Radny Czesław Krawczyszyn mówił o wyborach z 2018 roku, urlopach wójta Tomasza Gracza i własnej rodzinie

Radny Czesław Krawczyszyn mówił o wyborach z 2018 roku, urlopach wójta Tomasza Gracza i własnej rodzinie. Jak na zarzuty odpowiedział szef gminy?

W środę, 28 lutego, odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Kondratowice. Z uwagi na to, że posiedzenie trwało ponad trzy godziny i obfitowało w wiele burzliwych dyskusji, naszą relację podzielimy na – przynajmniej dwie – części. W części uchwałodawczej radni zdecydowali m.in. o podniesieniu ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków, którzy za każdą rozpoczętą godzinę uczestnictwa w działaniu ratowniczym otrzymają teraz 35 zł (wcześniej 30 zł).
Kondratowiccy radni przyjęli także zmiany w budżecie, zakładające m.in. przekazanie dodatkowych 8 tys. zł na remont chodnika przy ul. Parkowej w Prusach (łączna wartość zadania to prawie 82 tys. zł). Wśród zmian w budżecie znalazło się także dodatkowe 95 tys. zł na zadanie związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Jak poinformował wójt Tomasz Gracz otwarto przetarg na wywóz i zagospodarowanie śmieci. – Wpłynęły dwie oferty. Jedna na 1 546 220,00 zł, a druga – 1 300 281,00 zł. Powinniśmy dołożyć, żeby rozstrzygnąć przetarg – podkreślił szef gminy. – Jest to kwota na dziewięć miesięcy i tym samym cena śmieci nie ulegnie zmianie – dodał wójt Gracz.
Szef gminy przedstawił sprawozdanie z działalności pomiędzy sesjami. Podkreślił, że w ubiegłym tygodniu podpisano umowę na termomodernizację budynku szkoły w Prusach i w Żelowicach. Wójt Tomasz Gracz mówił także o rozstrzygniętych przetargach, spotkaniach, w których wziął udział, i planowanych inwestycjach. W kolejnym punkcie obrad głos chciał zabrać radny Czesław Krawczyszyn, który złożył pisemną interpelację, o czym poinformował przewodniczący Marcin Szczurowski. – Obowiązuje procedura pisemna. Informuje się, że wpłynęła interpelacja, wójt udziela na piśmie odpowiedzi, tego się nie odczytuje, to jest forma korespondencyjna – tłumaczył mecenas Wojciech Mrozek.

Wygrał dwoma głosami
Radny Krawczyszyn zabrał więc głos w kolejnym punkcie – zapytania i wolne wnioski i odczytał treść interpelacji. Radny Krawczyszyn zwrócił się do wójta gminy Kondratowice z wnioskiem o udostępnienie oraz upublicznienie w terminie 14 dni protokołów z przeprowadzonej kontroli rejestru wyborców gminy Kondratowice przeprowadzonej przez Delegaturę Krajową Biura Wyborczego we Wrocławiu w lipcu 2021 roku. – Na uwagę zasługuje fakt, wynikający z treści protokołu: do rejestru zostały dopisane 82 osoby. Tymczasem wójt gminy, odpowiadając na moje pytania, poinformował mnie o 40 wyborcach. […] 17 osób zostało dopisanych bez jakiegokolwiek sprawdzenia, czy spełniają warunki zamieszkania na terenie gminy, w spisie wyborców znajdowały się cztery osoby, które jednocześnie były wpisane na innych rejestrach wyborców: głosowali w Kondratowicach i mogli głosować w Suwałkach – mówił radny Krawczyszyn.
– Jeden z kandydatów wygrał różnicą dwóch głosów… – kontynuował radny Krawczyszyn. […] – Wykazane nieprawidłowości mogły mieć wpływ na wynik wyborów. Sprawę wyborów prowadzi prokuratura Wrocław-Śródmieście. Kontrola była w 2021 roku, pan nic na ten temat nie mówił... Nie wspomniał pan mieszkańcom o takiej bardzo ważnej rzeczy… – dodał. – Druga sprawa: problem jest przedstawić w jakich dniach był pan na urlopie w tamtym roku. Z tego co wiem, to pan urlopy wykorzystuje, a w sądach się pan pokazuje, podaje pan pana Muszyńskiego, mnie... Całe dnie pan spędza i chciałem skonfrontować: czy miał pan urlop, jak był w sądzie? – pytał radny Krawczyszyn wójta Gracza. W międzyczasie doszło także do wymiany zdań pomiędzy radnym Krawczyszynem a radną Małgorzatą Krzesińską, przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.
– Udzielę odpowiedzi na interpelację zgodnie z przepisami – odpowiedział wójt Tomasz Gracz. – Kontrola dotyczyła okresu od roku 2005 do 14 lipca 2021 roku.18 lat… W tym czasie moi poprzednicy wydali 82 decyzje o dopisaniu do rejestru wyborców. [...] W 2018 roku tych decyzji poprzedni wójt wydał 40. W 2018 roku wiedząc, że będę kandydował, wycofałem się z podejmowania takich decyzji. Ja tych decyzji nie wydawałem – podkreślił szef gminy.
Następnie poruszono m.in. temat wymiany opraw lamp ulicznych z sodowych na ledowe. Głos zabierała radna Ewa Kobosko, radny Arkadiusz Matthaus, radna Teresa Białkowska, przewodniczący Marcin Szczurowski i wójt Tomasz Gracz. Szczegółową relację z tej dyskusji przedstawimy w kolejnym wydaniu Słowa Regionu.

Cały artykuł zamieściliśmy w 9 (1197) wydaniu papierowym Słowa Regionu. Materiał ten, w całości, przeczytasz  również na portalu egazety.pleprasa.pl, a także e-kiosk

UWAGA!

Gdy liczba negatywnych głosów na dany komentarz osiągnie 15, zostanie on automatycznie ukryty, niemniej pokazywać się będzie przy nim opcja "kliknij, aby wyświetlić". Kiedy jednak dany komentarz osiągnie 20 negatywnych głosów, zostanie automatycznie wycofany z publikacji na stronie i już nikt nie będzie mógł go zobaczyć (poza administratorem strony).
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów nie zamieszczaj obraźliwych wpisów. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, kliknij choragiewka875zieloną chorągiewkę i zgłoś swoje uwagi administratorowi.

Ukryj formularz komentarza

2500 Pozostało znaków


Gravatar
Spajker.
Z tego co wiem to urlopy pan wykorzystuje a w sądach się pokazuje. Ja na urlopach pokazuję się i w sądach i w kinach i w agencjach towarzyskich i w sklepach i to jest moja prywatna sprawa. Jak mnie ktoś wzywa do sądu to mogę iść do sądu w godzinach pracy a mogę też wykorzystać na obecność w sądzie swój urlop. Ja na urlopie to nawet w toalecie bywam. Taka wścibskość i brak poszanowania prywatności to poważna przeszkoda w tym aby na wsi zamieszkał albo wytrzymał homo sapiens.
3

Przeczytaj także