W niedzielę, 12 marca, podczas nabożeństwa Gorzkich Żali proboszcz parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Księginicach Wielkich powierzył gminę Kondratowice i jej mieszkańców Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi.
Nabożeństwo przy wystawionym Najświętszym Sakramencie prowadził ks. proboszcz Piotr Krzywania. Okolicznościowe rozważanie wygłosił biskup świdnicki Ignacy Dec. Mówił, że ludzie nie powinni litować się nad cierpiącym Chrystusem, ale żałować za grzechy, za które przyjął na siebie krzyż i mękę Zbawiciel. - Chrystusowy Krzyż daje nam siłę, aby łatwiej znosić przeciwności, które nas spotykają - mówił hierarcha. - Jak pisał św. Paweł Apostoł: „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”. Na koniec biskup przytoczył dwa poruszające przykłady osób, które doświadczone przez życie czerpały moc z modlitwy przy Krzyżu Pana Jezusa.
Po Wielkopostnych rozważaniach ks. proboszcz Piotr Krzywania przystąpił do odczytania aktu zawierzenia gminy i jej mieszkańców, wyjaśniając, że za chwilę dopełni się to, co rozpoczęto podczas sesji Rady Gminy Kondratowice. - Jezu Chryste, Zbawicielu Drogi, w godzinę Twojej zbawczej śmierci, w chwili, gdy pozwoliłeś otworzyć przepełnione miłością Twoje Serce, gdy wytrysnęły z Niego ożywcze strumienie Krwi i Wody, stają przed Tobą, w obecności naszego biskupa Ignacego Deca, mieszkańcy gminy Kondratowice, władze gminy, przedstawiciele wszystkich sołectw, księża. (...) Powierzamy się teraz Twemu Najświętszemu Sercu i Niepokalanemu Sercu Maryi, ufni w Twą łagodną Miłość, w łaskę, którą zsyłasz na wszystkich, podobnie jak słońce, które świeci każdemu. Ufamy, że nigdy nie zostawisz nas na pastwę naszych słabości i potęg świata. Sami też, podążając za niewiastami w poranek Zmartwychwstania, chcemy Cię namaścić; więcej: my sami chcemy być balsamem na rany zadane Twemu Najświętszemu Sercu i Niepokalanemu Sercu Maryi. W tym akcie oddania i zawierzenia pragniemy otworzyć nasze serca i umieścić w nich Twoje Serce i Serce Twej Matki, by doznały w ten sposób czci i miłości.
Postanawiamy kochać Twoją Miłość, która nie jest kochana. Naszym życiem osobistym, rodzinnym, zawodowym i społecznym chcemy budować nasz mały świat: świat sprawiedliwości, miłości i pokoju. Rozpoznaj w nas swych przyjaciół, na których zawsze możesz liczyć. My zaś rozpoznamy Ciebie w każdym, który żyje pośród nas.
W Twym Sercu i Niepokalanym Sercu Maryi pragniemy odnaleźć mądrość, roztropność, umiejętność życia i pokój. Chcemy i postanawiamy związać nasze życie, naszą małą ojczyznę wraz ze wszystkimi, którzy tu mieszkają, pracują i odpoczywają, z Twoją Miłością płonącą w Tym Sercu, bo „do kogóż, Panie, pójdziemy, Ty masz Słowa życia wiecznego. Amen.” - odczytał akt zawierzenia (swojego autorstwa) ks. proboszcz Piotr Krzywania w obecności biskupa świdnickiego Ignacego Deca, który miał w tym dniu wizytę duszpasterską w parafii. Obecni byli również księża: Krzysztof Romaniuk, proboszcz parafii w Prusach, Antoni Drwiła, proboszcz parafii w Dobrzenicach i Dariusz Nowak, proboszcz parafii w Radzikowie. W uroczystości uczestniczyli także wójt Wojciech Bochnak, przewodnicząca Rady Gminy Kondratowice Maria Karakow, radni, sołtysi i mieszkańcy gminy. Na zakończenie nabożeństwa proboszcz podziękował wszystkim za uczestnictwo w uroczystości, a także zaangażowanym w jej przygotowanie i doprowadzenie do błogosławionego końca. - Aby Serce Boże królowało tutaj - dodał ks. Piotr.
Po uroczystościach w kościele odbyło się spotkanie z biskupem Ignacym Decem w świetlicy wiejskiej w Sienicach. Uczestniczyli w nim przedstawiciele różnych grup parafialnych, władz samorządowych, sołtysi, mieszkańcy i księża.