We wtorek, 28 listopada, odbyła się LV sesja Rady Gminy Borów. Radni nie tylko uchwalili nowe stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na 2024 rok, ale także przyjęli uchwały, dotyczące miejscowości na terenie gminy.

Na początek radni zadecydowali o sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsiach Piotrków Borowski i Ludów Śląski. Przystąpili też do uchwalenia wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę rodzaju miejscowości Uniszów z przysiółka wsi Zielenice na kolonię.
Radni przyjęli również dwie uchwały, dotyczące wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zniesienie urzędowych nazw miejscowości Niedanów, przysiółka wsi Głownin, i Jeziorno, przysiółka wsi Siemianów. Nazwy te nie są stosowane przez organy administracyjne w oznaczeniach drogowych, ewidencji ludności, gruntów i budynków, co może spowodować problemy w rejestrach i systemach informatycznych.
Następnie rada podjęła uchwałę, dotyczącą udzielenia dotacji celowej przez gminę Borów Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadań w zakresie organizowania kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku linii kolejowej nr 276 Wrocław Główny – Strzelin – Ziębicie. Kwota dotacji to 63 308,78 zł.
Kolejnymi punktami obrad było uchwalenie przez Radę Gminy Borów stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku oraz stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących na terenie gminy od przyszłego roku.
Podatki od środków transportowych będą wyglądać następująco: od pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 t do 5,5 włącznie – 410 zł, powyżej 5,5 t do 9 t włącznie – 608 zł, powyżej 9 t do poniżej 12 t – 834 zł, od ciągników siodłowych i balastowych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 t do poniżej 12 t – 834 zł, od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają od 7 t poniżej 12 t – 550 zł, od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy mniejszej niż 22 miejsca – 750 zł, równej lub wyższej niż 22 miejsca – 890 zł. Zwolnione z podatku od środków transportowych są środki transportowe wykorzystywane wyłącznie do celu przewożenia dzieci i młodzieży do szkół i placówek oświatowo-wychowawczych na terenie gminy Borów.

Cały artykuł na ten temat zamieściliśmy w 50 (1188) wydaniu papierowym Słowa Regionu. Materiał ten, w całości, przeczytasz  również na portalu egazety.pleprasa.pl, a także e-kiosk.pl

UWAGA!

Gdy liczba negatywnych głosów na dany komentarz osiągnie 15, zostanie on automatycznie ukryty, niemniej pokazywać się będzie przy nim opcja "kliknij, aby wyświetlić". Kiedy jednak dany komentarz osiągnie 20 negatywnych głosów, zostanie automatycznie wycofany z publikacji na stronie i już nikt nie będzie mógł go zobaczyć (poza administratorem strony).
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów nie zamieszczaj obraźliwych wpisów. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, kliknij chorągiewkę i zgłoś swoje uwagi administratorowi.

Ukryj formularz komentarza

2500 Pozostało znaków


Przeczytaj także