Niedawno odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Rady Miasta i Gminy Wiązów. Obradom przewodniczyła Jolanta Karpińska. Radni dyskutowali o zmianach w zasadach odbioru odpadów budowlanych oraz o działalności Ochotniczej Straży Pożarnej.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Nieruchomości, Ewa Pyczek, przedstawiła członkom komisji dwie uchwały. Obie dotyczyły kwestii utrzymania czystości i porządku w gminie Wiązów. Zgodnie z nową propozycją, odpady budowlane i rozbiórkowe dostarczane przez mieszkańców gminy przyjmowane będą w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów w ilości do 250 kg na mieszkańca na rok. Radny Eugeniusz Kowalewski dopytywał, czy oznacza to, że pięcioosobowa rodzina może rocznie oddać 1250 kg takich odpadów. Ewa Pyczek potwierdziła. Bogdan Gołuzd zwrócił uwagę na problem odpadów wielkogabarytowych. Mówił, że zalegają one przed posesjami mieszkańców, ponieważ do tej pory nie było wskazanych konkretnych terminów odbioru poszczególnych kategorii takich odpadów. Ewa Pyczek z wiązowskiego urzędu zapewniła, że gmina będzie się starała tak zorganizować zbiórkę tych odpadów, aby rozwiązać zasygnalizowany problem. Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli zmiany do obu uchwał.
Tekst ukazał się w 25 (1014) wydaniu "Słowa Regionu". Cały artykuł przeczytasz tu lub tutaj.
Dodaj komentarz. Przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.