cieszymy się że będzie fontanna. Ale co potem, Obszary Natura 2000 szlak do którego nie można dojechać z wiązowa nie włączając się do ruchu na drodze krajowej 39. Tereny nad rzeką gdzie trawa ma ponad metr wysokości.
To my znamy i wybieramy naszych Radnych, Burmistrza więc kto może niech przekaże to tym których wybraliśmy. Razem wszyscy możemy więcej :) jesteśmy na Facebooku @Ścieżki Rowerowe Wiązów
2019-03-23 11:00 Cytować Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz