Polscy naukowcy i lekarze ostrzegają przed możliwymi skutkami masowych szczepień przeciwko koronaworusowi. Jak twierdzą, oferowane preparaty nie są wystarczająco przebadane i bezpieczne. Dlatego apelują, aby nie sięgać po żadne środki przymusu i wzywają do rzetelnej debaty oraz informowania na temat skuteczności i powikłań szczepionki.

List Otwarty do Prezydenta i Rządu RP

„Środowisko naukowców i lekarzy, jakie reprezentują osoby podpisane pod tym apelem, pragnie wyrazić zaniepokojenie perspektywą masowych szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 szczepionkami, które nie zostały właściwie zbadane i których zastosowanie może doprowadzić do nieoczekiwanych zmian zarówno na poziomie komórkowym, w tym zmian szlaków sygnałowych i zmiany ekspresji genów. Apelujemy do Prezydenta i Rządu RP, aby szczepienia planowane w Polsce miały wyłącznie charakter dobrowolny, z wykluczeniem jakichkolwiek form przymusu i aby informacja o możliwych powikłaniach czy niebezpieczeństwach związanych ze szczepieniami została podana opinii publicznej oraz aby na temat szczepień i ich korzyści i zagrożeń zorganizowano rzetelną debatę publiczną.
 Według oświadczenia Ministra Zdrowia, Pana Adama Niedzielskiego, z dnia 13 listopada 2020 roku, planowane jest zaszczepienie całej populacji dorosłych obywateli polskich, tj. 31 mln ludzi. Liczba podana przez Pana Ministra świadczyłaby o planach obowiązkowego szczepienia osób dorosłych. Zdecydowanie sprzeciwiamy się takim planom, które byłyby naruszeniem wymogu dobrowolności, przyjętego przez prawo międzynarodowe. Zarówno Kodeks norymberski z 1947 roku, jak i Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 1976 roku, podobnie jak Konwencja o prawach człowieka i medycynie z 1997 roku oraz art. 39 Konstytucji RP, zabraniają, aby ktokolwiek, bez swojej swobodnie wyrażonej zgody, był poddawany doświadczeniom lekarskim lub naukowym. Tymczasem pośpiesznie wprowadzane na rynek szczepionki przeciw wirusowi SARS-CoV-2 nie zostały dotąd należycie zbadane, ich badania kliniczne zostały oparte o wyjątkowo łagodne zalecenia Europejskiej Agencji Leków (EMA) i dlatego mają cechy eksperymentu na ludzkości na wielką skalę.
 Po pierwsze, przygotowywane na rynek szczepionki nie zostały poddane odpowiednim testom. Przeprowadzono próby kliniczne na stosunkowo niewielkiej grupie osób, które poddano obserwacji jedynie w bardzo krótkim okresie czasu. W testowanych grupach nie uwzględniono też wystarczającej liczby osób z grup ryzyka. Aby w pełni ocenić skuteczność szczepionki i możliwość powikłań, potrzebny jest okres co najmniej kilku lat rzetelnych badań. Szósta zasada norymberska mówi: „Stopień ryzyka, jakie należy podjąć, nigdy nie powinien przekraczać znaczenia korzyści eksperymentu dla ludzkości”. Tymczasem brak jest rzetelnej informacji oraz dowodów o spodziewanych korzyściach wynikających ze szczepień i grożących osobom zaszczepionym ujemnych skutkach oraz prawdopodobieństwie ich powstania. Pandemia „świńskiej grypy” jest dobrym przykładem, że niedostatecznie zbadane szczepionki wywołują więcej szkód niż korzyści. Przypadki narkolepsji czy innych trwałych uszkodzeń były stosunkowo częste po podaniu niesprawdzonych szczepionek na świńską grypę, a rządy niektórych państw (np. Szwecji) do dzisiaj wypłacają odszkodowanie ich ofiarom.
Po drugie, nowe szczepionki proponowane nam przez Pfizer, Modernę i inne korporacje są stworzone na bazie mRNA - kwasu nukleinowego, który służy do syntezy białka. Nie są to tradycyjne szczepionki, ale substancje mogące w komórkach ludzkich prowadzić do modyfikacji ekspresji genów. Tego rodzaju szczepionki mogą być niebezpieczne, dopóki ich skuteczność i brak poważnych efektów niepożądanych nie zostanie naukowo udowodniona. Nie wiemy bowiem do końca jakim procesom pod ich wpływem będzie podlegał wprowadzony RNA w naszych komórkach. Wprowadzony mRNA w szczepionce może oddziaływać z innymi istniejącymi w komórce cząsteczkami RNA (np. miRNA, lncRNA), co może to prowadzić do zmian w regulacji ekspresji różnych genów. Ponadto wprowadzony mRNA może reagować z RNA wirusów i bakterii w naszym organizmie. Zagrożeniem dla człowieka jest więc to, że osoby zaszczepione będą mniej odporne na inne choroby.
 Szczepionki oparte o mRNA nie były wcześniejdopuszczane do obrotu na rynku, a więc ich długoletnie skutki uboczne nie są znane. Wyniki badań na ludziach czy zwierzętach są niejednoznaczne i nie dają podstaw potwierdzenia bezpieczeństwa stosowania szczepionek mRNA. To samo dotyczy szczepionek opartych o wektory wirusowe, np. AZD1222 firmy AstraZeneca. W związku z zasadą dobrowolności obywatele polscy nie mogą być do szczepień zmuszani. Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa obywateli, dobrowolne szczepienia powinny być uwarunkowane przeprowadzeniem dokładnych badań klinicznych, zorganizowaniem szerokiej debaty publicznej na temat wprowadzanej szczepionki oraz poinformowaniem społeczeństwa o możliwych korzyściach, powikłaniach oraz niebezpieczeństwach szczepień i alternatywnych metodach walki z COVID-19. Osoby, które na skutek namowy Ministerstwa Zdrowia poddadzą się dobrowolnie szczepieniom, powinny mieć zagwarantowane świadczenia finansowe za ewentualne negatywne skutki szczepień i utratę zdrowia.
 Reasumując: wprowadzane obecnie pośpiesznie szczepionki mają charakter eksperymentu na wielką skalę. Ponieważ mogą obniżyć naszą odporność na inne choroby, na skutek masowych szczepień może więc umrzeć więcej ludzi niż obecnie na COVID-19. Ponadto zmiany genetyczne wywołane przez szczepionki mogą wpłynąć na przyszłe pokolenia. Długofalowych skutków szczepień nie jesteśmy dzisiaj w stanie przewidzieć. O tych zagrożeniach społeczeństwo polskie powinno być właściwie poinformowane i powinna się na ten temat odbyć debata publiczna z udziałem niezależnych ekspertów. Na bazie rzetelnej informacji każdy polski obywatel powinien mieć prawo do decyzji, czy przyjąć szczepionkę i nie powinien być do tego zmuszany. W przypadku dobrowolnych szczepień powinny być przewidziane gwarantowane przez rząd RP rekompensaty dla osób, które na skutek szczepień poniosą utratę na zdrowiu.
 Przekonywanie społeczeństwa, że szczepionki oparte na mRNA są bezpieczne, przy ogromie niewiedzy na temat mRNA i jego powiązań w komórce jest wysoce nieetyczne. Zdajemy sobie sprawę, że wprowadzenie skutecznych szczepionek przeciw wirusowi SARS-CoV-2 stanowi wielkie wyzwanie. Jednakże, obowiązkiem każdego naukowca jest zwrócenie uwagi, że w przypadku nowych szczepionek mamy do czynienia z eksperymentalnym produktem medycznym, który nie przeszedł wszystkich faz badań i nie powinien być rekomendowany. Z zasady dobrowolności oraz fundamentalnych wolności będących podstawą demokracji wynika konieczność uwzględnienia wolnej woli człowieka, który ma prawo do decydowania o swoim życiu. „Nic o nas bez nas” – to dawne hasło Solidarności. Warto je tutaj przypomnieć.
 My, niżej podpisani, apelujemy do Prezydenta i Rządu RP, aby szczepienia planowane w Polsce miały wyłącznie charakter dobrowolny i aby informacja o możliwych powikłaniach i niebezpieczeństwach związanych ze szczepieniami była podana opinii publicznej oraz aby na temat szczepień zorganizowano rzetelną debatę publiczną. Apelujemy ponadto o ochronę podstawowych zasad demokracji i o poszanowanie wolności wynikających z Konstytucji RP oraz z umów międzynarodowych podpisanych przez Polskę.”
 
