Na polecenie Ministra Obrony Narodowej – Mariusza Błaszczaka w dniu 25 grudnia br. z lotniska Poznań-Krzesiny wyleciała 30-osobowa grupa zadaniowa polskich żołnierzy. Żołnierze wydzieleni zostali z Wojsk Obrony Terytorialnej oraz wojsk operacyjnych. Celem misji było wsparcie brytyjskich służb granicznych i medycznych. Dzięki działaniom pomocowym żołnierzy, polscy kierowcy ciężarówek mieli możliwość szybszego opuszczenia terytorium Wielkiej Brytanii.
Operacja wsparcia Polaków na Wyspach Brytyjskich nosiła nazwę „ZUMBACH” – na pamiątkę Jana Zumbacha, pilota Dywizjonu 303. Zadaniem polskich żołnierzy było, we współdziałaniu z polskimi służbami konsularnymi, udzielenie wsparcia brytyjskim służbom granicznym i medycznym w zakresie zabezpieczenia logistycznego w żywność i wodę oraz badań na obecność koronawirusa, kierowców oczekujących na odprawę graniczną w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii.

Realizacja powyższych działań została uzgodniona pomiędzy ministerstwami obrony narodowej obu państw. Wśród 30-osobowego polskiego personelu, aż 20 to żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Pozostali to żołnierze Wojsk Lądowych i Specjalnych. Żołnierze zabrali ze sobą testy antygenowe, żywność i środki ochrony osobistej. Skład grupy misyjnej tworzyli ratownicy medyczni, żołnierze z kompetencjami do pobierania wymazów oraz kierowcy.
W 6-godzinnej gotowości do wylotu przygotowywany był drugi zespół zadaniowy z dodatkowymi pięcioma zespołami medycznymi i żywnością. Przerzut żołnierzy zabezpieczały załogi samolotów CASA C-295 z Sił Powietrznych.

W związku z wdrożeniem nowych obostrzeń przeciwepidemiologicznych w państwach Unii Europejskiej oraz wykryciem nowej mutacji koronawirusa rząd Francji zdecydował o wprowadzeniu kontroli granicznej oraz wprowadził wymóg posiadania negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa u osób opuszczających Wyspy Brytyjskie. Na skutek natychmiastowego wdrożenia obostrzeń oraz ograniczonego dostępu do testów diagnostycznych na granicy Zjednoczonego Królestwa utknęło kilka tysięcy ciężarówek wraz z kierowcami. Oczekiwali oni od wielu dni na możliwość wykonania testu diagnostycznego. Mała baza diagnostyczna oraz obostrzenia pandemiczne ograniczały dostęp do toalet, żywności i wody. Kierowcy nie mieli szybkiej perspektywy udrożnienia granicy i opuszczenia terenu Zjednoczonego Królestwa. Szacuje się, że wśród nich było ponad 2 tys. polskich obywateli. Minister Obrony Narodowej na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych zdecydował o skierowaniu do wielkiej Brytanii Grupy Zadaniowej wydzielonej z Sił Zbrojnych RP celem wsparcia działań brytyjskich służb granicznych i medycznych umożliwiając opuszczenie terytorium obywatelom polskim.

Dodaj komentarz. Przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.