Samorząd województwa inwestuje w zdrowie mieszkańców regionu. W Lubinie powstaje Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego, czyli pierwszy w całym kraju obiekt zapewniający kompleksową opiekę oraz leczenie dzieci i młodzieży na wszystkich trzech poziomach referencyjności. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy uzyskał dofinansowanie na przebudowę części pomieszczeń i ich adaptacji do potrzeb oddziału zakaźnego. Natomiast pacjenci Wojewódzkiego Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Bolesławcu mogą już korzystać z nowej świetlicy oraz boiska zewnętrznego z siłownią.

Budowa Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego w Lubinie zaplanowana jest na ok. 2,5 roku, a jego koszt przekracza 106 milionów złotych. Samorząd województwa prowadzi starania o umieszczenie tej inwestycji na liście projektów, które będą dofinansowane przez program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027.
- W ubiegłym roku, dzięki porozumieniu z samorządem Lubina, zainicjowaliśmy powstanie dwóch ważnych inwestycji w zdrowie Dolnoślązaków. Z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszego regionu w Lubinie w sercu Zagłębia Miedziowego powstanie Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Jednocześnie jednostka Pogotowia Ratunkowego w Legnicy zyska wkrótce nowoczesną podstację w Lubinie. Do opieki medycznej w regionie podchodzimy w sposób kompleksowy, chcąc zapewnić najlepszy jej standard dla wszystkich Dolnoślązaków – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.
Inwestycja podzielona jest na etapy. Pierwszy z nich potrwa około roku i obejmie powstanie pierwszego i drugiego poziomu referencyjności. Na I poziomie referencyjnym znajduje się Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, czyli pierwsze miejsce kontaktu pacjenta z systemem, gdzie odbywa się diagnoza zgłaszanego problemu.
II poziom referencyjny zajmie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, w skład którego wchodzi Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży. Te instytucje dedykowane są pacjentom wymagającym diagnozy lekarza psychiatry, specjalistycznych oddziaływań psychologicznych i psychoterapeutycznych lub zintensyfikowanego leczenia w formie oddziału dziennego.
Na ostatnim, III poziomie referencyjnym, znajdzie się Ośrodek Wysokospecjalistycznej Całodobowej Opieki Psychiatrycznej, mający w swojej strukturze Izbę Przyjęć oraz Oddział Całodobowy Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży. Będzie on przeznaczony dla pacjentów w stanach nagłych, wymagających całodobowej opieki oraz specjalistycznej diagnozy lub farmakoterapii.Legnicki szpital otrzymał 5 mln zł na rozwój opieki w zakresie chorób zakaźnych. Fot. WSS w Legnicy
Pacjent leczony w warunkach oddziału dziennego lub całodobowego będzie miał zapewnioną możliwość realizacji obowiązku szkolnego.
5 milionów złotych na opiekę w zakresie chorób zakaźnych
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy uzyskał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 5 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Środki zostaną przeznaczone na rozwój skoordynowanej opieki w zakresie chorób zakaźnych. Inwestycja ma powstać do końca przyszłego roku.
- Czas pandemii pokazał jak niebezpieczne mogą być choroby zakaźne. Dlatego też chcemy rozwijać i inwestować w skoordynowaną opiekę w zakresie chorób zakaźnych – mówi Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.
Projekt polega na przebudowie pomieszczeń pawilonu nr 3 szpitala, w celu ich adaptacji do potrzeb oddziału zakaźnego oraz obiektu z wydzieloną izbą przyjęć i podjazdem dla karetek. Urządzone zostaną sale chorych dla 15 pacjentów wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, organizacją odrębnego wejścia, wykonania wentylacji i instalacji gazów medycznych.W oficjalnym otwarciu świetlicy w bolesławieckim szpitalu uczestniczyli marszałek Cezary Przybylski i wicemarszałek Marcin Krzyżanowski