Z wyrazami szacunku:
dr hab. W. Julian Korab-Karpowicz, prof. UO, Przewodniczący „Wolne Wybory”
prof. dr hab. n. med. Ryszard Rutkowski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
prof. dr hab. n. med. Stanisław Sulkowski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
prof. dr hab. n. med. Maria Sobaniec-Łotowska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
prof. dr hab. n. med. Irena Kasacka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
prof. dr hab. n. med. Krystyna Lisiecka- Opalko, PUM w Szczecinie
prof. dr hab. Jacek Bartyzel, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Jakub Z. Lichański, Uniwersytet Warszawski w Warszawie
prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, Uniwersytet im Adama Mickiewicza
prof. dr hab. Marek Krzystanek, Uniwersytet Śląski w Katowicach
prof. dr hab. Roman Zieliński, Centre for Biomathematics, Genomics and Evolution
prof. dr Kornelia Polok, Centre for Biomathematics, Genomics and Evolution
dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL
dr hab. n. med. Marek Baltaziak, UMB
dr hab. n. med. Joanna Łotowska, UMB
dr hab. n. med. Lidia Puchalska-Niedbał, PUM
dr hab. n. med. Danuta Lietz-Kijak, PUM
dr hab. Wojciech Dobiński, UŚ
dr inż. Józef Okulewicz, Warszawa
dr n. med. Dorota Sienkiewicz, UMB
dr Marta Ułaszewska-Żuk, Baranowice
dr Mariusz Żuk, Baranowice
dr Mariusz Błochowiak, Poznań
dr n. med. Jerzy Lewko, Białystok
dr n. med. Marek Wojciechowski, Warszawa
dr n. med. Katarzyna Bross-Walderdorff, Kozy
dr n. med. Katarzyna Landa, Kraków
dr n. med. Krzysztof Rożnowski, Poznań
dr n. med. Przemysław Czyszkowski, Bydgoszcz
dr n. med. Katarzyna Jaruszewska-Orlicka, Bydgoszcz
lek. med. Jolanta Biel-Gruszczyńska, Częstochowa
lek. med. Iwona Jadwiga Chlebowska, Wałbrzych
lek. med. Magdalena Urban-Lechowicz, Warszawa
lek. med. Izabela Kaczmarek-Matyszczyk, Radomsko
lek. med. Paweł Basiukiewicz, Grodzisk Mazowiecki
lek. med. Krystyna Szymik-Taraszkiewicz, Gliwice
lek. med. Anna Muszynska-Kwiatkowska, Wrocław
lek. med. Anna Janaszek-Borek, Warszawa
lek. med. Elżbieta Sadowska, Białystok
lek. med. Małgorzata Gbiorczyk, Konin
lek. med. Grzegorz Pałka, Częstochowa
lek. dent. Joanna Kuczyńska, Lublin
lek. med. Wojciech Węglarz, Legnica
lek. med. Zbigniew Pawelec, Gdańsk
lek. med. Agata Osiniak, Kolbuszowa
lek med. Izabela Zaremba-Jankowska, Gdańsk
lek. dent. Ewa Jurecka, Jabłonowo Pomorskie
lek. med. Tomasz Dmochowski, Poznań
lek. med. Izabela Zaremba-Jankowska, Gdańsk
lek. med. Grzegorz Tuszyński, Katowice
lek. med. Beata Biesiadecka, Bolechowice
lek. med. Ewelina Gierszewska, Chojnice
lek. med. Sabina Urbaniak, Krotoszyn
lek. med. Jarosław Maciej Zioło, Sanok
lek. med. Zbigniew Markiewicz, Warszawa
lek. med. Joanna Bromirska, Wrocław
lek. med. Andrzej Banach, Wrocław
lek. med. Joanna Nehring, Kraków
lek. med. Piotr Iwulski, Olsztyn
lek. dent. Anna Walacik, Lublin
lek. med. Alicja Weleda, Leszno
lek. med. Grzegorz Klasa, Kraków
lek. dent. Dominika Car, Brzeg
lek. med. Alicja Kluz, Białystok
lek. med. Joanna Paśnicka, Sopot
lek. med. Agata Kot, Świdnik


