Na temat niedotrzymania terminów budowy kanalizacji wywiązała się dyskusja
Na temat niedotrzymania terminów budowy kanalizacji wywiązała się dyskusja
Głównym punktem porządku obrad czerwcowej sesji kondratowickiej rady było głosowanie nad absolutorium dla wójta Wojciech Bochnaka. Radni zapoznali się również ze sprawozdaniami finansowymi gminnych instytucji.Posiedzenie Rady Gminy Kondratowice otworzyła przewodnicząca Maria Karakow, która stwierdziła quorum. Radni wysłuchali sprawozdań finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prusach, Gminnego Ośrodka Kultury w Kondratowicach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Prusach. Po wysłuchaniu każdego z nich głosowali uchwały zatwierdzające przedstawione sprawozdania.
Następnie wójt Bochnak przedstawił informację o wykonaniu budżetu gminy na rok 2015. - Dochody gminy w ubiegłym roku wyniosły 17 035 990, 60 zł a wydatki 16 684 438,60 zł – powiedział wójt. Na spłatę powstałego zadłużenia zaciągnięta zostanie pożyczka. Z wypowiedzi wójta wynikało, że największą gminna inwestycją w ubiegłym roku była przebudowa chodnika w Górce Sobockiej. Inwestycja ta została sfinansowana z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Zakupiono również materiały budowlane niezbędne do utwardzenia dróg śródpolnych m. in. w Stachowie, Karczynie, Rakowicach i Żelowicach.
Do wykonania przez wójta budżetu za ubiegły rok odniósł się Henryk Muszyński, przewodniczący komisji rewizyjnej. Komisja rekomendowała radzie przyjęcie sprawozdania wójta i udzielenie absolutorium. Podobnego zdania byli członkowie komisji ds. społecznych i komisji budżetowej. Stanowisko komisji przedstawili radnym przewodniczący o Marcin Szczurowski i Tadeusz Grądys.
Odmiennego zdania był Czesław Krawczyszyn, przewodniczący komisji rolnictwa. W imieniu komisji złożył wniosek o nieudzielenie absolutorium wójtowi Wojciechowi Bochnakowi. - Podstawą takiego wniosku komisji rolnictwa było nie wykonanie budżetu (gminy – red.) w zakresie realizacji największej inwestycji dotyczącej przebudowy kanalizacji. Inwestycja ta jest przykładem (…) kompletnej niekompetencji wójta jako nadzorującego przebieg prac inwestycyjnych. Pragnę przypomnieć, że pierwotny termin zakończenia tej inwestycji został przekroczony o blisko cztery lata – powiedział radny Krawczyszyn.
Przed głosowaniem za udzieleniem wójtowi absolutorium radni zapoznali się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o wykonaniu budżetu gminy Kondratowice za 2015 rok. Opinia RIO była pozytywna. Radni w głosowaniu udzielili wójtowi Bochnakowi absolutorium.
W dalszej części obrad radni dokonali zmian w budżecie gminy na ten rok, zajmowali się uchwałą w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Przyjęli również uchwałę regulującą termin, częstotliwość i tryb wnoszenia opłat za wywóz odpadów komunalnych.
W czasie przeznaczonym na informacje z prac komisji stałych rady radny Krawczyszyn odczytał protokół z majowego posiedzenia komisji rolnictwa.
W części obrad poświęconych zapytaniom i wolnym wnioskom dyskutowano o wcześniejszym wniosku radnego Krawczyszyna i wywożeniu odpadów komunalnych.UWAGA!

Gdy liczba negatywnych głosów na dany komentarz osiągnie 15, zostanie on automatycznie ukryty, niemniej pokazywać się będzie przy nim opcja "kliknij, aby wyświetlić". Kiedy jednak dany komentarz osiągnie 20 negatywnych głosów, zostanie automatycznie wycofany z publikacji na stronie i już nikt nie będzie mógł go zobaczyć (poza administratorem strony).
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów nie zamieszczaj obraźliwych wpisów. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, kliknij choragiewka875zieloną chorągiewkę i zgłoś swoje uwagi administratorowi.

Ukryj formularz komentarza

2500 Pozostało znaków


Przeczytaj także