Goście uważnie przysłuchiwali się obradom Rady Gminy KondratowiceZnane są już stawki opłat za metr sześcienny wody oraz ścieków, jakie ponosić będą mieszkańcy gminy Kondratowice. Wiemy też, ile na terenie gminy będzie można postawić turbin wiatrowych, a także, że w czerwcu odbędzie się duża impreza promująca gminę i nie rujnująca jej budżetu.

Radni rozpoczęli od przyjęcia uchwały wyrażającej zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy Kondratowice środków na fundusz sołecki. Jak podkreślił wójt Wojciech Bochnak, dzięki tej uchwale fundusz będzie stały i nie trzeba będzie co roku ustalać jego formuły.
Następnie rada przyjęła uchwałę dotyczącą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gołostowic. Przeważa zabudowa mieszkaniowa, przewidziano także teren pod nowe działki budowlane.
Kolejna uchwała dotyczyła zmian w budżecie gminy na 2015 rok. Zmiany te wynikają m.in. z otrzymania zwrotów unijnych, zmniejszenia subwencji oświatowej czy organizacji ogólnopolskiej imprezy sportowej.
Rada Gminy poparła Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2015 rok. Na terenie gminy Kondratowice działa 20 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym 12 ze wszystkimi rodzajami alkoholu. Zmiana w stosunku do roku poprzedniego dotyczy diet członków Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, które są ustalane w oparciu o minimalne wynagrodzenie. Diety zostały obniżone, dla członka komisji z 8% do 5%, natomiast dla przewodniczącego z 24% do 15%.
Na sesji uchwalono szczegółowe warunki przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze, także specjalistyczne. W gminie zwiększyło się zapotrzebowanie na tego typu usługi, pojawiła się więc potrzeba usystematyzowania zakresu działań opiekuna. Przyjęta uchwała precyzyjnie określa czynności wchodzące w zakres obowiązków opiekuna. Usługi opiekuńcze przyznawane są nieodpłatnie, jeśli dochód przypadający na jednego członka rodziny nie przekracza dla osób samotnych 542zł, dla rodziny – 456zł. Wraz ze wzrostem kwoty przypadającej na 1 członka gospodarstwa domowego zwiększa się procentowy udział partycypacji w kosztach opieki. Po przekroczeniu 400% wyznaczonych kwot usługobiorca ponosi 100% kosztów związanych z wynagrodzeniem opiekunki. Natomiast stawka za godzinę usługi opiekuńczej stanowi 1,5% kwoty najniższej emerytury (aktualnie - 13,20zł).

Cena za wodę i ścieki
Radni przyjęli uchwały określające stawkę za pobór wody na poziomie 4,15zł/m3 (ostateczny koszt, jaki poniesie mieszkaniec po dopłatach ze strony gminy), za odbiór ścieków na poziomie 7,72zł/m3 (dla mieszkańców nie ponoszących dodatkowych kosztów – Kondratowice, Prusy) oraz 7,47zł/m3 (dla mieszkańców ponoszących dodatkowe koszty energii elektrycznej). Stawki obowiązują w okresie od 1 maja 2015 do 30 kwietnia 2016. Radni i sołtysi wyrazili niepokój związany z funkcjonowaniem ZUK’u w Kondratowicach i ciągłą potrzebą jego dokapitalizowania, a także obawę o marnowanie pieniędzy na stację uzdatniania wody w Prusach. - Żadne pieniądze nie zostały zmarnowane. Stacja uzdatniania wody nie jest czynna od ok 10 lat. Staraliśmy się ją uruchomić. Podpisaliśmy tzw. umowę rezultatu. Nie zapłaciliśmy ani złotówki, ponieważ woda nie uzyskała wymaganych (przepisami prawa) parametrów. Na dzień dzisiejszy planujemy możliwość sprzedaży wody ze stacji uzdatniania w Prusach wyłącznie dla celów rolniczych lub przemysłowych. Natomiast w minionym roku ZUK odrobił ok 40 tys zł strat. Mam nadzieję, że w perspektywie kilku lat, przy uruchamianiu oczyszczalni ścieków, nie rozbudowywaniu administracji, niezatrudnianiu nowych pracowników, będziemy mogli odrobić straty - powiedział wójt Wojciech Bochnak.
Przyjęta została uchwała w sprawie określenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie pozwolenia na prowadzenie prawidłowej działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, a także uchwała dotycząca sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowania, dostosowana do warunków w gminie. Od właścicieli nieruchomości, za opłatą gmina, w ramach świadczonej usługi, będzie odbierać odpady komunalne w każdej ilości, poza odpadami budowlanymi i z rozbiórek budowy. Odpady mieszane będą odbierane raz w miesiącu, natomiast w przypadku większej ilości odpadów, właściciel nieruchomości zobowiązany jest zgłosić gminie konieczność dodatkowego odbioru. Śmietniki oraz worki należy ustawiać przed wejściem na teren nieruchomości. Firma odbierająca odpadki ma obowiązek dokonywać skutecznej dezynfekcji pojemników.

Fundusz sołecki – kość niezgody?
Na sesji zabrała głos sołtys Maleszowa Katarzyna Olędzka, stwierdzając, że większość środków z funduszów sołeckich powinna być przekazywana na inwestycje, a nie „przejadana”. Do tej wypowiedzi odniósł się przewodniczący Tadeusz Woszczak:
- Decyzja o wykorzystaniu funduszu sołeckiego należy do sołectwa. Co nie jest zabronione, jest dozwolone.
Z kolei radna Maria Karakow dodała:
- Fundusz sołecki jest ogromnym dobrodziejstwem. Umożliwia równomierny rozwój gminy. Uważam jednak, że powinniśmy ustalić pewne progi, ograniczające wykorzystania funduszu (inwestycje kontra imprezy).
Wójt Wojciech Bochnak poinformował, iż z raportu środowiskowego wynika, że na terenie gminy Kondratowice będzie mogło powstać 9 turbin wiatrowych.
Wójt spotkał się z prezesem i dyrektorem lokalnej grupy działania Gromnik, na którym potwierdził, że gmina Kondratowice zaplanowała w budżecie środki na składki.
Wojciech Bochnak opowiedział także o planowanej dużej sportowej imprezie – Mistrzostwach Polski w kolarstwie szosowym. Wyścig będzie trwał cały dzień. Droga Karczyn – Strzelin będzie całkowicie nieprzejezdna.
- Myślę, że jest to mała cena za promocję, jaką przy okazji otrzymamy – podkreślił wójt.

Komentarze   

belfer Permalink3 +4 belfer
Wielka litera
Wielką literą piszemy:
nazwy geograficzne, czyli nazwy kontynentów, części świata, krajów, starożytnych państw, regionów, prowincji, stanów, miast, wsi, dzielnic i osiedli.
2015-04-23 06:46 Cytować Zgłoś administratorowi
wójtek Permalink2 +8 wójtek
RE: 9 wiatraków w gminie kondratowice
Wójt jak zawsze będzie promował siebie.
2015-04-22 11:41 Cytować Zgłoś administratorowi
vici Permalink1 +6 vici
RE: 9 wiatraków w gminie kondratowice
Ciekawe co w czasie kolarskiej imprezy zamierza wypromować wójt? A ile z tej tzw. promocji zapamięta i zdąży obejrzeć cuda wójta kibic z Polski? Głupota, głupota i jeszcze raz głupota. Chodniki za wsiach by pobudował i poprawił.
2015-04-22 09:35 Cytować Zgłoś administratorowi
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.