Rada Gminy Kondratowice zatwierdziła zmiany w budżecie gminy wynikające ze zmian w rozdysponowaniu funduszy sołeckichProblemy ze skazanymi, język migowy, dofinansowania, SPA i nowe sołectwo - to tylko niektóre z tematów podjętych na ostatniej sesji Rady Gminy Kondratowice. Rozmowy musiały być przerywane specjalnym dzwonkiem, który wzywał zebranych do ciszy.

Radni rozpoczęli od przyjęcia uchwały zmieniającej budżet gminy Kondratowice na 2015 rok. Zmiany wynikają głownie z wystosowanych na zebraniach wiejskich wniosków dotyczących rozdysponowania funduszy sołeckich. Ponadto budżet przewiduje środki na szkolenie w zakresie języka migowego (100% dofinansowanie z PUP). Jak podkreślił wójt Wojciech Bochnak:
- Są w naszej gminie osoby niedosłyszące i głuche. Jest więc potrzeba, by pracownicy urzędu i GOPS-u, kontaktujące się z tymi mieszkańcami, potrafili posługiwać się językiem migowym.Katarzyna Olędzka zainterweniowała w sprawie zabezpieczenia, oznaczenia i ogrodzenia pomników przyrody
Kolejną wiadomością jest utrzymanie stawki za odbiór śmieci na tym samym Sołtys Janina Wnuczek retorycznie pytała - Co trzeba zrobić, aby Sadowice były wioską a nie przysiółkiempoziomie (co najmniej do końca roku). Mimo iż wyłoniona w wyniku przetargu oferta jest o ok 10% wyższa niż w ubiegłym roku, gmina podjęła się ścisłej kontroli rzetelności deklaracji składanych przez mieszkańców. W wyniku tych działań dochodzą nowe deklaracje i ściągane są zaległości a podwyżki nie są konieczne.
W późniejszej części sesji wójt odniósł się do tego tematu:
- Uprzejmi sąsiedzi donoszą, że mieszkaniec, który deklarował segregację śmieci, wcale tego nie robi, a my tę informację weryfikujemy.
Na zarzuty z sali, że to przecież donosicielstwo, Wojciech Bochnak odparł, iż to zdecydowanie postawa obywatelska, a nie donosicielska.
Budżet przewiduje także m.in. dofinansowanie remontu świetlicy w Gołostowicach (odwodnienie budynku) oraz środki na proporcjonalną partycypację (w stosunku do ilości mieszkańców gminy) w kosztach utworzenia planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego (dofinansowanie dla powiatu).Projekty uchwa przedstawiał wójt Wojciech Bochnak
Następnie rada przyjęła uchwałę dotyczącą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Księginic Wielkich. Przystąpienie do zmian w planie odbywa się na wniosek kilku mieszkańców, szczególnie rolników, oraz spółki działającej w Księginicach, którzy poniosą koszty zmiany. Zastrzeżenia wojewódzkiego konserwatora zabytków utrudniają prace inwestycyjne. Gmina także dokona zmian na swoich działkach – przewiduje się budowę świetlicy wiejskiej w budynku po siedzibie OSP. Sama zmiana potrwa kilkanaście miesięcy, jednak nie ma żadnej gwarancji, że konserwator wyrazi na to zgodę.
Kolejna przyjęta uchwała dotyczyła zniesienia statusu pomnika przyrody dla wywróconego dębu szypułkowego, który rósł w Prusach przy drodze polnej między zabudowaniami dawnego PGR a szosą do Maleszowa.
Radni w trybie pilnym przyjęli zmianę uchwały w sprawie podziału sołectwa Kowalskie-Żelowice. Uchwała wymagała korekty, a tryb pilny wynikał z niewstrzymywania zatwierdzonego przez mieszkańców podziału.
Godziny społeczneRadni rozpoczęli od przyjęcia uchwały zmieniającej budżet gminy Kondratowice na 2015 rok
Rada Gminy poparła plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2015 rok. Plan dotyczy kadry ZSP w Prusach oraz przedszkola w Górce Sobockiej i przewidziane jest na niego 20 200zł. Ponad 90% tej kwoty otrzymają na dokształcenie nauczyciele ze szkoły w Prusach.
Wójt poinformował zebranych, że od 1 lipca wchodzi w życie zmiana prawna, na podstawie której za drobne przestępstwa sądy nie będą kierowały skazanych do więzienia, ale będą zezwalać na odpracowanie kary w ramach tzw. godzin pracy społecznej. Wojciech Bochnak przewiduje 4-krotny wzrost tego typu osób na terenie gminy (aktualnie pracują 3).
- Oczywiście, że to będzie uciążliwe ale to jest nasza praca społeczna – wójt skierował słowa do sołtysów zgromadzonych na sali w urzędzie gminy,
- Będziemy nadzorować wykonanie tych prac. Jednak nie obawiałbym się tego. Wypracowanie dobrego modelu z tymi ludźmi, może się okazać korzystne dla naszego społeczeństwa. Mówię o tym wcześniej, żebyśmy się do tego dobrze przygotowali. Ubezpieczenie skazanych będzie leżało po stronie sądu, a gminy nie mogą odmówić przyjęcia tych pracowników.
Najprawdopodobniej tego typu wyroki wejdą w życie najwcześniej w grudniu i nie będą już zapadały wyroki w zawieszeniu.
Wojciech Bochnak usprawiedliwił wstrzymanie budowy chodnika w Prusach. Prace zostały wstrzymane ze względu na budowę przyłączy kanalizacyjnych. W Kondratowicach wszystkie budynki wielorodzinne są już podłączone do kanalizacji. Oczyszczalnie działa, a mieszkańcy dostali już pierwsze faktury za odbiór ścieków.Sołtys Czerwieńca Ludwik Białkowski zwrócił się do wójta z prośbą o wywieszenie pism na tablicach w wiosce

