Mają od kilku miesięcy do 16 lat. Są jeszcze dziećmi, ale w życiu przeszli już wiele. Pochodzą z różnych rodzin, niektórzy nie mają ich wcale. Dla nich wszystkich to ...

Z marszałkiem dolnośląskim Cezarym Przybylskim z Bezpartyjnych Samorządowców rozmawiamy m.in. o budżecie województwa dolnośląskiego, polityce, pandemii, a także ważnych ...

W sobotę, 12 grudnia, ponad 50 żołnierzy 10 Świętokrzyskiej i 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej z satysfakcją i dumą wypowiedzieli słowa roty przysięgi: „Ja żołnierz ...