Dzięki realizacji inwestycji legnicki szpital zabezpieczy miejsca covidowe dla chorych, jeśli wystąpi w przyszłości taka konieczność. Zgodnie z mapą potrzeb zdrowotnych oraz trendami w nowoczesnej medycynie zorganizowane zostanie kompleksowe leczenie i opieka nad pacjentami z chorobami zakaźnymi w skoordynowany sposób. Istniejąca poradnia chorób zakaźnych zostanie uzupełniona o leczenie stacjonarne, a także rehabilitację stacjonarną oraz ambulatoryjną.
W minionych latach obserwujemy znaczący wzrost liczby zachorowań na choroby infekcyjne szczególnie takie jak odkleszczowe zapalenie mózgu, wirusowe zapalenie wątroby, ospa i schorzenia grypopodobne. Nowoczesna medycyna musi być przygotowana na zagrożenia związane z epidemiami.
Inwestycje w szpitalu w Bolesławcu
Pacjenci Wojewódzkiego Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Bolesławcu mogą już korzystać z nowej świetlicy mieszczącej się placówce. Pomieszczenie będzie służyło do prowadzenia specjalnych terapii, a jego utworzenie było możliwe dzięki rządowemu programowi, przy wsparciu finansowym samorządu województwa.
W nowej świetlicy działać będą specjalne pracownie terapii zajęciowej – pracownia ceramiczna, artystyczna, kulinarna, wokalna, teatralna oraz przestrzeń do biblioterapii, a także część telewizyjna oraz strefa służąca do gier i zabaw. W tym miejscu pacjenci będą spędzać czas wolny rozwijając na przykład swoje talenty, co z kolei w sposób pozytywny może wpłynąć na jakość ich leczenia.
Niedawno w bolesławieckim szpitalu utworzono też zewnętrzne boisko sportowe z siłownią, poprawiona została również funkcjonalność placówki pod kątem bezpieczeństwa epidemiologicznego. Zrealizowanie wszystkich zadań możliwe było dzięki rządowemu programowi „Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2”.
Celem zrealizowanych inwestycji jest przede wszystkim poprawa jakości pomocy udzielanej dzieciom i młodzieży, których stan zdrowia psychicznego uległ pogorszeniu w związku z epidemią i wprowadzonymi obostrzeniami oraz zmianami społecznymi.
- Odpowiedzialność ustawową za stan bazy jednostek ochrony zdrowia ciąży na organie prowadzącym, czyli samorządzie Województwa! Dlatego Dolny Śląsk od wielu lat przeznacza bardzo duże środki na poprawę jakości obsługi mieszkańców regionu w zakresie opieki medycznej. Szczególnie staramy się poprawić bazę medyczną w opiece psychiatrycznej, w której braki i potrzeby są widoczne – mówi Aleksander Marek Skorupa, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
Koszt wszystkich zadań wyniósł niemal 1,5 mln złotych. Znaczną część projektu szpital sfinansował dzięki wsparciu z Ministerstwa Zdrowia w wysokości ponad 1,2 mln złotych. Ponad 200 tysięcy złotych wyniosła z kolei dotacja z budżetu województwa.
W ciągu ostatnich 4 lat placówka otrzymała wsparcie finansowe przekraczające 6,3 miliona złotych, z których 4,3 miliona złotych pochodziło z budżetu województwa dolnośląskiego.

Komentarze   

spajker. Permalink1 +1 spajker.
RE: Na Dolnym Śląsku trwają bardzo ważne inwestycje w ochronę zdrowia
"Zgodnie z mapą potrzeb zdrowotnych oraz trendami w nowoczesnej medycynie zorganizowane zostanie...."
mapa potrzeb zdrowotnych jest taka że medycyna dobrze funkcjonuje w zagłębiu miedziowym i w zagłębiu węglowym. nowoczesny trend w medycynie jest taki że idzie ona w kierunku pieniądza. nowoczesny trend w medycynie dobrze wie że medycyna w gminach biednych bez hut miedzi i bez kopalń jest zbędna bo ludzie tam nie chorują. szpital psychiatryczny w lubinie jest konieczny bo ludziom tam psychicznie odwala z nadmiaru pieniędzy.
nowoczesny trend w medycynie postawił obok strzelińskiego szpitala biedronkę aby ludzie mogli małpkami skuć pałę i zapomnieć i o chorobie i o leczeniu.
wiedza sąsiedzi kto na miedzi siedzi.
ten marszałek wstydu nie ma.
2022-11-09 01:13 Cytować Zgłoś administratorowi
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.