Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi były głównym tematem wiązowskiej sesji. O ile wzrosną stawki? Podwyżka nie daje jednak gwarancji, że system będzie się bilansował. Tuż przed zakończeniem obrad jeden z sołtysów zgłosił poważne zarzuty wobec burmistrza.

Posiedzenie VIII sesji Rady Miasta i Gminy Wiązów odbyło się w czwartek, 30 maja, w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązowie. Sprawozdanie z działalności między sesjami przedstawił burmistrz Wiązowa Jerzy Krochmalny.
Mówił m.in. o zleconym wykonaniu oświetlenia ulicznego na placu targowym w Wiązowie i przetargach na sprzedaż kilku nieruchomości. Zakupiono ponad 290 ton tłucznia na utwardzenie drogi w Gułowie i 150 ton tłucznia na utwardzenie drogi w Bryłowie. Ponadto zakupiono dwanaście ławek, które zostaną zamontowane w Kurowie. W Wyszonowicach i Zborowicach zamontowane będą dwie wiaty przystankowe. Zlecono też wykonanie oświetlenia drogowego w Kalinowej, a niebawem oświetlenie zostanie rozbudowane także w Ośnie, Wawrzęcicach i Witowicach.
Pierwsza uchwała dotyczyła zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2019 r. Dochody zwiększono o 302 250 zł, a wydatki o 530 908 zł. Szczegółowo przedstawiła je skarbnik Wiesława Kaczmarczyk. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Wiązowscy radni jednogłośnie zdecydowali o przyjęciu proponowanych podwyżek za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Podwyżka nie wystarczy?
Następna była uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Pieniądze, 105 590 zł, zostały przeznaczone na wypłatę dotacji 24 osobom. Pożyczka będzie spłacana w latach 2020-2024 z dochodów własnych gminy. Większością głosów uchwałę podjęto.
W dalszej części przyszedł czas na uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Burmistrz Krochmalny wyjaśnił, że gmina była związana umową z firmą Komunalnik do końca czerwca br.
- Przystąpiliśmy do wyłonienia nowej firmy, która zajmie się zagospodarowaniem odpadów. W pierwszym przetargu wpłynęła jedna oferta, więc ogłosiliśmy drugi przetarg, w którym wpłynęły dwie oferty. Ogłosiliśmy trzeci przetarg, w którym pojawiły się trzy firmy. Firma Komunalnik zaproponowała 1 134 000 zł, a dwie pozostałe 1 849 000 zł i 1 264 000 zł. Podjęliśmy decyzję, że podpiszemy umowę z firmą Komunalnik. Niestety, zaproponowana kwota powoduje, że będziemy musieli podnieść opłaty, które ponoszą nasi mieszkańcy za odpady. Mam obawy, czy zaproponowane kwoty będą wystarczające, żeby system się bilansował. Musimy m.in. zmodernizować PSZOK czy naprawiać sprzęt zakupiony do likwidacji dzikich wysypisk. Koszty ciągle wzrastają – tłumaczył burmistrz. Radni przyjęli omawianą uchwałę jednogłośnie.

Ile zapłacą?
O określeniu metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaleniu stawki mówiła następna uchwała. Burmistrz wyjaśnił, że opłaty nadal będą naliczane na podstawie deklaracji osób zamieszkujących posesję. Za odpady segregowane proponuje się 15 zł miesięcznie od osoby, natomiast niesegregowane proponuje się 23 zł od osoby. Dla porównania burmistrz przedstawił też kwoty, które obowiązują obecnie w sąsiednich gminach.
Radna Agnieszka Zawłocka pytała, jak przedstawia się liczba mieszkańców segregujących i niesegregujących odpady. Jak dotąd najwięcej osób korzystało z opłaty obejmującej kompostowniki (4 500 osób), następnie są osoby, które nie segregują odpadów (1 300 osób), a najmniej osób zadeklarowało bioodpady (370 osób). Burmistrz Krochmalny dodał, że mieszkańcy często zapominają o dokonywaniu opłaty. W związku z tym w 2018 r. wysłano aż 733 upomnienia. Większością głosów uchwałę podjęto.
Następna uchwała dotyczyła zróżnicowania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Burmistrz wyjaśnił, że w przypadku kompostownika opłata będzie wynosiła 14 zł. Maksymalnie obejmuje sześcioosobową rodzinę. Radni głosowali za podjęciem uchwały.
Cały artykuł dostępny jest tutaj

Komentarze   

Tom2boss Permalink3 +3 Tom2boss
Dotacja
A co to za dotacja dla tajemniczych 24 osób. Może by coś więcej napisać. Ilu radnych się tam znalazło?
2019-06-20 19:30 Cytować Zgłoś administratorowi
Bambus Permalink2 +6 Bambus
Mieszkańcy płacą słono w naszej gminie
Nasza gmina kasuje równo mieszkańców. Ktoś wysypał na - utwardzony pas drogowy- trochę żwiru na realizację podwórka i już gmina naliczyła karę. Z takich kar też jest niezły dochód? Po co nam zakłady pracy jak możemy ścigać mieszkańców i gmina będzie żyła z opłat, naliczonych kar. Jednym zabrać, może na seniorach przyoszczędzić(!),na osobach niepełnosprawnych, z rodzin rozbitych,oni się nie upomną - a tym wiernym umorzyć co nieco. Brawo.
2019-06-18 13:00 Cytować Zgłoś administratorowi
prawo Permalink1 +8 prawo
Mieszkańcy zapłacą ?
Przez 6 lat gmina zarabiała na śmieciach, wystarczy poczytać wykonanie budżetu za 2013 -2018 rok. Mieszkańcy mają prawo zaskarżyć uchwałę.
2019-06-18 12:18 Cytować Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz. Przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.