- Ja poległem na dietach - przyznał radny Tadeusz WoszczakRadni Rady Gminy Kondratowice jednogłośnie przyjęli zaproponowany przez wójta Wojciecha Bochnaka projekt budżetu na 2016 rok. Zgody wystarczyło tylko, albo aż, na tyle. Część pozauchwałodawcza sesji budżetowej potwierdziła bowiem, że radni wyraźnie się podzielili.
22 grudnia, tydzień po sesji nadzwyczajnej, na której radni odwołali przewodniczącego Tadeusza Woszczaka, odbyła się sesja budżetowa Rady Gminy Kondratowice. Mimo iż nie panuje wśród nich pełna zgoda, najważniejszy punkt obrad – projekt budżetu na 2016 rok – zaakceptowali jednomyślnie.
Z kolei zapowiadany wybór drugiego wiceprzewodniczącego został przeniesiony na kolejne (już w 2016 roku) obrady.
Sesja rozpoczęła się uroczystym podziękowaniem dla radnego Tadeusz Woszczaka. Za pełnienie funkcji przewodniczącego podziękował radnemu wójt Wojciech Bochnak, obecna przewodnicząca Maria Karakow oraz radny Czesław Grzelka.
- 15 grudnia 2015 roku będzie pamiętną datą dla naszej lokalnej społeczności – podkreślił radny Grzelka. - Tego dnia z funkcji przewodniczącego odwołano naszego kolegę.
Radny Henryk Jasion zrezygnował z członkostwa w Komisji Rolnictwa i zgłosił akces do Komisji Rewizyjnej, co radni zatwierdzili podejmując właściwe uchwały.
Jednogłośnie przyjęty projekt budżetu gminy na 2016 uzyskał pozytywną opinię RIO. Projekt uwzględnił autopoprawki radnych.
Autopoprawki
1. Wprowadzenie stałych diet dla sołtysów, bez względu na ich obecność na sesji. Środki mają pochodzić ze zmniejszenia dotacji dla klubów sportowych (10 tys. zł), rezygnacji z remontu drogi w Czerwieńcu (7 tys. zł) oraz zmniejszenia diet radnych (5 tys. zł)
2. 15 tys. zł na czyszczenie rowów (5 tys. dla Podgaja)
3. 5 tys. zł na remont drogi w Żelowicach. Środki pozyskane ze zmniejszenia o 3 tys. zł przeznaczonych na zakup drzew i krzewów do nasadzeń uzupełniających oraz zmniejszenia o 2 tys. zł środków przeznaczonych na zakup rur do kanalizacji burzowej przy budynku OSP w Prusach
4. Zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za sprawy z dziedziny budownictwa
5. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej funkcjonowania stawów przeciwpożarowych na terenie gminy (sfinansowane ze środków w ramach utrzymania stawów)
6. 10 tys. na dofinansowanie do zakupu pojazdu dla służby drogowej policyjnej (zwiększona kontrola ciężarówek poruszających się po terenie gminy)

Radny Tadeusz Woszczak wniósł jeszcze jedną autopoprawkę. Zaproponował przeniesienie 15 tys. zł z kwoty przeznaczonej na diety radnych na zakup samobieżnej spalinowej kosiarki dla szkoły w Prusach. Rada i tę autopoprawkę przyjęła.
Następnie wójt odczytał obszerną listę planowanych dochodów oraz wydatków gminy. Dochody gminy wynoszą 14 205 tys. zł (w tym dochody bieżące 13 886 tys. zł, natomiast dochody majątkowe 319 tys. zł). Wydatki gminy wynoszą 13 854 tys. zł.
Na zadania jednostek pomocniczych gminy przewidziano 279 tys. zł. Jest to kwota stanowiąca fundusz sołecki.
- Najtrudniejszym tematem zawsze są dochody – podkreślił, omawiając budżet, Wojciech Bochnak. - Gdy ich nie ma, nie ma także wydatków. Niska stawka za kwintal żyta spowodowała zmniejszenie podatku rolnego. Konsekwencją jest zmniejszenie budżetu gminy Kondratowice o 250 tys. zł (w stosunku do roku 2013). Dochody w ciągu roku także mogą ulec zmianie. Rząd przygotowuje dwie ustawy, które mogą spowodować obniżenie dochodów samorządów.
Wójt podkreślił, że wycofanie obowiązku szkolnego dla 6-latków spowoduje zmniejszenie subwencji o 4000 zł (na jedno dziecko), które zamiast trafić do I klasy pozostanie w przedszkolu.
- Druga ustawa, uważam, że jeszcze bardziej niebezpieczna dla samorządów, choć korzystna dla społeczeństwa, dotyczy podniesienia wolnej kwoty dochodowej – zwrócił uwagę Bochnak. - Spowoduje to spadek podatku dochodowego od osób fizycznych, który otrzymuje gmina. Mam nadzieję, że parlament pójdzie po rozum do głowy i zrekompensuje to w wyższej stawce PIT i CIT. Jeśli nie, to będziemy mieli w budżecie gminy o ok. 300 tys. zł mniej.
Przyszłoroczny budżet gminy Kondratowice przewiduje zadania związane z badaniami zapylenia, drgań oraz hałasu w Górce Sobockiej i Gołostowicach.
Z kolei wprowadzenie rządowego programu „Rodzina 500 plus”, którego prowadzenie powierza się GOPS, będzie wymuszało kolejne zmiany budżetu. Weryfikacja ostatecznej kwoty, jaką będą pokrywały gminy wyjaśni się najprawdopodobniej w połowie 2016 roku.

