Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Oświata i młodzież, tak w skrócie można powiedzieć o ostatniej sesji. Swoje przysłowiowe pięć minut mieli również nowi i ustępujący sołtysi.
W ubiegły czwartek odbyła się VII sesja Rady Miasta i Gminy Wiązów. W porządku obrad znalazły się projekty siedmiu uchwał. Wnioskodawcą wszystkich był burmistrz Jerzy Krochmalny. Zanim jednak radni przystąpili do dyskusji i głosowania, musieli spełnić kilka formalnych wymogów, żeby przyjęte uchwały były prawomocne. Ewa Schütterly, przewodnicząca rady otworzyła posiedzenie, na podstawie listy obecności stwierdziła quorum, a radni przyjęli zaproponowany przez przewodniczącą porządek obrad. Przyjęli też protokół z poprzedniej sesji. Obradom przysłuchiwali się nowo wybrani sołtysi
Zanim przystąpiono do części uchwałodawczej sesji, miała miejsce miła uroczystość. Przewodnicząca rady i burmistrz wręczyli nowo wybranym sołtysom okolicznościowe dyplomy i drobne upominki. Tym samym oficjalnie w gminie Wiązów zakończył się czas wyborów sołtysów i rad sołeckich. Radna Bożena Sawczyńska, była sołtys Kłosowa, podziękowała za lata dobrej współpracy z mieszkańcami wioski, radą sołecką, burmistrzem, radą i pracownikami urzędu. Później przewodnicząca rady i burmistrz poinformowali zebranych o swojej działalności między sesjami.
W części uchwałodawczej radni zajęli się projektami uchwał. Większość uchwał dotyczyła zmian przyjętych na wcześniejszych sesjach, ale istotnych dla bieżącego funkcjonowania lokalnej społeczności. Uaktualniono przede wszystkim uchwałę dotyczącą „poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso”. Inkasentami w poszczególnych wioskach są sołtysi, a skoro wybrano nowych, to należało uaktualnić odpowiednią uchwałę.
Cały wywiad dostępny jest tutaj
Dodaj komentarz