12 maja podczas sesji absolutoryjnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego odbędzie się publiczna debata na temat Raportu o stanie Województwa za rok 2021. Całość będzie transmitowana na żywo na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego.
W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego zaprezentowany został kolejny, czwarty już, Raport o stanie Województwa – opracowanie podsumowujące działania Zarządu Województwa Dolnośląskiego i podległych mu instytucji w 2021 roku. Znaleźć tam można informacje dotyczące realizacji inwestycji samorządu, polityk, programów, strategii, uchwał Sejmiku Województwa, a także planów oraz kierunków działań na kolejne lata.
Konieczność tworzenia tego dokumentu jest wynikiem nowelizacji ustawy o samorządzie województwa. Wcześniej głosowanie odbywające się podczas sesji absolutoryjnej sejmiku województwa dotyczyło tylko sprawozdania Zarządu Województwa z wykonania budżetu za poprzedni rok. Obecnie o udzieleniu wotum zaufania zdecyduje także debata i głosowanie nad Raportem o Stanie Województwa 2021.W ubiegłym roku do regionu dostarczono pierwsze nowoczesny pociągi dla Kolei Dolnośląskich
W dyskusji wezmą udział radni województwa, a także mieszkańcy, którzy w wyznaczonym terminie złożyli odpowiedni wniosek i co najmniej 1000 podpisów jego poparcia.
- Ostatnie dwa lata naznaczone pandemią koronawirusa nie wstrzymały realizacji polityki rozwoju nakreślonej przez Samorząd Województwa. W konsekwencji, już od kilku lat, Dolny Śląsk jest jednym z najszybciej rozwijających się regionów w całej Unii Europejskiej oraz liderem pod względem przyrostu zatrudnienia. To bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę trudne uwarunkowania ostatnich lat – mówi Andrzej Jaroch, Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.Samorząd województwa każdego roku realizuje wiele projektów drogowych poprawiających komfort życia mieszkańców regionu
Jednym z największych wyzwań, jakie przyniósł ze sobą rok 2021, wciąż była walka z pandemią koronawirusa oraz pomoc służbie zdrowia i przedsiębiorcom. Działania te nie zatrzymały jednak realizacji innych niezwykle ważnych projektów i inwestycji.
- W 2021 roku, podobnie jak w latach poprzednich, postawiliśmy przed sobą do realizacji niezwykle ambitne cele, dzięki którym Dolny Śląsk tempo rozwoju Dolnego Śląska utrzymuje się na wysokim poziomie. Stawiamy na ochronę zdrowia, transport publiczny, zakup nowoczesnego taboru, remonty dróg, czy rolnictwo. Dbamy o poprawę powietrza w regionie oraz ochronę obszarów wiejskich i naturalnego środowiska – wymienia Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.Jednym z kluczowych zadań samorządu województwa jest ochrona zdrowia mieszkańców. Dlatego każdego roku kupowany jest nowoczesny sprzęt medyczny
KLUCZOWE ZADANIA W 2021 ROKU
•       Przeciwdziałanie skutkom pandemii – dofinansowania placówek;zakupy sprzętu medycznego, karetek pogotowia, środków ochrony osobistej, środków do dezynfekcji; zapewnienie wysokiej jakości usług medycznych,
•       Inwestycje kolejowe – rozwój publicznego transportu; przejmowanie od państwa nieczynnych linii kolejowych; rewitalizacja w celu przewracania na nich ruchu pasażerskiego; dotowanie i organizowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich; rozbudowa oferty przewozowej na liniach komunikacyjnych w województwie; dostawa pierwszych nowoczesnych pojazdów dla KD,
•       Inwestycje drogowe – remonty i budowa dróg; działania planistyczne przy dalszym rozwoju sieci dróg szybkiego ruchu; kontynuacja budowy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia; realizacja 20 inwestycji drogowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