Źródło: dorzeczy.pl

Komentarze   

Driver Permalink16 +3 Driver
Stop tym [censored]a
Niech kogoś tylko zmusza !to będzie wojna ! Nikt nikogo zmusić nie może !! Jeśli to zrobi ,to masz takie samo prawo, do odrabania głowy ,nóg ,ręki i czego kolwiek, co sprzeciwia się twojej wolności i wyboru
2021-12-12 21:04 Cytować Zgłoś administratorowi
Jerzy Permalink15 +7 Jerzy
Prezes spółki
Dobrze wiemy kto za tymi morderczymi zamiarami stoi i do czego miałoby to zmierzać! Jeżeli są tacy, którzy głośno mówią o depopulacji, to cóż......
2021-04-29 07:14 Cytować Zgłoś administratorowi
Bogdan65 Permalink14 +3 Bogdan65
Drugi list naukowców
Drugi list naukowców z 14 grudnia 2020 roku:

dorzeczy.pl/.../...

Fragment końcowy:
Cytat:
Dlatego my niżej podpisani apelujemy do Pana Prezydenta i Rządu RP, aby odstąpić od planowanych masowych szczepień; zaprzestać masowych testów PCR, które są niewiarygodne i jedynie wpływają na fałszywe statystyki i atmosferę stanu zagrożenia; zakończyć restrykcje i uwolnić obywateli polskich od obowiązku noszenia masek urągających ludzkiej wolności, a nie spełniających w większości wypadków funkcji ochronnych; nie paraliżować służby zdrowia przez zamykanie przychodni czy zastępowanie ich teleporadami, wysyłanie tysięcy lekarzy i pielęgniarek na kwarantannę oraz nie lekceważyć ludzi cierpiących na inne choroby; uruchomić w Polsce szerokie badania kliniczne nad lekami, takimi jak Amantadyna i innymi, które mogą okazać się skuteczne w leczeniu COVID-19; otoczyć szczególną opieką profilaktyczną ludzi starszych i zagrożonych. Postulujemy ponadto, żeby cały potencjał służby zdrowia być lepiej wykorzystany do leczenia wszystkich chorych. Część z nich w ostatnich miesiącach zdecydowanie częściej umiera nie z powodu COVID-19, ale na skutek innych chorób i braku dostępu do szybkiego i efektywnego leczenia.
Wywiad z prof. zw. dr hab. Romanem Zielińskim (jednym z autorów powyższego listu) o pandemii i szczepionce:

lotna.neon24.pl/.../...
2021-01-04 10:19 Cytować Zgłoś administratorowi
Przyjdzie czas Permalink13 +2 Przyjdzie czas
RE: Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2
Przyjdzie czas gdy zamienicie maseczki na kominiareczki a stołeczki na krzesła na prąd.
2020-12-15 07:10 Cytować Zgłoś administratorowi
M86 Permalink12 +3 M86
RE: Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2
Szczepioneczka wujka Billa co już plandemie przepowiedział w 2017roku, filantrop którego firma znajduje się w dolinie krzemowej na terytorium "narodu wybranego".
2020-12-14 08:08 Cytować Zgłoś administratorowi
jeleń Permalink11 +4 jeleń
RE: Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2
Cytuję nikt:
Jeśli już szukać jakiś pozytywów tej epidemii , to niewątpliwie jest nim przyspieszona "edukacja" naszego społeczeństwa. Obecnie każdy mechanik, hydraulik, każda gospodyni domowa i sprzedawczyni w sklepie z rajstopami zna się na genetyce, wirusologii czy też medycyny. Każdy uważa się za eksperta , więc pomiędzy grillowaniem wursta przy dźwiękach disco polo a przeglądaniem kolejnej strony na fb skrobnie sobie komentarz z dziedziny immunologii, w których wyrazi swoje oburzenie , przestrzeże przed konsekwencjami, nawoła do "włączenia myślenia" ........ coś tam jeszcze by zrobił ale wurst się przypala.

