Rozmowa z Dyrektorem Biura Związku Międzygminnego Ślęza-Oława Andrzejem Ćwiekiem.

Związek  Międzygminny Ślęza-Oława pod kierownictwem Dyrektora Biura – Andrzeja Ćwieka zajmuje się kompleksową gospodarką odpadami komunalnymi w imieniu 7 gmin członkowskich: Borów, Ciepłowody, Czernica, Miasto Oława, Przeworno, Siechnice, Żórawina. Wspólnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi objętych jest ok. 105 tys. mieszkańców oraz ponad 2 tys. firm. Okazuje się, że w skali kraju Związek Międzygminny Ślęza-Oława jest przodujący w zakresie szczLOGO ZWIAZKUelności systemu, m.in. posiada większą ilość osób objętych deklaracjami niż jest osób zameldowanych na terenie gmin członkowskich (tj. ok. 5 tys. więcej w deklaracjach w stosunku do meldunków), podczas gdy inne gminy/związki wykazują nawet o ok. 30% mniej osób objętych deklaracjami w stosunku do ilości osób zameldowanych.

Pomimo trudnych czasów - wojny na Ukrainie, inflacji, gwałtownego wzrostu cen paliw, energii, kosztów zagospodarowania odpadów, płacy minimalnej Związek nie przewiduje podwyżek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pozostaną one na poziomie z roku 2022, tj. 34 zł/osoby w przypadku segregacji odpadów i 68 zł/osobę w przypadku niewypełniania obowiązku selektywnej zbiórki odpadów. Stawki opłat obowiązujących na terenie Związku są już niższe niż w większości gmin. Od stycznia 2024 roku znaczna część gmin podniosła stawki opłat, wiele gmin takie podwyżki planuje wprowadzić od II połowy br. i jak widać stawka w wysokości 40 zł/osoby stała się już standardem.

Warto tutaj również podkreślić, że stawki w poszczególnych gminach należy analizować z uwzględnieniem jakości, ilości i zakresu usług – tj. ilości zbiórek objazdowych, rodzajów zbieranych w PSZOK odpadów, limitów w PSZOK i  innych dodatkowych usług, a także pod względem dopłat z budżetu gmin. Gminy i związki gmin w podobnej lub wyższej opłacie często ograniczają częstotliwość odbioru odpadów, ilości przyjmowanych odpadów oraz zakres usług – np. brak zbiórek objazdowych, brak mPSZOK, limity oddawanych odpadów do PSZOK, dopłacają do systemu kosztem inwestycji własnych itp. Gminy członkowskie ZMSO nie dopłacają do budżetu Związku co oznacza, że system się samofinansuje. Mieszkańcy ZMSO w zamian za wnoszoną opłatę mają zapewniony szereg usług: odbiór odpadów sprzed posesji i ich zagospodarowanie, funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) - wszystkie odpady bez limitu, organizację mobilnych mPSZOK - wszystkie odpady bez limitu, każdy mieszkaniec może korzystać z dowolnego mPSZOK na terenie całego Związku, taksówkę odpadową już w 3 gminach (Borów, Siechnice, Żórawina), odbiór przeterminowanych i zbędnych leków, odbiór i zagospodarowanie strzykawek i igieł, kampanie edukacyjno–informacyjne, a przede wszystkim  odbiór odpadów z częstotliwością dopasowaną do potrzeb i rodzaju zabudowy (zwiększona częstotliwość odbioru), ulotki, plakaty, naklejki na pojemniki, darmową mobilną aplikację z harmonogramami odbioru odpadów, a także obsługę administracyjną systemu (to nie tylko koszty pracownicze, ale min. obsługa prawna, obsługa informatyczna, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), strona www, licencje programów, usługi telefoniczne i pocztowe, ochrona, ubezpieczenie, wynajem pomieszczeń, opłaty za media, sprzątanie oraz materiały biurowe).

pojemnik na male elektroodpadyChcemy również w tym roku uruchomić e-BOK, czyli możliwość wglądu właściciela nieruchomości w swoje konto, weryfikację zobowiązań i możliwość płatności. Planujemy także w kolejnych latach rozszerzenie obszaru funkcjonowania „Taksówki Odpadowej” o kolejne gminy Związku. Należy podkreślić, że w ramach wnoszonej opłaty rozpoczęto dodatkowo wyposażanie cmentarzy w pojemniki na zużyte baterie oraz ustawianie pojemników na zbiórkę selektywną małych elektroodpadów. W dalszej perspektywie zamierzamy prowadzić także oddzielne zbiórki dużych elektroodpadów. I pamiętajmy, że mamy to wszystko w stawce 34 zł za osobę.

Dzieje się tak min. dzięki sprawnemu zarządzaniu kadry kierowniczej Biura, kierownictwu Zarządu, Przewodniczącemu Zgromadzenia Związku – Waldemarowi Grochowskiemu Wójtowi Gminy Borów, zaangażowaniu i profesjonalizmowi załogi Biura oraz coraz lepszej ściągalności opłat poprzez podejmowanie szeregu działań w zakresie uszczelnienia systemu.

Za sprawą podejmowanych inicjatyw Związek pozyskuje dane z nowych źródeł - posiada dostęp do bazy PESEL, otrzymuje okresowo od Gmin członkowskich informacje o nowych meldunkach, o powstałych nowych nieruchomościach, o zużyciu wody. Również takim narzędziem stała się Taksówka Odpadowa ponieważ pojedzie ona tylko do mieszkańca, który ma prawidłowo złożoną deklarację DO-1 i  uregulowane płatności. Ponadto Biuro Związku działa na korzyść mieszkańca i prowadzona egzekucja jest ostatecznością. Dlatego wprowadzono tzw. „egzekucję miękką”, która polega na informowaniu właściciela nieruchomości o zadłużeniu poprzez rozmowę telefoniczną, e-mail, sms, a dopiero gdy te elementy nie poskutkują to prowadzona jest egzekucja administracyjna - właściwa, czyli wysyłane jest upomnienie, a następnie wystawiany Tytuł wykonawczy kierowany do Urzędu Skarbowego, za które to elementy ponosi dodatkowe koszty „dłużnik” Związku (z własnej winy).

Związek stawia również na edukację poprzez naszą stronę internetową, facebook,  mailing, aplikację mobilną, ulotki, plakaty, spotkania w szkołach, przedszkolach czy też bezpośredni kontakt z mieszkańcem podczas organizowanych przez Gminy festynach, dożynkach, itp.

Na koniec życzę czytelnikom stabilności i spokoju, a sobie i pracownikom Biura Związku kolejnych wyzwań i efektywnej pracy na rzecz mieszkańców i środowiska.

UWAGA!

Gdy liczba negatywnych głosów na dany komentarz osiągnie 15, zostanie on automatycznie ukryty, niemniej pokazywać się będzie przy nim opcja "kliknij, aby wyświetlić". Kiedy jednak dany komentarz osiągnie 20 negatywnych głosów, zostanie automatycznie wycofany z publikacji na stronie i już nikt nie będzie mógł go zobaczyć (poza administratorem strony).
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów nie zamieszczaj obraźliwych wpisów. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, kliknij choragiewka875zieloną chorągiewkę i zgłoś swoje uwagi administratorowi.

Ukryj formularz komentarza

2500 Pozostało znaków


Przeczytaj także