Diety
Część sesji pn. zapytania i wolne wnioski obfitowała w żarliwe wymiany zdań. Zaczęło się od wymienienia przez radnego Woszczaka nazwisk Kasprzyszaka oraz Krawczyszyna, jako osób, które były przeciwko wprowadzeniu zmian w dietach radnych. Zwrócił się także do przewodniczącej
- Ja poległem na dietach. Proponuję, by pani w jak najkrótszym czasie zwołała posiedzenie, na którym ustalimy stałe diety, bez względu na ilość posiedzeń komisji w ciągu miesiąca. Obiecuję panią w tym działaniu wesprzeć.
Przewodnicząca Maria Karakow zadeklarowała, że jej priorytetem będą czynności związane z ustaleniem regulaminu prac rady gminy.
Radny Kasprzyszak bronił swojego zdania i stwierdził, że zakup kosiarek odbywa się zwykle ze środków z funduszu sołeckiego, dlatego był przeciw przeznaczeniu środków z puli diet radnych na zakup kosiarki dla Prus.
- Jeśli chodzi o diety, to chciałem wprowadzić ryczałt – ripostował radny. - To pan był przeciw.
Radny Woszczak przyznał, że tzw. powyborcza opozycja była za obniżeniem diet radnych. Poprosił nawet o przygotowanie w tej sprawie projektu.
- Pan chciał 170 tys. podzielić równo na wszystkich radnych – zwrócił się do radnego Kasprzyszaka, radny Woszczak. - Ja chciałem natomiast zmniejszyć tę pulę.
Na kolejne zarzuty radnego Kasprzyszaka wobec radnego Woszczaka, który jego zdaniem wcześniej wyrażał inną niż dziś opinię, radny Woszczak odpowiedział.
- Proszę pana, tylko krowa nie zmienia zdania, a ja nią nie jestem.
Głos zabrał mieszkaniec gminy Kondratowice Henryk Gracz, który poprosił, by upublicznić diety radnych. Otrzymał informację, że na stronach BIP zamieszczane są ich zeznania podatkowe. Dodał:
- Radny Krawczyszyn sprawdza obecność pracowników urzędu. Chodzi po biurach. Mówi, kogo wyrzuci z pracy. Opowiada niestworzone rzeczy. Że wygrał bitwę, ale wygra i wojnę.
Henryk Gracz zapytał wójta, czy nie uważa, że radny wchodzi w jego kompetencje.
Wojciech Bochnak poprosił o niezaostrzanie dyskusji. Uzupełnił, że urząd jest otwarty dla każdego i każdy ma prawo mieć swoje zdanie.
Sołtys Czerwieńca Ludwik Białkowski zapytał wójta, dlaczego wciąż powraca temat zbiorników przeciwpożarowych. Uważa, że ich ewentualne zasypanie generuje ogromne koszty. Mało tego, większość z nich połączona jest z okolicą jeszcze poniemieckim systemem drenarskim i prędzej czy później jakiś problem się pojawi.
Wójt poinformował, że fachowiec opracuje właściwą dokumentację tych zbiorników. Wyznaczy zbiorniki, które będą mogły być zasypane.
Sesja zakończyła się przedświąteczną i noworoczną wymianą życzeń.
Komentarze   

Krowa Permalink6 +19 Krowa
Muuuuuuu Muuuuuuuu
Cytuję wyborca:
Woszczak na wójta !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Co tam na Wójta, na Wojewodę ;-) , sołtysa Warszawy :cry: a na niech tam na , Prezydęta, :lol: zwołajmy konklawe o i ogłośmy go Pierwszym Biskupem Kondratowic na stolycy Tadeuszowej :-)
2016-01-25 17:26 Cytować Zgłoś administratorowi
obserwatorka Permalink5 -6 obserwatorka
RE: „Tylko krowa nie zmienia zdania”
Wyborcy mają prawo wiedzieć ile zarabiają radni,zresztą UG publikuje ich zeznania podatkowe. Pan Woszczak ma rację a ludzie chcą takie rzeczy wiedzieć
2016-01-23 11:18 Cytować Zgłoś administratorowi
uczestnik Permalink4 +11 uczestnik
RE: „Tylko krowa nie zmienia zdania”
SZANOWNI radni nie bujcie się mieć własne zdania bo to Wy za wszystko odpowiadacie Wy jesteście radą nie dajcie sie sterować jednej osobie to ta osoba zależy od Was a nie Wy od niej, czy o taka gminę my walczymy czy taiej przyszłości chcemy dla naszych dzieci, wiatraki i inne , które po latach przyniosą skutki swoich działań naszym dzieciom i wnukom czy tego chcemy. W Jordanowie mała grupka mieszkańcóws i radnych nie pozwoliła na niszczące krajobraz i zdrowie wiatraki oni się nie bali bo mieli świadomośc że za wszystko odpowiadali wyjdźcie z ukrycia i miejscie odwagę jedna osoba nie może sterować wszystkim macie swoją wartość macie swoje zdanie co Po was pozostanie ?????????????????????
2016-01-18 23:35 Cytować Zgłoś administratorowi
sokół Permalink3 -9 sokół
RE: „Tylko krowa nie zmienia zdania”
Cytuję wyborca:
Woszczak na wójta !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ten facet przynajmniej mówi prawdę a nie chowa się za plecami radnych, którzy dają się sterować
2016-01-18 00:09 Cytować Zgłoś administratorowi
wyborca Permalink2 -6 wyborca
RE: „Tylko krowa nie zmienia zdania”
Woszczak na wójta !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2016-01-17 21:23 Cytować Zgłoś administratorowi
obserwator Permalink1 -4 obserwator
RE: „Tylko krowa nie zmienia zdania”
widać że dawny przewodniczący to człowiek o wysokim ilorazie inteligencji
2016-01-17 21:21 Cytować Zgłoś administratorowi
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.