SPA w Lipowej?
Wójt spotkał się z inwestorem z Lipowej, który potwierdził, że w czerwcu powinien przystąpić do prac budowlanych (przewidywana ich długość to 18 miesięcy). Realizacją tej inwestycji będzie zajmowała się jedna z największych firm budowlanych w
Radny Wiesław Kasprzyszak wystąpił z wnioskiem o rozmowę ze sprawcami zanieczyszczeń w pobliżu drogi w okolicy miejsca jego zamieszkania Polsce.
Odbywa się wykaszanie poboczy dróg gminnych, a Sołectwo Lipowa-Sadowice (31 mieszkańców na 33) wystąpiło z wnioskiem o podział. Mieszkańcy miejscowości Lipowej chcą się wyodrębnić. Na 12 czerwca zostało zwołane zebranie wiejskie, podczas którego mieszkańcy obu wiosek zdecydują w głosowaniu o dalszym losie sołectwa. Sołtys Janina Wnuczek retorycznie pytała:
- Co trzeba zrobić, aby Sadowice były wioską, a nie przysiółkiem? Jeśli taka jest wola mieszkańców, nie mam nic przeciwko temu.
Sołtys Czerwieńca Ludwik Białkowski zwrócił się do wójta z prośbą o wywieszenie pism na tablicach w wiosce, przypominających o obowiązku wykaszania terenu wokół własnej posesji oraz interwencji w sprawie wywozu popiołu zgromadzonego podczas kwietniowego - majowego palenia w kotłach przez dogrzewających się mieszkańców.
Katarzyna Olędzka interweniowała w sprawie zabezpieczenia, oznaczenia i ogrodzenia pomników przyrody, natomiast. Radny Wiesław Kasprzyszak wystąpił z wnioskiem o rozmowę ze sprawcami zanieczyszczeń w pobliżu drogi w okolicy miejsca jego zamieszkania i ewentualne postawienie w odpowiednim miejscu szlabanu utrudniającego wtargnięcie imprezującym i niesprzątającym po sobie.

 

 

Komentarze   

filarowa Permalink1 +2 filarowa
KONIEC PO
W TEJ RADZIE POWINNI ZAŚIADAĆ LUDZIE WYKSZTAŁCENI A NIE TACY TUM,,,
2015-06-13 15:07 Cytować Zgłoś administratorowi
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.