no i bimberek stygnie. jest dobrze. kiedyś było w prl 27 wyższych uczelni a dzisiaj jest 370. kiedyś aby zadać na studia trzeba było mieć maturę z matematyką na 5 a później pokonać 14 innych kandydatów. ze 100 osób zaczynających studia kończyło ich tak z 18. dzisiaj młody człowiek co to z domu do spożywczaka bez gps nie trafi mówi że ma wyższe wykształcenie. wyższe wykształcenie to wyższa szkoła prawa i makijażu w podpierduchowie dolnym filia w górcu.
2020-12-05 19:29 Cytować Zgłoś administratorowi
nikt Permalink10 0 nikt
RE: Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2
Jeśli już szukać jakiś pozytywów tej epidemii , to niewątpliwie jest nim przyspieszona "edukacja" naszego społeczeństwa. Obecnie każdy mechanik, hydraulik, każda gospodyni domowa i sprzedawczyni w sklepie z rajstopami zna się na genetyce, wirusologii czy też medycyny. Każdy uważa się za eksperta , więc pomiędzy grillowaniem wursta przy dźwiękach disco polo a przeglądaniem kolejnej strony na fb skrobnie sobie komentarz z dziedziny immunologii, w których wyrazi swoje oburzenie , przestrzeże przed konsekwencjami, nawoła do "włączenia myślenia" ........ coś tam jeszcze by zrobił ale wurst się przypala.
2020-12-05 08:43 Cytować Zgłoś administratorowi
spajker. Permalink9 +4 spajker.
RE: Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2
Cytuję Mateuszz:
Jestem zażenowany, że takie listy publikowane są na głównej stronie Słowa Regionu. Nie chce mi się rozwodzić nad treścią tekstu, który terminologią medyczną próbuje mydlić oczy i po prostu przekazywać nieprawdę. Najlepsze są osoby podpisane pod listem. Grupa kilkudziesiąciu lekarzy z całej polski na czele z - uwaga - przewodniczący organizacji ANTYSZCZEPIONKOWEJ. Całkowicie obiektywny koleś, ufam mu wcale. Ciekawe czy redakcja SRS jest antyszczepionkowa, czy po prostu nie czyta tego co publikuje?

w 1933 roku szczepionką na klęskę militarną i gospodarczą cesarstwa niemieckiego były ustawy aryjskie. wystarczyło spalić synagogę i wybić szyby w żydowskim sklepie a dobrobyt sam rozleje się po wielkich niemczech. szczepionka okazała się być mniej zdrowa od choroby. nie pisze że ustawy aryjskie były złe ale ostrzegam że czasami lekarstwo szkodzi bardziej niż choroba.
2020-12-02 15:23 Cytować Zgłoś administratorowi
Gość Permalink8 +8 Gość
Mateuszz
Piszesz, że jesteś zażenowany artykułem SR i krytykujesz redakcję, tylko na jakiej podstawie? Jesteś naukowcem z należytą wiedzą i doświadczeniem w zakresie ochrony zdrowia? Dobrze, że redakcja odważyła się i wydrukowała artykuł na temat wątpliwości w tylko pozytywne skutki szczepionki, szczepionki która powstaje na przysłowiowym kolanie, a chodzi o nasze zdrowie i przyszłych pokoleń! I dodam jeszcze, iż w żywności nikt glifosatu gołym okiem nie widzi, a jednak....
2020-12-01 21:45 Cytować Zgłoś administratorowi
Prawda! Permalink7 +12 Prawda!
RE: Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2
Skutkiem pośpiesznie wyprodukowanej i podanej szczepionki było już to że 12 krajów zgłosiło przypadki narkolepsji występującej u dzieci i młodzieży po podaniu szczepionki przeciwko świńskiej grypie. Szwedzki minister spraw społecznych G. Hägglund publicznie przeprosił wszystkich, którzy cierpieli z powodu poważnych powikłań po podaniu szczepionki przeciwko świńskiej grypie. I my teraz mamy dać się zaszczepić? Chyba ktoś na głowę spadł
rp.pl/.../...
2020-12-01 19:58 Cytować Zgłoś administratorowi
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.