•       Ochrona zdrowia - dotacje udzielone m.in. na finansowanie, bądź współfinansowanie inwestycji; zakupy aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenia; modernizacje, remonty i modernizacje placówek medycznych; utworzenie Pracowni Leku Cytostatycznego w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej; zakup cytobusa oraz sprzętu medycznego i wyposażenia do gabinetów ginekologicznych,
•       Edukacja i nauka – program stypendialny dla kadry medycznej; Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień; projekty dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, w zakresie edukacji włączającej oraz w zakresie kształcenia zawodowego,
•       Programy społeczne ­– m.in. profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień; staże, kursy i praktyki zawodowe oraz programy stypendialne; programy: Dobry start w rzemiośle, Dolnośląskie żłobki II; kampania „Dolny Śląsk bez barier”, Wojewódzki Program „Nestor",
•       Obszary wiejskie i naturalne – podpisywanie umów i wypłata dotacji z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
•       Rolnictwo i ochrona środowiska – m.in. Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego, Program Ochrony Powietrza dla Województwa Dolnośląskiego, Program Ochrony Środowiska przed Hałasem, Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego, działania dotyczące ochrony i scalania gruntów rolnych, gospodarki wodno-ściekowej, stacjonarnego wykorzystania zasobów glebowych i leśnych oraz na rzecz systemu obszarów cennych przyrodniczo,
•       Walka o czyste powietrze – koordynacja programów finansowanych głównie ze środków unijnych, ukierunkowanych na produkcję i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych, wdrażanie strategii niskoemisyjnych, termomodernizację oraz wymianę źródeł ciepła,
•       Dolnośląska polityka rowerowa – liczne spotkania z samorządami i konsultacje społeczne przebiegu Cyklostrady Dolnośląskiej,  aktualizacja „Koncepcji sieci głównych tras rowerowych województwa dolnośląskiego – Dolnośląska Cyklostrada” ,
•       Współpraca z zagranicą – wizyty robocze i studyjne; misje gospodarcze; stałe relacje i kontakty z regionami partnerskiemu Dolnego Śląska; projekt pn. „Going Global – Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza” - wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw, tworzenie możliwości rozwoju międzynarodowej współpracy badawczo-rozwojowe,
•       Kultura – prowadzenie instytucji kultury w tym: teatrów, filharmonii, orkiestry, bibliotek i muzeów; dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich oraz konserwacji zabytków znajdujących się na terenie województw; wspieranie działań związanych z zabezpieczaniem zabytków; wsparcie merytoryczne i organizacyjne dla inicjatyw społecznych związanych z opieką nad zabytkami,
•       Sport – budowa Dolnośląskiego Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej, budowa hali lekkoatletycznej we Wrocławiu; „Poprawa bazy sportowej”  - modernizacja infrastruktury sportowej; przebudowa lub remont istniejących obiektów sportowych; kontynuacja systemu stypendialnego dla najzdolniejszych sportowców oraz nagrody za osiągnięcia sportowe; programy popularyzujące aktywność fizyczną dzieci: „Umiem pływać”, „Płynę dalej” oraz upowszechniające różne dyscypliny sportowe; Dolnośląskie Akademie Sportowe zachęcające do trenowania piłki siatkowej, piłki ręcznej i kolarstwa,
•       Rozwój regionalny – realizacja projektów w ramach Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej/Interreg na Dolnym Śląsku; Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej – w 2021 udzielono dotacji dla 25 gmin; realizacja Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030.

