St. sierż. Stanisław Kurbiel 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej - saper, dowódca plutonu saperów, ...