 

Komentarze   

... Permalink8 0 ...
RE: Sprawdź, jak rozwija się Dolny Śląsk. Raport o stanie Województwa dostępny online
Inwestycje drogowe – remonty i budowa dróg; działania planistyczne przy dalszym rozwoju sieci dróg szybkiego ruchu; kontynuacja budowy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia; realizacja 20 inwestycji drogowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,

To chyba nasz powiat omijają te inwestycje :o :lol:
2022-05-11 22:03 Cytować Zgłoś administratorowi
spajker. Permalink7 0 spajker.
RE: Sprawdź, jak rozwija się Dolny Śląsk. Raport o stanie Województwa dostępny online
Cytuję cześ:
Cytuję spajker.:
Cytuję cześ:
Cytuję spajker.:
Cytuję cześ:
Ja pamiętam tylko plandemię którą zamienili na putinowską wojenkę, taki to rozwój... :sad:

kim są pni? ci ktprzy pandemię na wojnę zamieniają?

Chyba leki ci przestały działać matołku :D

oni zamienili wirusa na wojnę jak to się robi? kto to zrobił?
ty czesiu przerabiasz wodę drożdże i cukier na bimber no ale żeby pandemie na wojne przerabiać?
załaduj czesiu widłami przyczepę gnoju to ci mózg przewietrzy.

tak samo jak kiedyś pewien gość zamienił wodę w wino :D ty nie masz na tyle rozumu żeby zrozumieć że nasz rząd to tylko marionetki!!!

ten gość to nawet pepsi coli na coca colę nie przerobił a każdy rząd jest od kogoś zależny. rząd rosji od cara putasa. car putas od swojego zdrowia . zdrowie putasa zależne jest od jego prostaty. a zatem hegemonem rosji jest prostata. reszta to marionetki.
2022-05-11 15:14 Cytować Zgłoś administratorowi
cześ Permalink6 -1 cześ
RE: Sprawdź, jak rozwija się Dolny Śląsk. Raport o stanie Województwa dostępny online
Cytuję spajker.:
Cytuję cześ:
Cytuję spajker.:
Cytuję cześ:
Ja pamiętam tylko plandemię którą zamienili na putinowską wojenkę, taki to rozwój... :sad:

kim są pni? ci ktprzy pandemię na wojnę zamieniają?

Chyba leki ci przestały działać matołku :D

oni zamienili wirusa na wojnę jak to się robi? kto to zrobił?
ty czesiu przerabiasz wodę drożdże i cukier na bimber no ale żeby pandemie na wojne przerabiać?
załaduj czesiu widłami przyczepę gnoju to ci mózg przewietrzy.

tak samo jak kiedyś pewien gość zamienił wodę w wino :D ty nie masz na tyle rozumu żeby zrozumieć że nasz rząd to tylko marionetki!!!
2022-05-11 10:53 Cytować Zgłoś administratorowi
spajker. Permalink5 0 spajker.
RE: Sprawdź, jak rozwija się Dolny Śląsk. Raport o stanie Województwa dostępny online
Cytuję cześ:
Cytuję spajker.:
Cytuję cześ:
Ja pamiętam tylko plandemię którą zamienili na putinowską wojenkę, taki to rozwój... :sad:

kim są pni? ci ktprzy pandemię na wojnę zamieniają?

Chyba leki ci przestały działać matołku :D

oni zamienili wirusa na wojnę jak to się robi? kto to zrobił?
ty czesiu przerabiasz wodę drożdże i cukier na bimber no ale żeby pandemie na wojne przerabiać?
załaduj czesiu widłami przyczepę gnoju to ci mózg przewietrzy.
2022-05-11 10:51 Cytować Zgłoś administratorowi
cześ Permalink4 0 cześ
RE: Sprawdź, jak rozwija się Dolny Śląsk. Raport o stanie Województwa dostępny online
Cytuję spajker.:
Cytuję cześ:
Ja pamiętam tylko plandemię którą zamienili na putinowską wojenkę, taki to rozwój... :sad:

kim są pni? ci ktprzy pandemię na wojnę zamieniają?

Chyba leki ci przestały działać matołku :D
2022-05-11 09:05 Cytować Zgłoś administratorowi
spajker. Permalink3 0 spajker.
RE: Sprawdź, jak rozwija się Dolny Śląsk. Raport o stanie Województwa dostępny online
Cytuję cześ:
Ja pamiętam tylko plandemię którą zamienili na putinowską wojenkę, taki to rozwój... :sad:

kim są pni? ci ktprzy pandemię na wojnę zamieniają?
2022-05-11 08:54 Cytować Zgłoś administratorowi
Leslie Permalink2 0 Leslie
Słowo Regionu - Sprawdź, jak rozwija się Dolny Śląsk. Raport o stanie Województwa dostępny online
My brother suggested I might like this blog.
He was totally right. This post truly made my day. You can not imagine simply
how much time I had spent for this information! Thanks!

my blog post - Get Idea About Your Bit
2022-05-11 08:36 Cytować Zgłoś administratorowi
cześ Permalink1 0 cześ
RE: Sprawdź, jak rozwija się Dolny Śląsk. Raport o stanie Województwa dostępny online
Ja pamiętam tylko plandemię którą zamienili na putinowską wojenkę, taki to rozwój... :sad:
2022-05-10 14:10 Cytować Zgłoś administratorowi
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.